• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf parçada anlam teog testini çöz 1

lgs parçada anlam testini çöz 8.sınıf
1.
A)
B)
C)
D)

Okumaya susamış bir genç için artık tekdüzelik, can sıkıntısı kalmaz. Her gün, bir önceki günün üstünde bir basamak olur. Çünkü gençler için okuma; yeni bilgilerin, yeni düşüncelerin, yeni tutku ve özlemlerin kaynağını oluşturur. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Okumanın bireyin gelişimine katkısı

B)        Okuma sevgisinin kazandırılması

C)        Kitap okumanın teknikleri

D)        Okumakla bilgi arasındaki ilişki

  2. 
A)
B)
C)
D)

Bir satır bozuk oldu mu hemen o yaprağı yırtmak, birkaç yaprak yırtınca da o defteri kaldırıp atmak... Bu alışkanlık, çocukla beraber büyür. Defterde kalemde çocuk kadar küçük olan “yeni baştan” usulü, yaş ilerledikçe hayatın her safhasına geçer. Bir şeyi yok etmeden düzelt- meye daha çocukluk yıllarında alışmak lazım. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Bencilliğin toplum içinde yaygınlaşması

B)        Bozukluk ve yanlışlıkları düzeltme çabası

C)        Her işte mümkün olduğunca titiz davranılması

D)        Tembelliğin tedavi edilemez bir hastalık olması

  3. 
A)
B)
C)
D)

İnsan gerçeğinde eski ile yeni, yani gelenek  ile ilerleme etkilidir. “Şimdi”ye biçim veren en önemli iki güç bunlardır, insanlığın zaman için- deki evrimi bu iki gücün yan yana, karşı karşıya işlemesiyle ortaya çıkar. Kimi zaman biri, kimi zaman diğeri ağır basar. Tarihteki dengeler de dengesizlikler de hep bu iki gücün ürünüdür. Dostken birbirlerinin kuyusunu kazarlar; düş- manken, birbirinden yararlanırlar.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Eski-Yeni Etkileşimi

B)        Geleneklerin Kökleri

C)        Denge ve Dengesizlik

D)        Dostluk - Düşmanlık

 4.
A)
B)
C)
D)

Görmek, organlarımızdan birinin doğal bir işidir. Nefes almayı nasıl öğrenmiyorsak görmeyi de öğrenmeyiz. Bakmak ise, görüşümüzün eğitimi ile olur. Gayet sade ve normal olan bu eğitimi, çok defa ihmal eder, önemsemeyiz. Bu da bakmayı bilmeyen insanların sayısını arttırır. Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Bakmak ve Görmek

B)        Eğitimin Amacı

C)        Bakmayı Öğrenmek

D)        Bakış Açımız

  5.
A)
B)
C)
D)

Japon kültürü, daha birçok şeyi yazıyı bile Çin’den almasına karşın orijinalliği ile bizleri şaşırtır. Japonlar yalnızca hat, tiyatro, resim, baskı ve şiir gibi kökeni eskiye dayanan sanatlarda değil, sinema gibi Batı teknolojisini gerektiren bir sanatta da olağanüstü bir farklılık yakalamışlardır. Bunun yanında Japonlar, okyanus sularında arınıp kıyılarına çıkan her şeyi ürkütücü bir beceri ve doğallıkla kendinin kılmıştır sanki.

Paragrafta “Japon kültürü”yle ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Japon kültürünün temeli Çin’e dayanmaktadır.

B)        Japonlar, birçok sanat dalında başarılı ol- muşlardır.

C)        Japonlar,  sanatsal  ve  kültürel  özgünlüğü yakalayabilmişlerdir.

D)        Japon kültürü, Batı kültürü ve teknolojisinin önüne geçmiştir.

