• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

8.sınıf 5.ünite inkilap testi çöz yap 4

8.sınıf,inkilap,tarihi,5.ünite,test,testini,testleri çöz ,atatürkçülük,ilkeler,yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)
Halkçılılk ilkesi aşağıdakilerden hangisini içermez?

A) Kanun önünde herkes eşittir
B) Vatandaşlar arasında dil, din, ırk, mezhep ve benzeri ayrılıklar gözetilmez
C) Tüm vatandaşlar devlet hizmetlerinden eşit düzeyde yararlanma hakkına sahiptir
D) Türk milleti diğer uluslardan üstündür
  2. 
A)
B)
C)
D)
Atatürk ''Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet ayağa kalkar.'' sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?

A) Din birliği
B) Tarih birliği
C) Kültür birliği
D) Ülke bütünlüğü
  3. 
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisinin devlet ve toplum yapısının laikleşmesine katkısının olduğu söylenemezr?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü
C) Türk Medeni Kanununun kabulü
D) Kadınlara siyasal haklar verilmesi
 4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan doğruya topluımsal alanda çağdaşlaşma ve modernleşme amacıyla yapıldığı söylenemez?

A) Kılık kıyafette değişiklik
B) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik
C) Türk Dil Kurumunun kurulması
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  5.
A)
B)
C)
D)
Atatürk milliyetçiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özgürlük esasına dayanır
B) Soy esasına dayanır
C) Eşitlik düşüncesine önem verir
D) Birleştirici ve bütünleyicidir
  6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda sürekli gelişme ve yenileşmenin gerekliliğini içermektedir?

A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Halkçılık
  7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda temel ilkeler ile bütünleyici ilkeler arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İnkılapçılık - Milli egemenlik
B) Halkçılık - İnsanlık sevgisi
C) Laiklik - Bilim ve akılcılık
D) Milliyetçilik - Milli birlik ve beraberlik
  8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki ilkelerden hangisinin düşünce ve vicdan özgürlüğünü sağlama amacını taşıdığı söylenebilir?

A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
  9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki ilkelerden hangi ikisi ile halkçılık ilkesi arasında diğerlerine göre daha sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir?

A) Laiklik ve milliyetçilik
B) Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik
C) Laiklik ve inkılapçılık
D) Laiklik ve devletçilik
  10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda eşleştirilmiş olan hangi iki ilke ile halkçılık ilkesi arasında diğerlerine nazaran daha sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir?

A) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik
B) Laiklik - Devletçilik
C) İınkılapçılık - Laiklik
D) Devletçilik - İnkılapçılık 
 
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz


2.SINIF TEST ÇÖZ
SINAVLAR
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam312
Toplam Ziyaret4272375
8.sınıf teog din testi çöz