• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

türkçe teog testi çöz 1.2 dönem türkçe online

8.sınıf,türkçe,teog,1.2. dönem,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Yıllarca akıttığı gözyaşları sonunda dindi.

B) Şiddetli esen rüzgâr yüzüme çarpıyordu.

C) Bahçedeki çiçekler bir bir soldu.

D) Başkan, fakir aileleri maddî yönden destekliyor.

  2. 
A)
B)
C)
D)

2. Aşağıdakilerden hangisinde "kalmak" sözcüğü "herhangi bir kimseden geriye kalmış olan" anlamında kullanılmıştır?

A) Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı

B) Sabahta, seherde yoldaş olalım Bugün de burada kal benim için.

C) Ondan kalan boynu bükük ve sefil; Bahçeye diktiği üç beş karanfil...

D) Vatanım gözüme görünür hayâl Gurbet ellerde kaldım ağlarım.

  3. 
A)
B)
C)
D)

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "terim anlamlı" bir sözcük kullanılmıştır?

A) İki düşünce arasında bir paralellik göremiyoruz.

B) Olaylara farklı açılardan bakabiliyor.

C) Yazarın fıkraları da okuyucunun ilgisini çekiyor.

D) İstanbul’un tarihî dokusu herkesi büyülüyor.

 4.
A)
B)
C)
D)

1. Ben onun ayrılığına nasıl dayanırım!
2. Ordu İzmir’e dayandı.
3. Ayakkabılar ona bir ay dayanmıyor.
4. Bu acılara kimsenin yüreği dayanmaz.

4."Dayanmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 4             B) 3              C) 2                  D) 1

  5.
A)
B)
C)
D)

"Biz,okuyucularımızın sanatçılarımızı tanımasını istiyoruz;..."

5.Yukarıdaki cümle aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülürse konuşanın "olumlu bir beklenti" içinde olduğu anlaşılır?

A) ama bu bir hayal.

B) fakat tanıyacaklarını zannetmiyoruz.

C) ayrıca bu beklentimiz boşuna değil.

D) yalnız beklentimizin gerçekleşeceğinden endişeliyiz.

  6.
A)
B)
C)
D)

O kadar kolay ve çabuk yapılacak bir iş değil, emek ve zaman ister anlamında "boyacı küpü değil ki he¬men daldırıp çıkarasın" (1), çok utandırıcı ya da sıkıntı verici bir durum karşısında vücudunu ter basmak anlamında "başından kaynar sular dökülmek" (2), i birini kukla gibi kullanmak, ona istediğini yaptırmak anlamında "parmağında oynatmak" (3), duyarlılık gösterdiği konuda bir kimseyi çok kızdıracak söz söylemek ya da iş yapmak anlamında "küplere binmek" (4), deyimleri kullanılır.

6. Yukarıdaki numaralandırılmış deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) 1               B) 2                  C) 3               D) 4

  7.
A)
B)
C)
D)

7. Aşağıdakilerin hangisi kanıtlanabilirlilik açısından

farklıdır?

A) Yazar, hikâyede günlük hayatta kullanılan kelimelere yer vermiş.

B) Yazar, öyküsünde gereğinden fazla benzetmelere yer vermiş.

C) Öyküde Kızılırmak başarılı bir şekilde tasvir edilmiş.

D) Yazarın bu öyküsü güzel olduğu kadar da düşündürücü.

  8.
A)
B)
C)
D)

Zor şartlarda yetişmiş gözü pek kimseler hiçbir zorluk karşısında kolay kolay zarar görmezler.

8. Bu cümleyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki atasözlerinin hangisinde vardır?

A) Çıkmadık candan umut kesilmez.

B) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

C) Emanet ata binen tez iner.

D) Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir.

  9.
A)
B)
C)
D)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sitem" anlamı vardır?

A) Bir dosta sâdık kalmaktan daha güzel ne var!

B) Bu zor günümde dostlarımı yanımda görmek isterdim.

C) Ne pahasına olursa olsun o tepeye çıkacaktık.

D) Onu dinledikçe yüreğim parçalanacak gibi oluyordu.

  10.
A)
B)
C)
D)
  

10. Aşağıdakilerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?

A) Artık güneş yüzünü göstermeyecek bize, erkenden akşam olacak.

B) Ağaçların her sonbahar döktüğü gözyaşları bunlar.

C) Köpükler saçan dalgalarıyla hırçın Karadeniz karşımızdaydı.

D) İki tarafı ağaçlarla çevrili güzel bir yolda yürüyorum.
        hazırlayan:   by isko                               
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam81
Toplam Ziyaret5418154
8.sınıf teog din testi çöz