  6.
A)
B)
C)
D)

Dostlukları bozanların başında, dost olmayanlar gelir. Ulaşamadıkları bu cömert bağlılığı başkalarında gördüler mi ya bu bağlılığa inanmaz ya da bu bağlılığı kıskanırlar. Duygu birliğinin çıkardığı aydınlıktan yarasalar gibi ürk- erler. Başkalarını sevemedikleri gibi, sevenleri de bir kaşık suda boğmaya çalışırlar.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Dost olmayanlar, sevgisizlik ve kıskançlık gibi duygularla dostluğu zedelerler.

B)        Dostlar arasındaki duygu birliği birçok olumlu sonuç doğurur.

C)        Kıskanç insanlar başkalarını bir kaşık suda boğmak isterler.

D)        Kıskançlık ve sevgisizlik duyguları dostluğu kuvvetlendiren en güçlü bağlardandır.

  7.
A)
B)
C)
D)

Doğanın sertliği, acımasızlığı yoktur. Doğayı sert ve acımasız diye nitelendiren, insanlardır. Doğada gerçek anlamda ne acıma ne de koruma duygusu vardır. O, ancak akışını sürdürür. Biz insanlar, bütün canlılar gibi bu akışın çarklarına ister istemez gireriz. Doğanın özü budur çünkü.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)        Doğada acımanın da korumanın da olmadığına

B)        Canlıların, doğanın işleyişine uymak zorunda olduklarına

C)        İnsanların doğayı doğru değerlendiremediğine

D)        Bilim ve teknikle, doğanın tehlikelerine karşı koyulamayacağına

  8.
A)
B)
C)
D)

Çok genç ve başarılı bir tiyatro sanatçısı: “Evet, bu bir sanatçının başına gelebilecek en büyük mutluluklardan biri.” diyor. “Başa gelmek” deyiminin şansızlıklar, bahtsızlıklar için kullanılabileceğini, mutluluk için kullanılamayacağını öğrenmeden mi bitirmiş tiyatro eğitimini? Bir tiyatro sanatçısında bulunması gereken güzel konuşma becerisinin, yalnızca “telaffuz” ve “diksiyon” ile sağlanabileceğini mi düşünüyor?

Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A)        Genç sanatçının doğru konuşmaya özen gösterdiğine

B)        Genç tiyatrocunun tiyatro eğitimi sırasın- da deyimleri iyi öğrenemediğine

C)        Sözcüklerin renkli ses tonlarıyla süslenmesinin dilin iyi kullanıldığı anlamına gelmeyeceğine

D)        “Başa gelmek” deyiminin yanlış anlamada kullanıldığına

  9.
A)
B)
C)
D)

Yeryüzünde hatta evrende her şey değişim geçirmektedir; doğa, canlı-cansız varlıklar, kurumlar, anlayışlar, gelenek- görenekler, inançlar vb. Evrende değişmeyen tek kural, her şeyin değişmekte oluşudur. İnsanların anlaşma aracı olan dil de bu kurala uymaktadır.

Bu    parçadan    aşağıdakilerin    hangisi çıkarılamaz?

A)        İnsanların duygu ve düşüncelerinin zamanla farklılaştığı

B)        Dünyada hiçbir şeyin olduğu gibi kalmadığı

C)        Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu

D)        Dilin değişime ayak uyduramadığı

  10.
A)
B)
C)
D)

Yaban, gerek Yakup Kadri’nin romanları için- de gerekse Türk edebiyat tarihi açısından ayrı bir önem taşır. (1) Yayımlandığı yıldan bu yana da en çok tartışılan, yazarını ölümsüzleştiren romanların başında gelir. (2) Bu, hem Türkiye tarihinin belli bir dönemine tanıklık etmesin- den hem de bir tez romanı olmasındandır. (3) Yakup Kadri, Yaban’ında köyün ve köylünün durumunu anlatır. (4) Onların bir yabancıya bakış açısını ortaya koyar.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

A) 1.    B) 2.

C) 3.    D) 4.

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam91
Toplam Ziyaret5418619
8.sınıf teog din testi çöz