• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
HER TELDEN

8.sınıf inkilap tarihi 4.ünite testi çöz 1

8.sınıf,inkilap,tarihi,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

….. nedeni toplumda farklı eğitim sistemleri ile yetişen insanların çatışmasını önlemektir.

Verilen cümle aş. Hangisi ile tamamlanmalıdır.?

a) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

b) Soyası Kanunu’nun çıkarılması

c) Millet Mekteplerinin Açılması

d) Öğretimin Birleştirilmesi 

  2. 
A)
B)
C)
D)

Aş. yenilik ve inkılaplardan hangisi Türk milli kimliğinin oluşmasında diğerlerinden daha çok etkili olmuştur ?

a) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

b) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

c) Millet mekteplerinin açılması

d) Öğretimin birleştirilmesi

  3. 
A)
B)
C)
D)

Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanun’la ulaşılmak istenen temel amaç aş. Hangisidir ?

a) Yerli kumaş üretimini arttırmak

b) Teknolojik gelişmelere hız vermek

c) Türk halkını çağdaş görünüme kavuşturmak

d) Cumhuriyet yönetiminin yerleşmesini sağlamak

 4.
A)
B)
C)
D)

Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik ile aş. Hangisinin geliştiği savunulabilir ?

a) Yerli üretimin

b) Sosyal hakların

c) Toplumsal eşitliğin

d) Uluslar arası ticaretin

  5.
A)
B)
C)
D)

Aş. Hangisi Türk karasularında gemi işletme hakkını yalnızca Türklere vererek Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlamıştır ?

a) Medeni Kanun         b) Teşvik-i Sanayi Kanunu

c) Kabotaj Kanunu       d) Tehvid-i Tedrisat Kanunu

  6.
A)
B)
C)
D)

Aş. Hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra ilan edilen ilk anayasadır ?

a) Kanun-i Esasi                 c) 1924 Anayasası

b) Teşkilat-ı Esasiye          d) 1961 Anayasası

  7.
A)
B)
C)
D)

… Yeni Türk devletlerinin ekonomik programının temelini oluşturmuştur.

 Verilen cümlede boş bırakılan yere aş. Hangisi getirilmelidir ?

a) Halkçılık         b)Milliyetçilik       c) İnkılapçılık     d) Devletçilik

  8.
A)
B)
C)
D)

1. Kılık Kıyafet İnkılabı’nın yapılması

    2. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

    3. İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

    4. Aşar Vergisi’nin kaldırılması

 Yukarıdakilerden hangi ikisinin amacı Türk ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır

a) 1-2      b) 2-3     c) 1-3     d) 3-4

  9.
A)
B)
C)
D)

Aş. yeniliklerden hangisinin demokratikleşme ile ilgisi yoktur ?

a) Saltanatın Kaldırılması

b) Soyadı Kanunu

c) Cumhuriyetin İlanı

d) Kadınlara siyasi haklar verilmesi

  10.
A)
B)
C)
D)

Aş. Yeniliklerden hangisi farklı bir alanda gerçekleştirilmiştir?

a) Millet Mekteplerinin Açılması

b) Medreselerin Kapatılması

c) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

d) Öğretimin birleştirilmesi

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz


2.SINIF TEST ÇÖZ
SINAVLAR
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam478
Toplam Ziyaret4440804
8.sınıf teog din testi çöz