• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf din testi çöz teog merkezi sınav 6

8.sınıf,din kültürü,teog,1.2. dönem,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Muhammed’in en önemli özelliklerinden biri onun örnek bir insan olması ve insanlara ayrım yapmaksızın değer vermesidir.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insanlara değer verdiğinin bir kanıtı olamaz?

A) Hz. Muhammed, zengin insanları diğer insanlara göre daha küçük görmüştür.

B) Yaşadığı toplumda güçsüz, kimsesiz ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmuştur.

C) Savaş esirlerine iyi davranılmasını öğütlemiştir.

D) Kadınların ve kız çocuklarının aşağılanmasına karşı çıkmıştır.

  2. 
A)
B)
C)
D)

Bir gün Hz. Muhammed ve arkadaşları otururken önlerinden bir cenaze geçer. O hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Bu da bir insan değil mi?” der.

Aşağıdaki yargılardan hangisi Peygamber Efendimizin bu hadisine ters düşen bir yargı taşımaktadır?

A) Her insanın saygıya değer olduğunu vurgular.

B) Bizler de insanlara insan olduğu için gereken değeri vermeliyiz.

C) Değer verdiğimiz kadar değer görürüz.

D) Yahudilerin Hz. İbrahim’in soyundan geldikleri için değerli olduklarını vurgulamıştır.

  3. 
A)
B)
C)
D)

I- “Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini

(dosdoğru) yaparlar.” (Meâric suresi, 32, 33. ayetler)

II- “...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” (İsrâ suresinin 34. ayet)

III- “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...” (Hûd suresi, 112. Ayet)

Yukarıdaki ayetler dikkate alındığında aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılamaz?

A) (O müminler) şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

B) Kendilerine bir sır emanet edilse onu kimseye anlatmazlar

C) Söz verdikleri zaman yerine getirirler

D) İnsanlara değer verirler

 4.
A)
B)
C)
D)

I- “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir.”

II- “Bizi aldatan bizden değildir.”

Yukarıda verilen Peygamber Efendimizin iki hadisine göre çıkarılabilecek en kapsamlı anlam

aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlara değer vermeliyiz.

B) İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.

C) İnsan ilişkilerinde dürüstlük ve güvenirliğe önem vermeliyiz.

D) İnsanların birbirlerine karşı üstünlükleri yoktur.

  5.
A)
B)
C)
D)

Aşağıda verilen;

I.Peygamberimiz, Suffa’da eğitim görenlerle yakından ilgilenmiştir.

II.Mekkeliler ona Muhammed’ül Emin diye lakap takmıştır.

III.Çuvaldaki ıslak buğdayı gizleyerek satmaya çalışan tüccarı uyarmıştır.

IV.Kendisine kötülük yapan kişilerden intikam almamıştır.

Bilgilerden hangileri Hz. Muhammed’in güvenilirliğine örnek olarak verilebilir?

A)I ve II

B)I ve IV

C)II ve III

D)III ve IV

  6.
A)
B)
C)
D)

Hz. Muhammed insanların zenginlik, fakirlik, yaşlılık, gençlik, ırk, cinsiyet, inanç gibi özelliklerine bakmaz, herkese sevgiyle yaklaşırdı. Hor görülüp, ezilen kimselerin haklarını daima savunur ve korurdu. Kölelerin özgür bırakılmasını teşvik eder, esirlere iyi davranırdı. Kadınların ve kız çocuklarının aşağılanmasına karşı çıkardı.

Yukarıdaki anlatılanlar peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir?

A)Güvenilirliğine

B)İnsanlar değer vermesine

C)Sabrı olmasına

D)Affedici olmasına

  7.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi konu yönünden diğerlerinden farklıdır?

A)Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!

B)Bizi aldatan bizden değildir.

C)Onlar emaneti korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini dosdoğru yaparlar

D)Veren el, alan elden üstündür.

  8.
A)
B)
C)
D)

*Hz. Muhammed tüm Mekkelilere İslam’ı anlatmak için onları Safa Tepesi’ne çağırıp, “Ey insanlar şu dağın arkasında size karşı hazırlanmış bir ordu vardır desem bana inanır mısınız?” diye sormuştu. Orada bulunanların hepsi birden, “Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman yalan söz duymadık.” diyerek cevap vermişlerdi.

**Bir gün Peygamberimiz ve arkadaşları otururken önlerinden bir Yahudi cenazesi geçer. Peygamberimiz ayağa kalkar. Yanındakiler de cenazenin Müslüman olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz. Muhammed "Bu da bir insan değil mi?" diyerek her insanın saygıya değer olduğunu vurgular.

Yukarıdaki örnekler Hz. Muhammed’in hangi özelliklerine işaret etmektedir?

A)Sabır - Güvenilirlik

B)Güvenilirlik - İnsana değer vermek

C)Merhamet-Cesaret

D)Affedicilik- İnsana değer vermek

  9.
A)
B)
C)
D)

5 yılı aşkın Suriye iç savaşında, Suriye’den kaçan Suriyelilere Türkiye kucak açmıştır. Türkiye’nin sergilediği bu davranış, Peygamberimizin örnek ahlakından hangisini hayata geçirdiğinin bir göstergesidir?

A)Güvenilir bir insandı

B)İnsanlara değer verirdi

C)Bilgiye önem verirdi

D)Danışarak iş yapardı

  10.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamber Efendimizin güvenilir bir insan olduğunun kanıtı olamaz?

A)Büyük, küçük, yaşlı, genç demeden herkese sevgiyle yaklaşıp, değer vermiştir.

B)Peygamberimiz, verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiş, kendine verilen emanetleri zamanında sahiplerine teslim etmiştir.

C)Mekke’nin en zenginlerinden ticaretle uğraşan Hz. Hatice, Hz Muhammed’in dürüstlüğünden dolayı onunla ticari ortaklık yapmıştır

D)Kâbe’nin onarılmasında Mekkeliler arasında çıkan anlaşmazlık, Peygamberimizin hakemliği ile çözülmüştür. Hz. Muhammed güvenilir biri olduğu için Mekkeliler onun hakem olmasına sevinmişlerdir.

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam107
Toplam Ziyaret5444568
8.sınıf teog din testi çöz