• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf cümlenin ögleri testi çöz 1

8.sınıf lgs cümlenin ögeleri testini çöz yap deneme sınavı
1.
A)
B)
C)
D)

1.”Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.”dizesinin öznesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Sıfat tamlaması                       B)Belirtili isim tamlaması

C)Belirtisiz isim tamlaması       D)Zincirleme isim tamlaması

  2. 
A)
B)
C)
D)

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisi “yer tamlayıcısı” ve “yüklem”den oluşmuştur?
A)Baharın gelişi hepimizi sevindirdi.

B)Şehir bu saatlerde sakinleşirdi.

C)Bu şehrin sonu gelmez güzelliklerinin olduğuna inanır.

D)Dere kenarında, kendinden geçmiş, balık avlıyor.

  3. 
A)
B)
C)
D)

3.”Son yokuş noktasından düzlüğe inince karşımıza çok güzel bir ova çıkmıştı.”cümlesinde altı çizili kısım, cümlenin hangi ögesidir?
A)Özne                                  B)Zarf tamlayıcısı

C)Yer tamlayıcısı                 D)Belirtili nesne

 4.
A)
B)
C)
D)

4.Hangi cümlede, yükleme yönelteceğimiz “neyi” sorusunun cevabı bir sıfat tamlamasıdır?
A)Ders kitaplarını iyi koru.

B)Gökyüzündeki bulutları seyrediyor.

C)Buralarda kışın etkileri uzun sürer.

D)Sözlerin güzelini hep o söyler.

  5.
A)
B)
C)
D)

5.Dün aldığım kalemi bugün kaybettim.”cümlesindeki altı çizili kısım, cümlenin hangi ögesidir?
A)Özne                              B)Belirtili nesne

C)Zarf tamlayıcısı            D)Belirtisiz nesne

  6.
A)
B)
C)
D)

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap nesnedir?
A)Bunu kim kırdı?

     – Kardeşi.

B)Ne zaman gelecek?

    – Az sonra.

C)Selim onun nesidir?

    – Komşusu.

D)Sinemada kimleri gördün?

    – Arkadaşlarımı.

  7.
A)
B)
C)
D)

7.Kemal arkadaşına öznesi vurgulanmış cümleyi kullanarak soru sormuştur.

Buna göre Kemal arkadaşına aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

A)Bu geziye hangi öğrencileri götüreceksiniz?
B)Kardeşin derslerine düzenli çalışıyor mu?

C)Son deneme sınavlarını ne zaman yapacaksınız?
D)Dün akşam beni telefonla kim aradı?

  8.
A)
B)
C)
D)

8.”Herkes, ışıksız ve şaşkın gözlerle kamyon denilen bu canavarın lüzumsuz gürültüsüne kulak kabartmıştı.”cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?
A)Özne – zarf tamlayıcısı – yer tamlayıcısı – yüklem

B)Özne – zarf tamlayıcısı – zarf tamlayıcısı – yer tamlayıcısı – yüklem

C) Özne – yer tamlayıcısı – yer tamlayıcısı –  yüklem

D)Özne – zarf tamlayıcısı – nesne – yer tamlayıcısı – yüklem

  9.
A)
B)
C)
D)

9.I.Mektubunu dün aldım.

   II.Dersleri kaçırmamaya dikkat et.

   III.Yanan binadan insanları çıkardık.

   IV.Siz eve gelirken biz işe gidiyorduk.

Numaralı cümlelerde yer alan altı çizili kısımlardan hangileri, öge olarak aynı görevde kullanılmıştır?
A)I – II           B)II – III          C)III – IV             D)II – IV

  10.
A)
B)
C)
D)

10.”Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlalarına

       Çöreklenir yedi başlı kızıl bir yılan.”

Yukarıdaki dizelerin ögeleri hangi seçenekte sırayla verilmiştir?
A)Yer tamlayıcısı – özne – yüklem

B)Özne – yüklem – nesne

C)Yer tamlayıcısı – yüklem – özne

D)Nesne – özne – yüklem

  
        hazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam89
Toplam Ziyaret5418617
8.sınıf teog din testi çöz