• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

8.sınıf inkilap tarihi 4.ünite test çöz 3

8.sınıf,inkilap,tarihi,4.ünite,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)
Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır ayrıca bir çok durum da sonraya bırakılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekler nitelikteki bir durumdur?

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
B) harf inkılabı
C) Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
D) soyadı kanunu
  2. 
A)
B)
C)
D)
Ekonomik kalkınmaya temel oluşturması beklenen özel teşebbüsün istenilen gelişmeyi verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?

A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
B) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
C) dış borçlanmanın sağlanması
D) dunya bankasında fon aktarımı
  3. 
A)
B)
C)
D)
I. Ziraat Bankasının açılması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması
Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangisi yada hangileri, köylünün ekonomik durumunu iyileştirme yönelik yapılmıştır?

A) yanlız II
B) I ve III
C) yanlız I
D) I ve II
 4.
A)
B)
C)
D)
Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir çok inkılap gerçekleştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu inkılaplar arasında yer almaz?

A) Medreselerin kapatılması
B) Yabancı okulların milli eğitime bağlanması
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
D) Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
  5.
A)
B)
C)
D)
Çağdaşlaşma: halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektir.
Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

A) takvim,saat ve ölçülerdeki değişilik
B) medeni kanun
C) kılık kıyafet kanunu
D) Ankara'nın başkent olması
  6.
A)
B)
C)
D)
Medeni Kanun’un Kabulü ile :
• Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.
• Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.
• Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.
Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır
B) Kadın hakları genişletilmiştir
C) Kadın-Erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır
D) Çok eşle evlilik yasaklanmıştır
  7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi, Milliyetçilik alanında yapılmış olan inkılâplara örnek gösterilemez?

A) Türk Tarih Kurumunun kurulması
B) Türk Dil Kurumunun kurulması
C) Fabrikalar ve işletmelerin kurulması
D) Kabotaj Kanunu çıkarılması
  8.
A)
B)
C)
D)
aşar vergisini kaldırılıması atatürkün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

A) halkçılık
B) devletçilik
C) laiklik
D) milliyetçilik
  9.
A)
B)
C)
D)
Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılâplardan biridir?

A) Şapka giymenin zorunlu olması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Takvim saat ve ölçülerde değişiklik
  10.
A)
B)
C)
D)
rejime karşı isyanlar aşağıdaki durumlardan hanigsinin oluşmasını geciktirmiş ve zorlaştırmıştır?

A) laikliği
B) kadını türk toplumundaki ilerleyişini
C) çağdaşlaşmayı
D) çok partili yaşam denemelerini 
 
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz


2.SINIF TEST ÇÖZ
SINAVLAR
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam217
Toplam Ziyaret4272933
8.sınıf teog din testi çöz