• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

türkçe 8.sınıf testleri çöz teog merkezi ortak sınav online deneme sınavı

8.sınıf,türkçe,teog,1.2. dönem,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

1. kaç senede
2. okunduğunu
3. bir kitabın
4. bırak
5. kaç dakikada
6. düşün
7. yazıldığını
1. Yukarıdaki numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarıyla
kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulsa sıralama nasıl olur?
A) 4-3-5-2-6-1-7                            B) 3-5-2-4-1-7-6

C) 3-6-1-7-4-5-2                            D) 3-1-2-4-5-7-6

  2. 
A)
B)
C)
D)

2. Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A) Bir haberin gelse iki satırlık
Yüreğim birden kanatlanıp, yücelecek.

B) Bir elim seni çizecek pencerelere
Bir elim seni silecek

C) Kuşlar uçar gönlünü taklit için
Deniz gözlerinden alır rengini

D) Huzur, seni duymaktır gözlerine bakarak
Dolu dizgin aşktır seni yaşamak

  3. 
A)
B)
C)
D)

Beni bir kez aldatırsan yazıklar olsun sana!
İkinci kez aldatırsan yazıklar olsun bana!

3.Yukarıdaki mısralarla asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) insan zaman zaman hataya düşebilir.

B) Hata yaparak, hata yapmamayı öğreniriz.

C) Çevremizdeki yanlışlara bakarak doğruları bulabiliriz.

D) Önemli olan hata yapmamak değil, aynı hatayı tekrarlamamaktır.

 4.
A)
B)
C)
D)

4. "Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı, hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir." diyen bir yazardan aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenemez?

A) Sanat eseri halkı aydınlatmalıdır.

B) Sanat eseri geleceğe ışık tutmalıdır.

C) Sanat eseri toplumun aynası olmalıdır.

D) Sanat eseri toplumları birbirine yakınlaştırmalıdır
  5.
A)
B)
C)
D)

Bir ulusu geçmişten günümüze taşıyan en önemli öğe konuştuğu dildir. Dil sayesinde toplumun değerleri, düşünceleri ve yaşantıları geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe taşınır.

5. Parçada dilin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Kaynağı              B) İşlevi             C) Gücü        D) Kalıcılığı

  6.
A)
B)
C)
D)

Ben bir köy çocuğuyum
İçimde gizli bir bahar var
Başak başak olur, sevinçlerim
Mutluluğu kucaklar

6. Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğa sevgisi                     B) Baharın güzelliği
C) Çocukluğa özlem              D) Yaşama sevinci

  7.
A)
B)
C)
D)

7. Ey büyük ırmak, Anadolu'nun şerefi, şöhreti, bayrağı olan Kızılırmak! Senin manzaran daima bana daha heybetli göründü. Ovalara inip yatağına sığ¬mayan bir feyz ve hevesle etrafa yayıldığın zaman, yalçın kayalı dağlar arasına sıkışıp girdaplarla köpürdüğün yerlerde karşında bir damla su gibi âciz kaldığımı hissettim.
Parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişileştirme yapılmamıştır.          B) Benzetme yapılmıştır.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.            D) Betimleme yapılmıştır.

  8.
A)
B)
C)
D)

Gazetelerden biri Ahmet Rasim’den yazı yazmasını ister. Ahmet Rasim:

- Yazılarım uzun mu olsun, kısa mı?

Gazetenin yetkilisi bu soruya bir mana veremez. Ahmet Rasim:

- Uzun olacaksa beş, kısa olacaksa on günde yazabilirim.

8. Yukarıdaki paragrafta Ahmet Rasim'in gazete yetkilisine vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısa yazılar, uzun yazılardan daha çok okunur.

B) Uzun yazıları kimse okumak istemez.

C) Kısa yazılar daha dikkat çekicidir.

D) Anlatılmak istenenlerin az sözle ifade edilmesi daha zordur.

  9.
A)
B)
C)
D)

(1) Kitabıyla sıcak bir tanışma sağladığım Muharrem Ergin'i bizzat hoca olarak görmeyi büyük bir istekle bekliyordum. (2) Üniversiteye başlayalı henüz bir hafta olmamıştı ki bütün hocalarımla tanışmıştım. (3) Muharrem Ergin Hocayla ilk dersimiz nihayet başladı. (4) Hocamız çok sert ve ciddî, biraz da soğuk tabiatlı bir görünüm sergiliyordu. (5) Ama konuşması gayet etkileyici, üslûbu son derece akıcıydı.

9. Yukarıdaki paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2         B)3       C)4        D) 5

  10.
A)
B)
C)
D)
  

Sanatçı yoluna çıkan her şeyi bir sanat malzemesi olarak görecek kadar kendini sanatına verebilmelidir. Aksi halde onun başarılı olması beklenemez. Çünkü hayâllerin oluşumu gerçek hayatın algılarına bağlıdır. Yaşamın kilometre taşlarına dikkat etmeyen bir sanatçının hayâl dünyasının zenginliğinden söz edemeyiz. Böyle bir sanatçı bir süre sonra kısır döngüye düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

10. Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatçı gerçek hayattaki olayları olduğu gibi eserlerine yansıtmalıdır.

B) Gerçek hayatı işleyen sanatçılar başarılı olur.

C) Sanatçı, hayallerini oluştururken gerçek hayatı dikkate almalıdır.

D) Sanatçılar önemli olaylara mutlaka dikkat etmelidir.

        hazırlayan:   by isko                               
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam107
Toplam Ziyaret5444568
8.sınıf teog din testi çöz