• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf türkçe test çöz teog ortak sınav online deneme sınavı

8.sınıf türkçe teog,merkezi,ortak sınavdeneme testi çöz,testleri yap,ortak merkezi sınav,online,interaktif
 1.
A)
B)
C)
D)

1. 17 Ağustos depreminde birçok bina yıkıldı.
2. Arkadaşının gidişinden sonra yıkıldı.
3. Kardeşimin kumdan yaptığı kuleler birden yıkıldı.
4. Babam ölünce evin sorumluluğu bana yıkıldı.
5. Sınavı kazanamayınca bütün dünyası yıkıldı.

1."Yıkılmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 2                   B)3                    C)4                    D) 5
 2.
A)
B)
C)
D)

1. 17 Ağustos depreminde birçok bina yıkıldı.
2. Arkadaşının gidişinden sonra yıkıldı.
3. Kardeşimin kumdan yaptığı kuleler birden yıkıldı.
4. Babam ölünce evin sorumluluğu bana yıkıldı.
5. Sınavı kazanamayınca bütün dünyası yıkıldı.

1."Yıkılmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 2                   B)3                    C)4                    D) 5 
 3.
A)
B)
C)
D)

3. "Erzurum, çok sıkıntı çekti o zamanlar." cümlesin¬de "Erzurum" sözcüğünde görülen söyleyiş özelliği aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bursa'ya akşama doğru vardık.
B) Antalya bir turizm şehridir.
C) Ankaralı biriyle tanıştım.
D) İzmir, o savaşa katılmıştı.

  4.
A)
B)
C)
D)

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur?
A) Yaş kesen baş keser.
B) At binenin, kılıç kuşananın.
C) Barış insanca yaşamaktır.
D) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

  5.
A)
B)
C)
D)

5. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması verilmemiştir?
A) Ona bir şey olacak diye çok korkuyor, üzerine titriyordu.
B) İstediğini yapıyor, rahat yaşıyor, sefasını sürüyordu.
C) Kardeşinin yaptıklarına çok kızmış, küplere binmişti.
D) Başına gelen bu olaydan ders almış, bu olay kulağına küpe olmuştu.

 
  6. 
A)
B)
C)
D)

6. Havanın kapalı olduğunu görünce ne olur ne olmaz, diye şemsiyesini aldı.
Altı çizili bölümün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Ne pahasına olursa olsun sınavı kazanacağım.
B) Yerli yersiz konuşmayı bırakmalısın artık.
C) Her ihtimale karşı kapıyı kilitleyip evden ayrıldı.
D) Az kalsın oyunun ikinci perdesini kaçırıyorduk.

  7.
A)
B)
C)
D)

7. "Yürümek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) İşlerinin iyi yürümemesi planlarını alt üst etmişti.
B) Kafası yerde, kamburunu çıkarmış yürüyordu.
C) Olayın takibi ancak sizin yönetiminiz altında yürüyebilir.
D) Bu dostluğun yürümeyeceği başından belliydi.

  8. 
A)
B)
C)
D)
 8.Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Akşamdan kitaplarımı hazırlamayınca okula geç kaldım.
B) Denemelerinde sade bir dil kullandığı için hep başarılı oldu.
C) Öğrenciler daha kalıcı olduğunu düşündüklerin-den sınavlara hep son gece çalışır.
D) Akşam o da gelecek ama önce ödevlerini bitirmesi lâzım
  9. 
A)
B)
C)
D)
9. (1) Kitap, Osmanlı'da gizli kalmış tarih potansiyelini açığa çıkarma amacı taşıyor. (2) Mustafa Armağan, yine Osmanlı tarihinin bilinmeyen sayfalarında okuru bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. (3) Küresel çağda Osmanlı'nın hâlâ yaşadığını savunuyor. (4) Hem tarihimizin özgürleşme serüvenine açılan bir pencere hem de tarihe bakışımızı gözden geçirme fırsatı olarak okunabilir.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bir öneri söz konusudur?
A) 4              B) 3                C) 2                 D) 1
  10. 
A)
B)
C)
D)

10. (1) Şiirlerinde sade, içli ve akıcı bir dil kullanan şair, hayata bağlıdır. (2) Şiirlerinde zamanın geçişi, ölüm, önemli bir temadır. (3) Cahit Sıtkı edebiyatımızda Türkçeyi başarı ile kullanan şairlerimiz arasında yer alır. (4) Şiirlerinde içten içe gelişen bir ya-şama sevinci ve hayata bağlılık hissedilir.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde şairin üslubuyla ilgili bilgilere yer verilmiştir?
A) 1 ve 2         B) 2 ve 3            C) 1 ve 3          D) 2 ve 4

 
 11. 
A)
B)
C)
D)

11. Aşağıdakilerin hangisinde koşul (şart) anlamı vardır?

A) Aldığımız kararları desteklediğin sürece seninleyiz.
B) Üniversiteler, salonlarını daha geniş kitlelere açmak zorunda.
C) Öğrencilerin sanat etkinliklerine ilgisi gün geçtikçe artıyor.
D) Vakit bulamadığım için sosyal aktivitelere katılamıyorum.

