• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

türkçe lgs hazırlık testini çöz 9

8.sınıf,türkçe,lgs,1.2. dönem,hazırlık,deneme sınavı,,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

Acı frenle sarsılıp duran otobüsün homurtu- suna sekiz on çocuk koştu. Ellerinde çantalar, başlarında şapka vardı çocukların. Genzimi tıkayan zehirli dumanı yutkunurken sordum.

-           Okula mı gidiyorsunuz?

Okul karşıda iki ağartı halinde görünüyordu. Çocuklardan birisi beyaz binaya döndü, “He, ya!” dedi. Bavullarımı, çantamı, eşyamı kucakladılar:

-           Sen tasalanma öğretmenim, biz taşırız.

İlk defa öğrencilerden “öğretmenim” sözünü işitiyordum. Beni saran, hüzünlü bir şarkı gibi içime işleyen bu sesi hiç unutmayacağım.

Bu  parçayla  ilgili  olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)        Birinci kişili anlatım yapılmıştır.

B)        Olayın başkahramanı öğretmendir.

C)        Olayın geçtiği yer bir dağ köyüdür.

D)        Konuşmalar öğretmenle öğrenciler arasında geçmektedir.

  2. 
A)
B)
C)
D)

Yıllardır edebiyat dünyasında tartışılan konuların başında gelir bir sanat yapıtının kalıcılığının neye bağlı olduğu. Hiç şüphesiz bir ozan, bir yazar adını sonraki nesillere taşıyacak bir ürün kaleme almışsa her şeyden önce içinde yaşadığı toplumun özelliklerini iyi biliyordur. Kendini yaşadığı toplumun bir üyesi görmek, hiç kuşkusuz kalıcılıkta oldukça önemlidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)        Sanatta kalıcı olmak isteyen bir yazar özgün olmalıdır.

B)        Edebiyatta kalıcılık tartışmaları hiçbir zaman son bulmayacaktır.

C)        Evrensel konuları ele almak, kalıcılıkta ana ölçüttür.

D)        Kendisini, içindeki toplumun parçası olarak görmeyen yazar, kalıcılığı yakalayamaz.

  3. 
A)
B)
C)
D)

Feribot kıyıya iyice yanaştı. Deniz biraz dalgalı da olsa yolculuk sorunsuz geçmişti. Herke- sin heyecanı doruktaydı. Feribot bu nedenle bir anda boşaldı. Herkes eşsiz güzellikteki bu adayı görmek için sabırsızlanıyordu. Adada yaşayan insanlar çok konukseverdi. Hiç vakit kaybetmeden Şehitlik’e doğru yola çıktılar. Bu parçaya göre feribottaki insanların heyecanlı olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Denizin dalgalı olması

B)        Adanın güzelliklerini görme isteği

C)        Ada halkının konuksever olması

D)        Feribot yolculuğunu sevmemeleri

 4.
A)
B)
C)
D)

Eleştirel düşünüşe varamamış sanatçılar kendilerini yenileme gereksinimi duymadıkları için hep aynı çizgide ilerlerler. Belirli kalıpların içinde kaldıklarından insan ve yaşam gerçeğini bütün zenginliğiyle kucaklayamaz, keşfedilmiş belgelerin dışına çıkamazlar. Aynı konu ve düşünceleri, aynı biçimde tekrarlamaktan kurtulamazlar.

Bu parçada vurgulanan düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Eleştirel düşünceden yoksun sanatçılar gerçek anlamda yaratıcı olamazlar.

B)        Çok okunmak isteyen bir sanatçı, özgün eserler vermek zorundadır.

C)        Sanatın ilerlemesi için tarafsız eleştir- menlere ihtiyaç vardır.

D)        Hep aynı konuları işleyen sanatçılar fazla okuyucu bulamaz.

  5.
A)
B)
C)
D)

(1) Köyüne akşamleyin vardı. (2) Eski mezarlıktan yürümeye başladı. (3) Kardelen çiçek- lerinin arasından gidiyordu. (4) Kaç zamandır bu çiçekleri göremediğini farketti.

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 

A) 1.                                                   B) 2.

C) 3.                                                   D) 4.

  6.
A)
B)
C)
D)

(1) Biz, San Fransisco kıyısı boyunca hızla ilerilerken, küçük bir kız, yanında köpeğiyle kumsalda yürümektedir. (2) O, onbir yaşındadır.  (3) Daha şimdiden trajediyle  tanışmıştır.

(4)       Dokuz ay önce yaşanan korkunç bir kaza, annesini onulmaz bir acıya sürüklemiştir.

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 

A) 1. ve 2.                                                      B) 1. ve 4.

C) 2. ve 3.                                                      D) 3. ve 4.

  7.
A)
B)
C)
D)

Çocuk kitaplarını değerlendirirken en önemli işlerden biri çocuğun kişilik yapısını ve çocuk psikolojisinin özelliklerini değerlendirmek, kitabın çocuğun kişilik yapısının oluşumun- da ne gibi etkileri olabileceğini araştırmaktır. Prof. Özbaydar’ın dediği gibi “Çocuk hayatta çözülmesi zor sorunları hayat âleminde çözerek bundan zevk duymalıdır.”

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A)        Örnekleme

B)        Kişileştirme

C)        Tanık gösterme

D)        Benzetme

  8.
A)
B)
C)
D)

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde dergi okuma oranı % 4, kitap okuma oranı % 4,5 gazete okuma oranı % 22, radyo dinleme   oranı

% 25, televizyon izleme oranı % 94’tür. Görülüyor ki insanların çoğu, zamanını en fazla televizyon karşısında ve tuzluk, biberlik gibi geçiriyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?

A)        Benzetme

B)        Tanımlama

C)        Karşılaştırma

D)        Sayısal verilerden yararlanma

  9.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsidir?

A)        Bu görüş yıllar önce farklı yazarlarca da dile getirilmişti.

B)        Binanın girişi oldukça dar ve karanlıktı.

C)        Onun gelişine bakılırsa iş beklediğimiz- den daha ciddi.

D)        İnsanlar bakış açılarını çağa ve zamana göre değiştirmelidir.

  10.
A)
B)
C)
D)

Dilimize çevrilen bir yabancı eser de İtalyan yazarı Edmond de Amicis’in birçok dile çevrilen ve büyük ün kazanan Çocuk Kalbi adlı ki- tabıdır. Bu kitap Enrico adlı bir ilkokul öğrencisinin ders yılı süresince tutmuş olduğu gün- lükle ana ve babasıyla yazıştığı mektuplardan oluşmaktadır. Yazar bu eserde yurt, ulus, aile, öğretmen, okul, insanlık sevgileriyle birlikte olumlu davranışları okurlarına anlatmaktadır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A)        Açıklama

B)        Tartışma

C)        Öyküleme

D)        Betimleme

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam89
Toplam Ziyaret5418617
8.sınıf teog din testi çöz