• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf teog parçada anlam konu testini çöz 4

8.sınıf lgs parça anlam testini çöz deneme sınavı yap
1.
A)
B)
C)
D)

Babası Soner’i bahçeye gözcülük etmesi için, oradan geçenlerin bahçedeki meyveleri toplamaması konusunda uyararak bahçeye bırakmıştı. Bir süre sonra Soner hem gözcülük etmeye hem de cep telefonuyla oynamaya başladı.

Soner’in  bu  yaptığını  en  iyi  anlatan   söz aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Gözlerini dört açmak

B)        Gözünden sinek kaçmamak

C)        Ayıyı vurmadan postunu satmak

D)        Eli işte gözü oynaşta olmak

  2. 
A)
B)
C)
D)

Bir defa yazı ve okuma zevkini, hiç istisnası olmaksızın bütün okullarımızda aynı önemle beslemek gerektiği üzerinde anlaşalım. Bayağılıktan ve dümdüzlükten biraz yukarı bir romanı, bir denemeyi, bir tiyatroyu, herhangi bir edebi yazıyı anlayarak okumayı bilmeyen bir mühendis, bir subay, bir kaptan düşünebilir misiniz? Ve bizim bu hâlde kaldıkça ileri milletler arasına katılabileceğimizi sanır mısınız?

1.                 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)        Okuma ve yazma sevgisini tüm öğrencilerimize aşılamalıyız.

B)        Farklı sektörlerdeki insanların da edebi- yatla ilgilenmesi gerekir.

C)        Edebiyat ve sanatla iç içe olmak, gelişmişliğin göstergesidir.

D)        İleri milletlerde edebiyata verilen değer, teknolojiye verilen değerden fazladır.

  3. 
A)
B)
C)
D)

İnsan, sevdiği kimse ona bunu hemen söyleyebilmeli. Çünkü…… İnsanları bir arada tutan, birbirlerine bağlayan tek şey sevginin her boyutuyla ortak biçimde yaşanmasıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A)        sevgi, paylaşıldıkça güzeldir.

B)        sevgi, her zaman bireyseldir.

C)        sevgi, paylaşımı gerektirmez.

D)        sevgi, yalnızlığın kalesidir.

 4.
A)
B)
C)
D)

Sözlü ve yazılı anlatım derslerinin amacı öğrencilere gördüğünü, yaşadığını, okuduğunu ve düşündüğünü söz ve yazıyla doğru, maksada uygun ve güzel olarak anlatma yetisini kazandırmaktır.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır?

A)        Doğru ve düzgün konuşmanın bir yöntemi var mıdır?

B)        Sözlü ve yazılı anlatım dersleriyle neye ulaşmak istiyorsunuz?

C)        İnsanların gördüğünü, yaşadığını tasarladığını anlatması, yazması zor mudur?

D)        Sözlü anlatım mı yazılı anlatım mı öğrencilere zor geliyor?

  5.
A)
B)
C)
D)

İnternet, çağımızın en önemli buluşlarından- dır. Bilginin sınırsız biçimde çok olduğu ve paylaşıldığı bu ortamda insanlık yararına çok şey yapılabilir. Ama bu eylem insanı, insani ilişkilerden uzak tutmamalı. Teknolojik makinelerle dostluk kurulmamalı. İnsanlığın asıl unsuru olan iletişim, insanca nitelik taşımalı. Bu parçada internetle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)        Bilginin paylaşımını sağladığına

B)        Olumsuz yönlerinin de olduğuna

C)        Önemli bir gelişme olduğuna

D)        Zararlı bilgiler de içerdiğine

  6.
A)
B)
C)
D)

Halka ait şiir, canlı ve doğaldır. Halkın ozanı, yapay olana yönelmediği için gerçeği şiirine yansıtır. Doğaçlama ve doğal söyleyiş, bu şiirin en önemli özelliğidir. Ne gereksiz bir söze ne de gereksiz bir sözcüğe yer verilir. Hayatın içinden çıkmış, somut, elle tutulur konular işlenmiştir. Bu şiir, Anadolu’nun ruhunu da en güzel şekilde yansıtır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olur?

A)        Halk Şairlerinin Gücü

B)        Şiirin Yaşamla İlişkisi

C)        Halk Şiirinin Özellikleri

D)        Doğal Şiirin Oluşumu

  7.
A)
B)
C)
D)

(1) Çevresini yapıtına yansıtma yeteneği bakımından edebiyatımızın en önemli yazarların- dandır (2) Nitelikli yapıtlar oluşturmak için daima gerçeğin peşine düşer. (3) Gerçek, bir yazarın aslında en uzak durduğu olgudur. (4) Bunun için de çevresini gözlemler, gerçeği yakalar, yapıtına yansıtır. (5) Böylelikle ayakları yere basan eserler ortaya koyar.

Bu parçada numaralanmış yargılardan hangisi paragrafın anlam ve anlatım akışını bozmaktadır?

A) 2.                                                   B) 3.

C) 4.                                                   D) 5.

  8.
A)
B)
C)
D)

Toplumların hayatında çok çeşitli meselelerin doğmasının sebebi kültür ve medeniyet de- ğişimidir. Bu değişmeye bağlı olarak yüksek tabaka, yabancı tesir altında kalır. Halk kitle- si, genellikle eski yaşayış tarzını benimsediği için aydın tabaka halktan kopar. Halk, aydını bir nevi memlekete ihanet etmiş görür ve buna bağlı olarak aydın tabaka da halkın yaşayış tarzını beğenmez. Bu nedenle aydınla halk arasında anlaşmazlıklar, çatışmalar meydana gelir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)        Toplumsal çatışmanın bireysel sorumsuzluktan kaynaklandığına

B)        Kültürel değişimlerin toplumsal çatışma- ya yol açtığına

C)        Toplumun farklı düşünen aydın tabakayı hain olarak nitelendirdiğine

D)        Aydın tabakanın, halkın yaşayış tarzını benimsemediğin

  9.
A)
B)
C)
D)

Toplumu, insanları yücelten; insan kalabalığını sürü durumundan toplum durumuna yük- selten “söz”dür. Söz ise en kusursuz biçimini, en kudretli anlatım yeteneğini kompozisyon- da bulur. Sözleriyle kitleleri arkasından sürükleyenler, fikirleriyle toplumu sarsanlar, çığır açanlar, bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi hazırlayanlar hep bu ölümsüzlük kaynağın- dan kuvvet aldılar.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur?

A)        Ölümsüzlük Kaynağı

B)        Sözün Gücü

C)        Anlatım Yeteneği

D)        Toplum ve İnsan

  10.
A)
B)
C)
D)

Sanatın amacının güzellik ve güzele erişme olduğunda birleşenler; bilimin doğruyu bulmak, felsefenin de iyiye varmak olduğunu  ileri sürerler. Bilim ve felsefede, insanlık için doğru ve iyiden yararlanma söz konusudur. Oysa güzel için yararlanma diye bir şey yoktur. Sanatın, bir yarar sağlama amacına yöneldiği oranda güzelden uzaklaşarak araç olmaya başladığı söylenebilir.

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Sanat, yarar umduğu an güzelden uzaklaşır; amaç olmaktan çıkar, bir araç olur.

B)        Güzelden yararlanmak amaç olmamalıdır.

C)        Bilim, iyiden ve doğrudan yanadır.

D)        Sanatın amacı, güzeli insanlık için yakalamaktır.

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam88
Toplam Ziyaret5418161
8.sınıf teog din testi çöz