• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

türkçe lgs deneme testini çöz yap 7

8.sınıf türkçe lgs deneme sınavı çöz yap
1.
A)
B)
C)
D)

Karısı ile çocukları olan bir kimse onları alınyazısının eline tutsak vermiş sayılır, girişeceği hayırlı hayırsız her büyük işte karısıyla çocukları bir engeldir. En büyük işlerin, topluma en değerli hizmetlerin, hem sevgilerini hem de varlıklarını kamu yararına adayan evlenmemiş ya da çocuksuz kimselerce başarılmış olduğu iyi bilinen bir gerçektir.

Altı çizili söz öbeğinin metinde kazandığı anlam aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?

A)        Özgürce hareket edememek

B)        Sevginin sınırlarını aşmak

C)        Her şeyi doğal akışına bırakmak

D)        Başarılı olmak için baş kaldırmak

  2. 
A)
B)
C)
D)

Ellerime baktım; kazma tutan, kürek tutan ellerim ne değin ufalmıştı. Kendimi göremiyordum; belki ben de masallardaki cücelere dönmüştüm. Gelip geçen tüm gözler üzerim- deydi sanki. Bir yaşlı adam para bıraktı avucuma. Para, yaktı değdiği yeri. Sonraki paralarda duymadım o yanmayı. Avuçlarımın duyarlığı azaldı iyice. Gelene geçene bakamayan ben, para vermeden geçenlere küfredecek duruma geldim. Kurtulmuştum açlıktan.

Yukarıdaki   paragraftan   aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)        1. kişi ağzından olay anlatılmıştır.

B)        Parçada bilgilendirici ve öğretici bir anlatım söz konusudur.

C)        Parçada bir kişinin yaşadığı, değişimden söz edilmiştir.

D)        Öz eleştiri cümlelerine yer verilmiştir.

  3. 
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)        Sen de bir miktar para varsa yemeğe çıkabiliriz.

B)        Kardeşim 17 Ağustosta yirmi beş   yaşını dolduruyor.

C)        Biz de bu olaylara çok üzülüyor ve bu olayları kınıyoruz.

D)        Annemle 22 Ekim Cuma günü İzmir’e gideceğiz.

 4.
A)
B)
C)
D)

Hani kaymakam vardır, gelir bir tarım ilçesine kolları sıvar, belediyeden de öne atlar. “Ben bu ilçeyi sanayileştireceğim.” diye tutturur. Kaymakam vardır kolları sıvar, elli haneli, üç dükkânlı ilçenin mahalle takımını birinci lige sokacağım, diye uğraşır durur. Kaymakam vardır illa ki ilçeyi beyaza boyayacağım, diye tutturur. Yani şu bizim kaç ilimizde dört yüz kaç kaymakam varsa hepsinin de ayrı ayrı merakı vardır. Hiç merakı olmayan birkaç tanesi de “Karışma, çalışma” ilkesine uyarak yıllardır aynı ilçede kaymakamlık yapar. Bu arada ilçenin zengininin kızıyla evlenir. Ekmek kayınpederden, su çeşmeden, maaşlar cebe, on dönüm bostan, yan gel yat Osman hesabı yaşar gider… Bu metinle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A)        Metinde   kaymakamlar   mizahi   bir dille eleştirilmiştir.

B)        Birden çok kaymakam, karakter özelliklerine ve yaptıkları işlere göre karşılaştırılmıştır.

C)        Yazar, kaymakamların yaptıkları bazı faaliyetlerden memnunluğunu da dile getirmiştir.

D)        Yazar, düşüncelerini samimi bir dille aktarırken halkın kullandığı kelimelere yer vermiştir.

  5.
A)
B)
C)
D)

Abidin Dino’nun “Mutluluğun Resmi” tablosuyla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel düşünce içermektedir?

A)        Yatağın üzerinde yatan ailenin tüm üyeleri uyumaktadır.

B)        Pencereden gelen ışık odanın içine yansımaktadır.

C)        Odanın içinde üç hayvan sekiz insan bulunmaktadır.

D)        Yataktakilerin hepsinin yüzünde huzurlu bir gülümseme vardır.

  6.
A)
B)
C)
D)

Bağın ortasındaki viran kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı, sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı…

Bu    parça    için    aşağıdakilerden  hangisi söylenemez?

A)        Benzetmelerden yararlanılmıştır.

B)        Karşılaştırma yapılmıştır.

C)        Kişileştirme yapılmıştır.

D)        Tartışmacı anlatıma örnektir.

  7.
A)
B)
C)
D)

V- Renklere doğanın tüm sesleri ve kokuları cevap veriyor. Uyanan bir su kuşunun sevinçli ötüşü ve kanat çırpışı, şelâlenin ezgisine karışıyor.

Y-        Gökteki yıldızlar tek tek sönmekte. Gecenin lacivert etekliğini toplama vakti… Küçük, siyah bir böcek, duyargalarını sallayıp kalın kabuklu bedenini ağır ağır oynatarak dal par- çalarının, yaprakların arasında günlük serüvenine çıkıyor.

Z-        Gezegenimizin babası Güneş, Torosların karlı zirvelerinden sabahın ilk ışıklarını at- makta yeryüzüne… Gölgeler, yavaş yavaş renklere bırakıyor yerlerini… Yeşile, yeşilin bin bir tonuna.

Yukarıdaki metinlerin, “giriş, gelişme, sonuç” şeklinde sıralanmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)        V, Y, Z

B)        Z, V, Y

C)        Z, Y, V

D)        Y, Z, V
  8.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel öğelere yer verilmemiştir?

A)        Ne dertlere saldın efendim

Her gün katre katre eritir beni

B)        Doğduğuma bin pişman eyledin

Soldurur benzimi, kurutur beni

C)        Yârin saçları kömür gibi

Bir kerecik değdiremedim yüzümü

D)        Soramadım bizim elin düzünü Göremedim bahçesini, yazını

  9.
A)
B)
C)
D)

Akdeniz’in efsanevi yuvası, sonsuz ufuklara bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce, uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri, sahile inen keçi yoluna taşıyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın naralarla havayı çınlatıyordu.

Bu    parça    için    aşağıdakilerden  hangisi söylenemez?

A)        Benzetmeden yararlanılmıştır.

B)        Duyular arası aktarma vardır.

C)        Kişileştirme yapılmıştır.

D)        Öyküleme ön plandadır.

  10.
A)
B)
C)
D)

İnsan kişiliği, en ezilmez kuvvetini düşünce- den alır. Kendi kendine çalışan insan dimağı, insanlığın yaratıcı uzvudur, İberk Hubbart’a göre: “Her şey, dilek ve düşünceden doğar ve her içten dilek yerini bulur.”

Bu parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmamıştır?

A)        Tanımlama

B)        Karşılaştırma

C)        Örnekleme

D)        Tanık gösterme

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam335
Toplam Ziyaret5482514
8.sınıf teog din testi çöz