• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf teog din testi çöz online 5

8.sınıf,din kültürü,teog,1.2. dönem,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi Haccın bireyin davranışları üzerindeki olumlu etkilerinden birisi olamaz?

A) Farklı dil, ırk ve kültürden insanlarla kaynaşmayı sağlar.

B) İnsanların Allah katında eşit olduğu anlaşılır.

C) İnsanlar da "biz" duygusu yerine, "ben" duygusunu öne çıkarır.

D) Kutsal yerleri ziyaret etmek, dini duyguları güçlendirir.

  2. 
A)
B)
C)
D)

Kurban ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Adak kurbanı, bir işin ve isteğin olması hâlinde kesilmek üzere Allah’a adanan kurbandır

B) Çocuk sahibi olan anne-baba da Allah’a şükür amacıyla kestiği kurbana “akîka kurbanı” denir.

C) Adak kurbanının etinden kesen kişi yiyemez

D) Şükür ve akika kurbanının etinden kesen kişi yiyemez

  3. 
A)
B)
C)
D)

"Hac ibadeti öncesinde Müslümanlar, günlük giysilerini çıkartarak; beyaz renkte, dikişsiz ve iki parçadan oluşan ihram (haram kılmak) adı verilen bir elbise giyerler."

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bilgileri verilen ihram elbisesinin, hac ibadeti sırasında giyilmesinin sebeplerinde birisi olamaz?

A) İhram insanları gösterişten uzaklaşır.

B) Elbise alamayan yoksulları düşündürür.

C) Bütün insanların eşit olduğunu düşündürür.

D) İnsanlara mahşer gününü hatırlatır.

 4.
A)
B)
C)
D)

"Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat O'na sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız.) ulaşır...." (Hac suresi 37.Ayet)

Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisi insanların kurban kesme sebebini en iyi açıklar?

A) Allah’a yaklaşmak, ona şükretmek ve ibadet etmek

B) Toplumdaki fakirlerin et ihtiyacını karşılamak

C) Kurban keserek Allah'ın rızasını kazanmak

D) Kurban keserek kulluk bilincini yerine getirmek

  5.
A)
B)
C)
D)

I- “Biz, her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise ona teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!” (Hac, 34)

II- “Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.” (Hadis-i Şerif)

Yukarıda verilen ayet ve hadise göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz?

A) Müslümanlar Kurban kesmekle yükümlüdürler

B) Kurban keserken Allah’ın adı anılmadan kesilemez

C) Kurban kesmeyen mescide giremez

D) Allah kurban kesilmesini sadece Müslümanlara değil diğer ümmetlere de emretmiştir

  6.
A)
B)
C)
D)

"TEOG sınavına giren Kerem, sınavdan önce bu sınavdan en çok 1 yanlış yaparsam kurban

keseceğim demiştir. Kerem sınavdan sonra sadece 1 yanlış yapmıştır.”

Kerem’in kesmesi gereken kurbanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akika kurbanı

B) Şükür kurbanı

C) Kefaret kurbanı

D) Adak kurbanı

  7.
A)
B)
C)
D)

I- Fakirlerin çektiği zorluklar daha iyi anlaşılır.

II- Allah'ın emrini yerine getirmenin huzuru yaşanır.

III- Yaşanan zorluklar, yardımlaşma duygusunu ortadan kaldırır.

IV- Farklı milletlere mensup Müslümanlarla kaynaşma sağlanır.

V- Müslümanların ticari ilişkilerini geliştirir.

VI- Hac Müslümanların kardeş olduğunu hatırlatır.

Yukarıdakilerden hangisi hac ve umrenin, birey ve topluma sağladığı katkılardan sayılabilir?

A) I - IV - VI

B) II - V - III

C) V - I - III

D) IV - II - VI

  8.
A)
B)
C)
D)

Hac ibadetini rükunları ile birlikte düşündüğümüzde hangi rükunda hac ibadetinin insanlara sağladığı faydalardan yanlış bahsedilmiştir?

A) Tavaf, bütün Müslümanların birlikteliğinin sembolik bir ifadesidir. Ayrıca insanlar, tavaf ederek Allah’a bağlılıklarını gösterirler.

B) Vakfe, insanların bilgi ve görgüsünü artırır. Mala bağımlılığı azaltarak fakirlere, yoksullara karşı merhamet ve yardım duygularını geliştirir.

C) Sa’y; Hz. İbrahim’in hanımı Hacer, su bulmanın imkânsız gibi göründüğü ıssız çöl ortamında

Allah’tan ümidini kesmemiş, su aramaya devam etmiştir. Çünkü o, Allah için hiçbir şeyin imkânsız olmadığına inanıyordu. Sonunda Allah, Hacer ve oğlunu zemzem suyuna kavuşturmuştur. Zorluklar karşısında Hacer’in gösterdiği inanç, ümit, sabır, tevekkül ve kararlılığı gösterenler de Allah’ın yardımını elde ederler.

D) Şeytan taşlama esnasında, iyi bir insan olmanın ve iyilik yapmanın önündeki engeller akla getirilir. Bu engelleri kaldırmak için mücadele edileceği sözü verilir. Şeytan taşlamayla şeytanın hile, vesvese, kötülük ve düşmanlıklarına karşı sembolik olarak tepki gösterilir. Bütün kötülüklerden uzak durulacağı kararlı bir şekilde ortaya konulur.

  9.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin insan davranışları üzerine etkisi düşünüldüğünde

Hacıların giydikleri ihram hakkında söylenemez?

A) Hacda giyilen ihram, insanlar arasındaki makam, mevki, unvan gibi farklılıkları ortadan kaldırır.

B) İnsanları gösterişten uzak, sade bir görünüme kavuşturur

C) Herkesi malı konusunda eşit konuma getirir.

D) İhramlıyken getirilen yasaklar, insanlara sabretme alışkanlığı kazandırır. İradeyi güçlendirir. En zor durumlarda bile kızmadan, öfkelenmeden hareket etmeyi öğretir.

  10.
A)
B)
C)
D)

“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin Allah’ın emirlerine olan bağlılığınız ona ulaşır...” (Hac, 37) ayetinden çıkarılabilecek en kapsamlı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurban, etini yoksullara dağıtmak için kesilir

B) Kurban yalnızca Allah rızası için kesilir

C) Kurban etinin üçte biri misafirlere ikram edilir

D) Kurban keserken kan akması yeterlidir  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam93
Toplam Ziyaret5418621
8.sınıf teog din testi çöz