• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
HER TELDEN

8.sınıf inkilap tarihi 1.ünite test çöz 6

8.sınıf,inkilap,tarihi,1.ünite,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)
Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kumandan ile Hasbihal
B) Nutuk
C) Cumalı Ordugahı
D) Geometri Kitabı
  2. 
A)
B)
C)
D)
Mustafa Kemal, toplumun huzurunu, güvenini ve geleceğini aile mutluluğunun sağlanmasında görmüştür.
Buna göre Mustafa Kemalin aşağıdaki sözlerinden hangisi bu görüşünü kanıtlar niteliktedir?

A) Ya İstiklal Ya **üm!
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
C) Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır.
D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
  3. 
A)
B)
C)
D)
‘’Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi yeni kuvvetler alabilir.’’
Mustafa Kemal Paşanın Çanakkale Savaşları
sırasında verdiği bu emirle uygulanan askerî taktik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Askerlere intihar saldırısı yaptırarak düşman saflarını dağıtmak
B) Düşmanları yanıltarak pusuya düşmelerini sağlamak
C) Öndeki birliklerle düşmanı oyalayarak diğer birliklere zaman kazandırmak
D) Düşmana gözdağı vererek geri çekilmeye zorlamak
 4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün hayatı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir.
B) Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir.
C) Eğitimine askeri okullarda devam etmiştir.
D) Selanik’te doğmuştur.
  5.
A)
B)
C)
D)
Mustafa Kemal Atatürk, ….. yılında ….. Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde bugün müze olan evde doğdu.

1839 doğumlu olan babası ….. aslen Manastır’a bağlı Yukarı Debre’dendir. Milis subaylığı, evkâf kâtipliği ve kereste ticareti yapan babası, 1871 yılında …..’la evlendi.
Yukarıda boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangileri sırayla getirilmelidir?

A) 1881-Manastır-Ali Rıza Efendi-Zübeyde Hanım
B) 1879 – Manastır – Mustafa Bey – Makbule Hanım
C) 1881 – Selanik – Ali Rıza Efendi – Zübeyde Hanım
D) 1882 – Üsküp – Ali Rıza Bey – Zübeyde Hanım
  6.
A)
B)
C)
D)
Mustafa, 1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu okuldaki matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal”i ilave etti. Askeri Rüştiye’yi 1895 yılında bitirdikten sonra, Mustafa Kemal Manastırdaki Asker İdadiye girdi. 1899 yılında Manastır Askeri İdadisini bitirip, 3 Mart 1899’da İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına kaydoldu. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı.
Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kemal adını almasına
B) Öğrenim yaş*****
C) Askeri rütbelerine
D) Edebiyata düşkünlüğüne
  7.
A)
B)
C)
D)
General Mc Arthur, Atatürk için şunları söylüyor: “Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri sağlamıştır. O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.”

General, bu sözleriyle Atatürk’ün hangi özelliğine değinmemiştir?

A) Okumayı çok sevdiğine
B) Büyük bir asker oluşuna
C) Büyük bir lider oluşuna
D) Milletine güven verdiğine
  8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki eserlerden hangisini Atatürk yazmamıştır?

A) Nutuk
B) Kurtuluş Savaşı
C) Cumalı Ordugahı
D) Geometri kitabı
  9.
A)
B)
C)
D)
Mustafa Kemal, yapılan işleri, elde edilen başarıları asla kendine mal etmez, hiçbir zaman kendini övmezdi. Her zaman: “Türk milleti başardı.” derdi.

Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Alçak gönüllüğü
B) Millet sevgisi
C) Kararlılığı
D) İlerigörüşlülüğü
  10.
A)
B)
C)
D)
Atatürk’ün demokratik bir yapılanmadan yana olduğunu gösteren çalışması, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtuluş Savaşını kazanması
B) Samsun’a çıkması
C) Yurtta barış dünyada barış ilkesini benimsemesi
D) TBMM’yi açması 
 
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz


2.SINIF TEST ÇÖZ
SINAVLAR
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret4553116
8.sınıf teog din testi çöz