• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

din testini çöz teog ortak sınav 8.sınıf 2

8.sınıf,din kültürü,teog,1.2. dönem,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)
"Bismillâhirrahmânirrahîm.
        Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. .................................................................................................................. Men zellezî yeşfeu ındehû illâ biiznih. Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şey'in min ılmihî illâ bi mâ şâ'e. Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Ve lâ yeûdühû hıfzühümâ ve hüvel aliyyül azîm." 

Ayetei Kürsî'de boş bırakılan yere aşağıdaki kısımlardan hangisi getirilmelidir?

a) Lehül mülkü ve lehül hamdü
b) Lehû mâ fis semâvâti vel ard
c) Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard
d) Ve lehül hamdü yuhyî ve yümît
  2. 
A)
B)
C)
D)
"Çalış dedikçe dinimiz çalışmadın durdun
                      Onun hesabına birçok hurafe uydurdun
                      Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya
                      Zavallı dini çevirdin maskaraya"
                                                                                   M. Akif ERSOY, Safahat, s. 240. 

Aşağıdakilerden hangisi şiirde eleştirilen tutum ve davranışlardan değildir?

a) Yanlış tevekkül anlayışı                                    b) Tembellik yapmak, çalışmamak
c) Dine uydurma bilgiler sokmak                          d) Güzel ahlakı terk etmek
  3. 
A)
B)
C)
D)
"İnsanoğlunun sürekli genç kalmak, hiç hasta olmamak, ölümsüz olmak gibi istekleri vardır. Ancak bu istekleri gerçekleştirme gücü insanda yoktur. Çünkü onun iradesi sınırlıdır, yani ................................................. dir. Sınırsız ve sonsuz bir irade özgürlüğü ancak Allah için geçerlidir. O istediği her şeyi yapar ve gerçekleştirir. Bu sebeple Allah'ın iradesi sınırsız irade, yani ................................................. olarak adlandırılmıştır." 

Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır?

a) Özgür irade- Külli irade                                     b) Cüz'i irade-Külli irade
c) Kısmi irade-Özgür irade                                     d) Külli irade-Cüz'i irade
 4.
A)
B)
C)
D)
"Paylaşmak bir ihtiyaçtır. Çünkü ............................................................................................" 

Aşağıdakilerden hangisi cümlede yer alan boşluğu tamamlayan bir ifade değildir?

a) İnsanlar toplu halde yaşarlar
b) İnsanlar bir araya gelerek birbirlerine yardım ederler
c) İnsanlar yeme, içme, barınma gibi konularda birbirlerine muhtaçtırlar
d) İnsanlar cüz'î iradeye sahiptirler
  5.
A)
B)
C)
D)
"Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." (Zâriyât suresi, 19. ayet) 

Yukarıda verilen ayet-i kerime meali, aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

a) Namaz                       b) Zekat ve Sadaka                        c) Hac                            d) Oruç
  6.
A)
B)
C)
D)
Bir sosyal ortamda paylaşma ne kadar iyi ve dengeliyse, huzur ve barış da o kadar iyi olur. Zenginler fakirlere yardım ettiğinde sevgi ve dostluk bağları güçlenir, huzur ve güven ortamı gelişir. 

Paragrafta paylaşma ve yardımlaşmanın aşağıdakilerden hangisine katkısı anlatılmaktadır?

a) Toplumsal dayanışmaya katkısı                                        b) Kişinin sevap kazanmasına katkısı
c) Toplumdaki muhtaç sayısının artmasına katkısı               d) Eğitim seviyesinin artmasına katkısı
  7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki maddî dayanışmaya örnektir?
a) Hastaları ziyaret etmek                                                   
b) Vefat eden kişinin yakınlarına başsağlığı dilemek
c) Evlenenlere bir ömür boyu mutluluklar dilemek
d) Bayramda fitre vermek
  8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın toplumsal faydalarından değildir?
a) İnsanlar arasında dayanışma ve sorumluluk duyguları gelişir
b) Toplumdaki ekonomik dengesizlik azalır
c) Bireyin Allah katında derecesini yükseltir
d) Toplumda huzur ve güven ortamı oluşur
  9.
A)
B)
C)
D)
"Mü'minler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur." (Hz. Muhammed s.a.v.) 

Hadis-i şerifte aşağıdaki güzel davranışlardan hangisi vurgulanmıştır?

a) Dayanışma                  b) Tevekkül                   c) Cesaret                   d) Danışma
  10.
A)
B)
C)
D)
"Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlarla mallarını paylaşan, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara "yardım edenler" anlamında ................................. adı verilmiştir. 

Cümledeki boş alana aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?

a) Muhacir                       b) Ensar                         c) Ehl-i Beyt              d) Vahiy Katibi
 
 
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam88
Toplam Ziyaret5418161
8.sınıf teog din testi çöz