• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf 1.ünite din testi çöz yap kaza kader 4

8.sınıf,din kültürü,teog,1.ünite,kuranda Kaza,kader,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

Kader inancıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A-)  Kaderde yazılan gerçekleşir, insanın sorumluluğu olmaz.

B-)  İrade sahibi insan, her yaptığından sorumludur.

C-)  Allah’ın tasarrufunda olan kaderden insan sorumlu değildir.

D-)  Kaderde olanların gerçekleşmesine ‘kaza’ denir.

  2. 
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir kader anlayışıdır?

A-)  Kader Allah’ın ezelde çizdiği bir hayat programıdır

B-)  Hayır da ve şer de Allah’tan gelir.

C-)  Allah yapacaklarımızı bildiğine göre sorumlu olmayız.

D-)  Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir.

  3. 
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnek değildir?

A-)  Güneş ve ay belli bir hesaba göre hareket eder

B-)  O yaratıp şekillendiren ahenk ve düzen verendir

C-)  Rahmanın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin

D-)  Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız

 4.
A)
B)
C)
D)
Denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafe, evrendeki dengeyi sarsmayacak şekildedir. Güneşin ve ayın dünya ile aralarındaki mesafe, insanların ve diğer canlıların yaşam fonksiyonları için en ideal durumdadır. Bütün bu örnekler bize gösteriyor ki ...................................................................................................

Yukarıdaki paragrafı en iyi tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A-)   Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Merhameti geniştir.
B-)   Allah evrende sayısız gök cisimleri, yıldızlar, galaksiler yaratmıştır.
C-)   Allah evrendeki her şeyi insanoğlunun faydalanması için yaratmıştır.
D-)   Allah evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır.
  5.
A)
B)
C)
D)

Allah'ın olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde önceden programlayıp takdir etmesine .................................... denir. Bu olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ise ................................... denir. 
Tanımlardaki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
A-)   Kaza- Kader            

B-)   Kader-Kaza              

C-)   Kader-İrade                

D-)   Kaza- İrade

  6.
A)
B)
C)
D)

Allah insana diğer canlılardan farklı olarak akıl ve irade vermiştir. İnsan bu özellikleri sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilir. Bu yüzden davranışlarından, yaptığı tercihlerden Allah'a karşı sorumludur. Ancak insanın hayatında tercih yapamadığı, müdahale edemediği durumlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlara bir örnektir?
A-)   Mesleğimizin ne olacağı                                

B-)   İnancımızın ne olacağı
C-)   Ünvanımızın ne olacağı                                  

D-)   Irkımızın ne olacağı
  7.
A)
B)
C)
D)
"Dinde zorlama yoktur." (Bakara suresi, . ayet) ayetiyle vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A-)   Bir insan, yaratılışı hangi inanca yatkınsa ona iman eder
B-)   Bir insan, akıl ve özgür iradesiyle istediği inancı seçebilir
C-)   Bir insan, yaşadığı toplumda hangi inanç şekli yaygınsa ona yönelir
D-)   Bir insan, anne-babasından ne gördüyse ona inanır
  8.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi "kader" kavramının tanımıdır?
A-)   Allah'ın gerçekleşecek olan olayları belli bir ölçüye göre önceden takdir etmesi
B-)   Allah'ın canlılara rızık vermesi
C-)   Allah'ın önceden planladığı olayların zamanı gelince gerçekleşmesi
D-)   Bir insanın başarı için çalıştıktan sonra işin sonucunu Allah'tan beklemesi

  9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki ayet-i kerime meallerinden hangisi evrendeki ölçü ve düzene dikkat çekmektedir?
A-)   "Takva sahipleri, bollukta da, darlıkta da infak ederler..." (Al-i İmran suresi, . ayet)
B-)   "Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız O'na ulaşır." (Hac, suresi, . ayet)
C-)   "Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, . ayet)
D-)   "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür." (Zümer suresi, . ayet)
  10.
A)
B)
C)
D)

- Aşağıdakilerden hangisi, Allah'ın evrene koymuş olduğu biyolojik yasaların konularından değildir? 

A-)   Canlıların beslenmesi                                            

B-)   Bebeklerin büyümesi

C-)   Hayvanların yavrulaması                                      

D-)   Gezegenlerin hareketleri

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam84
Toplam Ziyaret5418612
8.sınıf teog din testi çöz