• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf din testini çöz teog deneme sınavı yap 8

8.sınıf,din kültürü,teog,1.2. dönem,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

Bir gün Hz. Peygamber mescide girdiğinde iki grup görür. Bir kısmı namaz (nafile) kılmakla diğer bir kısmı da ilim öğrenmekle meşguldür. Onlar için şöyle der:

“...Her iki grup da iyi şeylerle meşguldür; şu var ki bir şey talep ederek dua edenlere o şeyi verip vermemek Allah’a aittir. Hâlbuki diğer gruptakiler ilim elde ediyorlar ve böylece cehaleti savıp kovuyorlar. Bana gelince ben öğretmen olarak gönderildim.” Sonra Hz. Muhammed, ilim öğrenenlerin arasına katılıp oturmuştur.

Peygamber Efendimiz bu tavrıyla bizlere ne ifade etmek istemektedir?

A) Bilgi öğrenmekle uğraşan kimselerin değerini yükseltmiş ve insanları ilme teşvik etmiştir.

B) Nafile namaz kılmak gerekir

C) Mescitte ilim öğrenmek ibadettir

D) Cehalet sahibi kişiler ilim öğrenir

  2. 
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki söz ve davranışların hangisinde Peygamber Efendimizin bilgiye önem verdiğini çıkaramayız?

A) Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırmıştır. Bu mescidin bir bölümünü de eğitim faaliyetlerine ayırmıştır.

B) Bedir Harbi’nde esir düşen düşman askerlerinden okuma yazması olanların, Medineli on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmalarını istemiştir.

C) Bir hadisinde “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.” buyurarak bilginin evrenselliğine dikkat çekmiştir

D) Peygamberimiz, İsrâ suresinin 34. ayetindeki, “...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” Mesajını ilke edinmiştir

  3. 
A)
B)
C)
D)

Danışma, bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, müracaat etmek anlamlarına gelir.

Aşağıdakilerden hangisi danışmanın insana sağladığı faydalardan biri olamaz?

A) Farklı görüşler sayesinde dünyamız zenginleşir ve bunun sonucunda daha sağlıklı karar veririz

B) Görüşler arasında karşılaştırma yeteneğimiz gelişir

C) Tek başına bireysel hareket etme bilinci gelişir

D) Sorumluluklar paylaşılır

 4.
A)
B)
C)
D)

Ebû Mûsâ radıyallahu anh şöyle dedi:

- Ey Allah'ın Resûlü! Hangi müslüman en üstündür? diye sordum.

- " Müslüman,dilinden ve elinden başkalarının emniyette olduğu kimse" cevabını verdi.

(Buhârî, Îmân 4, 5, Rikak 26 )

Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in yukarıdaki hadisinde aşağıdakilerden hangisini Müslümanlardan beklenenler arasında saymamıştır?

A) İnsanlara zarar vermemesi

B) İnsanları aldatmaması

C) Yalan söylememesi

D) İnsanların eşyasını koruması

  5.
A)
B)
C)
D)

I- “Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.”

II- “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”

III- “Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri dönünceye kadar Allah yolundadır.”

IV- “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır.”

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin yukarıdaki Hadis-i Şeriflerine göre çıkarılabilecek yanlış bir yorum olur?

A) İlim öğrenen kişi Allah yolundadır

B) Bilgi öğrenme faaliyetinden uzak kalmamak gerekir

C) Öğrendiğimiz ilim bize fayda yerine zarar sağlasa bile öğrenmemiz gerekir

D) İlmi hem öğrenmemiz hem de öğretmemiz gerekir

  6.
A)
B)
C)
D)

Ebu Hureyre Peygamberimiz için “Resulallah’tan daha fazla arkadaşları ile istişare eden bir kimse görmedim.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin işlerini danışarak yaptığının bir göstergesi olamaz?

A) Bedir savaşında savaş yapılacak yer konusunda

B) Bedir savaşı sonrasında esirler hakkında verilecek

kararlar konusunda

C) Hz. Fatıma’nın evlenme hususunda

D) Mirac’a çıkma hususunda

  7.
A)
B)
C)
D)

I- “Danışan asla pişman olmaz.”

II- “Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez.”

Peygamber Efendimizin bu iki hadisiyle çelişen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her şeyi en iyi ben bilirim

B) İslam’da danışmanın önemi

C) Danışan dağları aşmış danışmayan yolda kalmış

D) Bir elin nesi var iki elin sesi var

  8.
A)
B)
C)
D)

8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde “Hz. Muhammed’in hayatından örnek davranışlar” konusunu anlatan Harun öğretmen öğrencilere,

”Peygamberimizin danışarak iş yapmasına birer tane örnek veriniz?” diye sormuştur. Öğretmenin sormuş olduğu bu soruya hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir?

A) Mehmet: Hz. Ali’nin kızı Hz. Fatma ile evlenmek istediğini bildirmesi üzerine kızının fikrini sorması.

B) Ayşe: Hendek savaşında savaş taktiği konusunda sahabelerden fikir alması

C) Zehra: Amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’yi affetmesi

D) Ömer: İlk vahiy geldiğinde yaşadıklarını anlatmak için Hz. Hatice ile birlikte Varaka Nevfel’e gitmesi

  9.
A)
B)
C)
D)

Peygamberimiz (sav) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Hayvanları dövüştürmeyi yasaklamıştır.

B)En zor şartlarda bile ağaçlandırmaya önem vermiştir.

C)Bazı hayvanların uğursuz olduğunu söylemiştir.

D)Hayvanlara fazla yük yüklenmesini yasaklamıştır.

  10.
A)
B)
C)
D)

Ebû Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre siyah bir kadın –veya siyah bir genç- Mescid-i Nebevî’yi süpürürdü. Bir ara Rasûlullah onu göremeyince nerede olduğunu sordu.

-“Öldü”, dediler. Hz. Peygamber : -“Bana haber verseydiniz ya!” buyurdu. Sahabîler o kadını –veya genci- önemsememişlerdi. Rasûl-i Ekrem sözüne devamla “Bana mezarını gösterin.” buyurdu. Mezarını gösterdiler. Rasûlullah onun cenaze namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu: -“Bu kabirler orada yatanlar için zifirî karanlıktır. Üzerlerine kılacağım namaz sebebiyle Allahu Teâlâ onların kabirlerini aydınlatır.”

(Buharî, Cenaiz 67; Müslim, Cenaiz 71)

Yukarıdaki olayın altında toplanacağı başlık aşağıdakilerden hangisi olur?

A)Hz. Muhammed (S.A.V.) , insanlara değer verirdi.

B)Hz. Muhammed (S.A.V.), adaletli ve güvenilirdi.

C)Hz. Muhammed (S.A.V.), danışarak iş yapardı.

D)Sahâbiler bazı olayları Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘e söylemezlerdi.

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam85
Toplam Ziyaret5418158
8.sınıf teog din testi çöz