• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
HER TELDEN

8.sınıf inkilap testi 5.ünite testi çöz 1

8.sınıf,inkilap,tarihi,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

Aş. Hangisi Mecellenin kaldırılmasını tanımlayan bir yeniliktir ?

a) Türk Ceza Kanunun kabul edilmesi

b) Kabotaj Kanunun çıkarılması

c) 1924 Anayasası’nın kabul edilmesi

d) Medeni Kanunun kabul edilmesi

  2. 
A)
B)
C)
D)

Aş. Hangisi Türkiye’de kadın haklarının gelişimine katkı daha çok sağlamıştır ?

a) Medeni Kanunun kabul edilmesi

b) Teşkilat-ı Esasiye Kanunun kabul edilmesi

c) 1924 Anayasası’nın kabul edilmesi

d) Türk Ceza Kanunun kabul edilmesi

  3. 
A)
B)
C)
D)

Atatürkçü Düşünce Sistemi Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan da etkilenerek oluşmuştur.

 Aş. Hangisi Atatürkçü Düşünce Sisteminin olduğu dönemde Osm. Devleti için söylenemez?

a) Avrupa’da yaşanan teknolojik gelişmeler takip edilememiştir.

b) Üretim yabancı devletlerle rekabet edemeyecek kadar azdır.

c) Devlet sınırlarını sürekli geliştirme politikası izlemektedir.

d) Ülke ekonomisi Avrupa’nın açık pazarı halindedir

 4.
A)
B)
C)
D)

Aş. Hangisi Avrupa’da ekonominin gelişmesinde diğerlerinden etkili olmuştur ?

a) Trablusgarp Savaşı      b) Sanayi İnkılabı

b) Fransız İhtilali             c) 1. Dünya Savaşı

  5.
A)
B)
C)
D)

Aş. Hangisi siyasi güç unsurları arasında yer alır ?

a) Ülkenin demokrasi ile yönetilmesi

b) Türkiye’nin modern bir orduya sahip olması

c) Nüfus içersinde gençlerin oranının fazla olması

d) Yönetim sisteminin başka ülkelerden etkilenmemesi

  6.
A)
B)
C)
D)

Türkiye’nin sahip olduğu milli güç unsurlarının temel amacı aş. Hangisidir?

a) Türkiye’nin bağımsızlığını korumak

b) Düşman devletlere korku salmak

c) Terör olaylarını bitirmek

d) Ekonomik kalkınmayı sağlamak

  7.
A)
B)
C)
D)

M. Kemal’e göre yönetimde milletin etkin olması aş. Hangisi ile gerçekleşmiştir ?

a) Kadınlara siyasi hakların verilmesi

b) Milli Mücadele’nin kazanılması

c) Lozan Antlaşması’nın imzalanması

d) Cumhuriyetin ilan edilmesi

  8.
A)
B)
C)
D)

1. TBMM’nin açılması

    2. Cumhuriyetin İlan edilmesi

    3. Saltanatın kaldırılması

 Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aş. Hangisinde doğru verilmiştir ?

a) 1,2,3        b) 1,3,2      c) 2,1,3       d) 3,2,1

  9.
A)
B)
C)
D)

“D.bakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damatlarıdır”

 Atatürk’ün bu sözüne göre O’nun milliyetçilik anlayışı ile ilgili olarak aş. Hangisi söylenebilir ?

a) Irkçılığa dayanmaz.

b) Türk kültürünün gelişmesine bağlıdır.

c) Demokrasiyi esas alır

d) İnsan haklarından yanadır

  10.
A)
B)
C)
D)

Aş. Hangisi laik devlet anlayışıyla ilgili değildir ?

a) Din ve vicdan özgürlüğünün korunması

b) Farklı dinlere hoşgörü gösterilmesi

c) Kimsenin inancından dolayı kınanmaması

d) Yasaların belirlemesinde dinin etkili olması

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz


2.SINIF TEST ÇÖZ
SINAVLAR
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam474
Toplam Ziyaret4440800
8.sınıf teog din testi çöz