• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

8.sınıf inkilap 2.ünite testleri çöz 1

8.sınıf,inkilap,tarihi,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

Almanya savaşta cephe sayısını arttırmak ve kendi yükünü hafifletmek amacıyla Osm. Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini istemiştir.

 Buna göre aş. Yargılardan hangisine ulaşılabilir ?

a)Osm. Devleti gelişmiş bir ekonomiye sahiptir.

b)Osm. Devleti güçlü bir donanıma sahiptir.

c)Osm. Devleti geniş topraklara sahiptir.

d)Osm. Devleti siyasi bakımdan güçlüdür.

  2. 
A)
B)
C)
D)

Aş. Cephelerden hangisi Osm. Devleti’nin İtilaf Devletlerine karşı kendi topraklarında savaştığı bir cephedir.

a) Galiçya Cephesi

b) Makedonya Cephesi

c) Romanya Cephesi

d) Çanakkale Cephesi

  3. 
A)
B)
C)
D)

Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre “Tüm telsiz telgraf ve haberleşme istasyonları itilaf devletlerinin denetimi altında olacaktır”

  Buna göre İtilaf Devletleri aş. Hangisini amaçlamışlardır ?

a)İşgallere karşı halkın birlikte harekete geçmesini önlemek

b)İşgallere hukuki zemin hazırlamak

c)Osm. Devleti’nin ekonomisini kontrol etmek

d)Osm. Devleti’nin savunma gücünü kırmak

 4.
A)
B)
C)
D)

İtilaf Devletlerinin İstanbul’u fiilen işgal etmesi karşısında M. Kemal “Geldikleri gibi giderler” demiştir.

 Buna göre M. Kemalle ilgili olarak aş. Hangisi söylenebilir.

a)Liderlik özelliği gelişmiştir.

b)Kararlı bir kişiliğe sahiptir.

c)Teşkilatçı bir yapıya sahiptir.

d)Çalışkan bir kişidir.

  5.
A)
B)
C)
D)

Kuvay-ı Milliye birlikleri Türk halkının işgaller karşısında kurduğu milli birliklerdir. 

 Aş. Hangisi Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasının nedenidir ?

a)İstanbul hükümetinin işgaller karşısında çaresiz kalması

b)İstanbul hükümetinin bağımsızlık yanlısı olması

c)Doğu Anadolu’nun işgal edilmesi

d)Doğuda Rusya tehlikesinin ortaya çıkması

  6.
A)
B)
C)
D)

Sivas Kongresi’nin Milli Cemiyetleri bir çatı altında toplamasının amacı aş. Hangisidir ?

a) Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasını önlemek

b) İşgalleri protesto etmek

c) Cemiyetlerin silah ihtiyacını karşılamak

d) Milli Mücadeleyi Merkezi yönetime kavuşturmak

  7.
A)
B)
C)
D)

Aş. Cemiyetlerden hangisi Mavri Mira Cemiyeti’nin amaçlarına karşı faaliyet göstermiş, yararlı bir cemiyettir ?

a)Kilikyalılar Cemiyeti

b) Redd-i İlhak Cemiyeti

c) Etnik’i Eterya Cemiyeti

d) Kürt Teali Cemiyeti

  8.
A)
B)
C)
D)

Aş hangisi diğerlerinden farklı bir niteliğe sahip cemiyettir ?

a) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

b) Redd-i İlhak Cemiyeti

c) Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti

d) Kilikyalılar Cemiyeti

  9.
A)
B)
C)
D)

Misak-ı Milli’de azınlık hakları komşu ülkelerde bulunan Müslüman halka verilecek haklarla sınırlı olacaktır” maddesi yer almıştır. Bu durum uluslar arası ilişkilerde aş. Hangisi ile ilgilidir.

a) Karşılıklılık

b) Tam bağımsızlık

c) Manda ve himaye

d) Hürriyet

  10.
A)
B)
C)
D)

Aş. Hangisi Milli Mücadele’nin savaşan devletlere karşı konumunun belirlenmesinde etkili olan belgedir ?

a) Kuvay-ı Milliye

b) Sevr Antlaşması

c) Misak-ı Milli

d) Mondros Ateşkes Antlaşması

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz


2.SINIF TEST ÇÖZ
SINAVLAR
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam218
Toplam Ziyaret4272934
8.sınıf teog din testi çöz