• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
HER TELDEN

8.sınıf inkilap tarihi 1.ünite testleri çöz yap 5

8.sınıf,inkilap,tarihi,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)
Atatürk “ Ben icap ettiği (gerektiği) zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim” demiştir.
Bu söz, Atatürk’ün aşağıdaki hangi yönü ile daha çok ilgilidir?

A) Yöneticiliği
B) İdealistliği
C) Vatanseverliği
D) İleri görüşlülüğü
  2. 
A)
B)
C)
D)
13 Nisan 1909 günü Meşrutiyet yönetimine karşı bir isyan çıkınca, Selanik’te Meşrutiyet’i korumak amacıyla Hareket ordusu oluşturulmuştu. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırmış ve suçlular cezalandırılmıştı. Mustafa Kemal, isyanın bastırılması ile ordunun görevini tamamladığını ve bundan sonra yapılacak işlerin sivil yöneticilere bırakılmasını istemiştir.
Mustafa Kemal bu tutumuyla, aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verdiğini göstermektedir?

A) Askeri faaliyetlerin aksamamasına
B) Balkanlarda çıkacak isyanlara hazırlıklı olmaya
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin başarılı olacağına
D) Ordunun siyasete karıştırılmamasına
  3. 
A)
B)
C)
D)
Atatürk askerlikten edebiyata sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılâpçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.
Bu durum, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

A) Ümitsizliğe yer vermemesini
B) Mantıklılığını
C) Çok cepheliliğini
D) İleri görüşlülüğünü
 4.
A)
B)
C)
D)
Mustafa Kemal, İstanbul’da Harp Okulu ve Harp Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında, ülke sorunlarıyla ilgilenmeye ve çözüm yolları düşünmeye başladı. Vatan sevgisinde Namık Kemal’in, milliyetçilik konusunda da Ziya Gökalp’ın fikirlerinden önemli ölçüde etkilendi.
Paragraftaki bilgiler göz önüne alındığında Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ülke sorunlarıyla öğrenciyken ilgilenmeye başlamıştır.
B) Okumaya mutlaka zaman ayırırdı.
C) Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi yazarlardan etkilenmiştir.
D) Batılı aydınlardan etkilenmemiştir.
  5.
A)
B)
C)
D)
Atatürk bir konuşmasında Kurtuluş Savaşı için, “Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” demiştir.
Atatürk’ün bu sözü hangi kişisel özelliğini açıklamaktadır?

A) Askeri yönünü
B) Dahi yönünü
C) İleri görüşlülüğünü
D) Gerçekçi olma özelliğini
  6.
A)
B)
C)
D)
Büyük işler başarmış, yenilik ve inkılâplar gerçekleştirmiş olan Atatürk, gurura kapılmamış, başarılarından kendine pay çıkarmamıştır.
Aşağıdaki sözlerden hangisi bunu kanıtlayan bir özellik taşır?

A) Ya istiklal ya ölüm!
B) Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
C) Vatanın kurtuluşu, kazanılan zaferler Türk ordusu ile büyük Türk milletinin eseridir.
D) Ne mutlu Türk’üm diyene!
  7.
A)
B)
C)
D)
Atatürk’ün,
“Hayat demek mücadele, çarpışma demektir. Hayatta başarı mutlaka mücadelede başarıya ulaşmakla mümkündür. Bu da manen ve madden kuvvete, kudrete dayanır bir niteliktir.”
Bu sözleri O’nun hangi özelliğini yansıtmaktadır?

A) Mantıklılığını
B) Yönetici kişiliğini
C) Demokratik kişiliğini
D) Gerçekçiliğini, ümitsizliğe yer vermediğini
  8.
A)
B)
C)
D)
Atatürk ün askerlik ile hayatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1911 Trablusgarp Savaşı’nda Libya halkını İtalyanlara karşı örgütledi.
B) 1895’te Manastır Askeri İdadisi’ne girdi
C) 1905’te Kurmay yüzbaşı olarak Şam’a atandı
D) 1915 Çanakkale Savaşı’nda Mareşallik rütbesi verildi
  9.
A)
B)
C)
D)
Mustafa Kemal,
I. Manastır Askeri İdadisi
II. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
III. İstanbul Harp Akademisi
IV. İstanbul Harp Okulu
Okullarından hangisini bitirerek kurmay yüzbaşı olarak askerlik mesleğine başlamıştır?

A) Manastır Askeri Rüştiyesi
B) Manastır Askeri İdadisi
C) İstanbul Harp Akademisi
D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
  10.
A)
B)
C)
D)
Anafartalar Savaşı’nda yarbay olan Mustafa Kemal’in askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın kaderini etkilemiştir. Churchill’in anılarında “kaderin adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı ve Kocaçimen’de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri çekilmeye zorlamış, işgal edilen noktaları kurtarmış ve Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir.
Sadece bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi daha doğru bir yargıdır?

A) Mustafa Kemal askeri dehasını ve yeteneğini tüm dünyaya göstermiştir
B) I.Dünya Savaşı kazanılmıştır
C) İtilaf Devletleri’nin Osmanlıya baskısı sona ermiştir
D) Sadece İngilizlerin ağır can kaybı vermelerine yol açmıştır. 
 
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz


2.SINIF TEST ÇÖZ
SINAVLAR
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret4553115
8.sınıf teog din testi çöz