• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf din kültürü teog deneme testini çöz 10

8.sınıf,din kültürü,teog,1.2. dönem,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

Fevzi Öğretmen, evdeki veya sokaktaki hayvanlara iyi davranılmasının İslam’ın emri olduğunu öğrencilerine söyler, kendisi de sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösterirdi.

Buna göre Fevzi Öğretmen’in, Hz. Muhammed‘in hadislerinden hangisini örnek aldığı söylenebilir?

A) Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiştir.

B) Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.

C) Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.

D) İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri sağlık diğeri boş vakittir.

  2. 
A)
B)
C)
D)

Hz. Ali‘den rivâyet edildiğine göre Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır. Karşılaştığında selam verir, davetine icabet eder, hapşurduğunda –elhamdülillah derse– yerhamükallah (Allah sağlık ve afiyet versin) der, hastalandığında ziyaretini yapar, öldüğünde cenazesinin ardından yürür ve kendisi için sevdiğini kardeşi için de sever.”

(İbn Mâce, Cenaiz:43 / Dârimi, İstizan :5 )

Yukarıdaki verilen hadis-i şeriften Hz. Muhammed ‘in (s.a.v.) hangi özelliğini anlayabiliriz?

A) İbadetlerini yerine getirirdi.

B) Hayvanları ve çevreyi korurdu.

C) Güvenilir bir insandı.

D) İnsanlara değer verirdi

  3. 
A)
B)
C)
D)

Hz. Muhammed 629 yılında Necranlı Hristiyanları kabul etmiş, onlara güler yüzle davranmış ve ibadetleri için Mescid-i Nebevî ‘de yer ayırmıştır. Ayrıca çoğu zaman kendisine gelen elçi ve misafirlere -Müslüman olmasa bile- iyi davranmış, onlara çeşitli ikramlarda bulunmuştur.

Hz. Muhammed‘in yukarıdaki davranışlarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenilir bir insan olması.

B) İnsanlara değer vermesi.

C) Ticaretle uğraşması.

D) Medine‘nin çok zengin bir yer olması.

 4.
A)
B)
C)
D)

Hz. Muhammed (S.A.V.), Mekke ile birlikte Medine bölgelerini “harem alanı” ilan ederek oralarda ağaç kesmeyi ve hayvan avlamayı yasaklamıştı, savaş dönüşü konakladıkları yerin hayvan otlağı olduğunu söylenince “Kim buradan bir ağaç keserse mutlaka onun yerine bir ağaç diksin“ buyurmuştur.

Hz. Muhammed‘in yukarıdaki uygulamasının amacı ne olabilir?

A) Çevre bilinci ve hayvan sevgisinin oluşturulması

B) Savaş esnasında gecikmeyi önleme

C) Kimsesiz ve yoksulların gözetilmesi

D) Hayvan ticaretini engelleme

  5.
A)
B)
C)
D)

İslâm’ın doğuşundan sonra, kısa süre içinde büyük bir coğrafyaya yayılmasının sebepleri arasında Hz. Muhammed ‘in,

I. Fakir-zengin, köle-hür, kadın-erkek herkese değer vermesi.

II. Hiç yalan söylememesi.

III. Mekke ‘de doğmuş olması.

IV. İnsanları aldatmaması etkili olmuştur.

Buna göre Hz. Muhammed (S.A.V. )‘in hangi özellikleri güvenilir olduğunu ifade eder?

A) Yalnız I B) Yalnız IV

C) I - III D) II – IV

  6.
A)
B)
C)
D)

I. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol... (HÛD,112.âyet)

II. Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin... (KALEM, 4.âyet )

III. Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz ( SAF, 2.âyet )

IV. Ey İnsanlar! Şüphesiz ki Allah güzeldir ve temizdir. Ancak güzel ve temiz olanı kabul eder.

( Tirmizi, Tefsir 2/36; Edep,41 )

Yukarıda verilen âyet ve hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in güzel bir ahlaka sahip olduğunu

kanıtlar?

A) I B) II

C) III D) IV

  7.
A)
B)
C)
D)

"Hz. Muhammed(SAV), Medine’ye hicret ettiğinde burada yaşayan Arap ve Yahudi kabileleri ile "Medine Sözleşmesi" 'ni yapmıştır. Bunun sonucunda Medine'de huzur ve güven ortamı

sağlanmıştır."

Bu olay Hz. Muhammed (SAV) ’in, en çok hangi yönünü ortaya çıkarmaktadır?

A) İnsanlara karşı eşit davrandığını

B) Bulunduğu ortama göre hareket ettiğini

C) Toplumsal barışa önem verdiğini

D) Güvenilir bir insan olduğunu

  8.
A)
B)
C)
D)

“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder, siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin.” (Hadis)

Yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyilik yapana iyilik, kötülük yapana kötülük yapmak gerekir

B) Değer, yalnızca hak edene verilir

C) İnsanlara ve diğer canlılara merhamet gösterenlere Allah da merhametle karşılık verecektir

D) Yerde insan, gökte Allah merhamet eder

  9.
A)
B)
C)
D)

I. Peygamberimiz, kendisine ve Müslümanlara Mekke’de yaşama hakkı tanımayan, onları doğdukları şehirden hicret etmek zorunda bırakan müşrikleri, Mekke’nin fethinden sonra affetmiştir.

II. “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen, kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi…” (Al-i İmran, 159)

Bizim için en güzel örnek olan Peygamberimizin bu tutumu ile olası bize saldıran ülkelere karşı bizim Türkiye olarak tutumumuz nasıl olmalıdır?

A) Merhamet etmeyene merhamet edilmez

B) İslam, merhamet ve hoşgörü ile hem kolay hem de hızlı yayılır

C) Elimizden rahmet gelmiyorsa, beddua etmemiz gerekir

D) Savaşta kadın çocuk demeden öldürmek gerekir

  10.
A)
B)
C)
D)

"Bir gün yaşlı bir kadın Peygamberimiz (SAV)'e gelerek:

- Ey Allah'ın Resulü! Cennete girmem için Allah'a dua et!, dedi. Efendimiz ise:

- Cennete yaşlı kadınlar giremez, diye cevap verdi.

Bu nükteyi anlamayan yaşlı kadın üzüldü ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine Efendimiz(SAV) bunu şöyle açıkladı:

- Yaşlı kadınlar Cennet'e o halleriyle değil, genç ve güzel olarak girerler."

Yukarıda verilen Hadis-i Şerif'ten çıkarılacak en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberimiz (SAV)'in, yaşlılara değer verdiği

B) Peygamberimiz (SAV)'in, şaka dahi olsa doğruyu söylediği

C) Peygamberimiz (SAV)'in, herkese şaka yapabildiği

D) Peygamberimiz (SAV)'in, gençleri sevdiği

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam93
Toplam Ziyaret5444554
8.sınıf teog din testi çöz