 12.
A)
B)
C)
D)

12. Kızdığı herkesi önünde diz çöktürebilecek bir düşünce peşindeydi.
Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam hangisinde vardır?
A) Kaçacak bir yer kalmayınca diz üstü çöktü ve teslim oldu.
B) Anlattıklarının harfi harfine uygulanmasını istiyordu.
C) insanların hatalarını yüzlerine söylemekten çok hoşlanırdı.
D) Sonunda yaptığı hatayı ona fark ettirdi ve özür diletti.

 13. 
A)
B)
C)
D)

13. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir?
A) Hemen hemen üç gündür yoldaydık.
B) Yaşıtlarına göre sorumluluk duygusuna daha çok sahipti.
C) Onun bütün işlerini engellemeyi başarmıştı.
D) Hayata yeni bir başlangıç yapmak istiyordu.

  14. 
A)
B)
C)
D)
14. Victor Hugo'nun karakterini ve eserlerini eleştirel bir bakıştan geçirmeye çalışmak, bir kiraz çekirdeğine büyük bir heykel oymaya çalışmak gibidir.
Yukarıdaki cümleye göre Victor Hugo'yla ilgili ne söylenebilir?
A) Victor Hugo'nun çok iyi bir yazar olduğu
B) Victor Hugo'yu değerlendirebilmenin zor olduğu
C) Victor Hugo'nun eserlerinin anlaşılmaz olduğu
D) Victor Hugo'yu eleştirenlerin çok olduğu

  15.
A)   
B)
C)
D)

15. "Konuş, kim olduğunu söyleyeyim."
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden nedir?
A) insan, konuşmalarıyla, herkesi etkiler.
B) Başkalarıyla konuşurken dikkatli olmalıyız.
C) Kişi, söyledikleriyle karakterini yansıtır.
D) insanlar, konuşa konuşa anlaşır.

  16. 
A)
B)
C)
D)

Hafif sisli bir gün, ılık, tatlı bir sonbahar günü... Paris'te Mansuri parkındayım. Ortasında sunî bir göl ve şırıl şırıl akan küçük çağlayanları bulunan bu park zevkin, sanatın ve bilhassa bakımın bir abidesi. Yer yer pembe, sarı, mavi çiçekler, salkım salkım söğütler burasını cennet bahçesi hâline getiriyor.
16. Bu parçada hangi duyu ayrıntısına yer verilmemiştir?
A) Görme      B) işitme      C) Dokunma      D) Tatma

  17. 
A)
B)
C)
D)

1. Yüzündeki gülümseme giderek azaldı ve yok oldu.
2. Balıkçının son balığı da kendisine vermediğini görünce rengi kaçtı.
3. Genç adamın yüzünde belli belirsiz bir gülümseme ve kırmızılık vardı.
4. Bu kırmızılık, herkesin payını dağıtan balıkçının elinde tek balık kalana dek sürdü.
17. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1-4-3-2         B) 3-4-2-1         C) 3-4-1-2          D)3-1-2-4

  18. 
A)
B)
C)
D)

Yazı; bilimin, sanatın, tarihin, kısaca insanı insan yapan her türlü deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar. Kültürel bir süreklilik de uygarlığın sürekli ileri gitmesinde önemlidir. Bu anlamda, insanlık tarihi boyunca yapılan en önemli buluşlardan biri nedir, diye sorulduğunda "yazı" yanıtını düşünmeden verebiliriz.
18.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Yazının deneyimleri gelecek kuşaklara aktarmasına
B) İnsanların yazmadan anlaşamayacağına
C) Dolaylı olarak yazının uygarlığı geliştirmesine
D) Yazının önemli bir buluş olduğuna

  19.
A)
B)
C)
D)

Milletine ait kültürel zenginliğin farkına varmadan ya¬şayan insanlar, çok değil, çeyrek yüzyıl sonra, kültürlerine sahip çıkanlara göre, yarı gelişmiş toplum olmaya mahkum olacaklar. Değişim ve dönüşümün yeni istikameti, kendine dönmek ve kendisiyle değişmek olacaktır. Ancak milletler, tarihte hiç olmadığı kadar kendilerini sorgulamaya mahkumdurlar ve tabii kendileri olmaya da...
19. Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Ulusal kültüre sahip çıkmayanlar evrensele ulaşamaz.
B) Kültürel zenginliğinin farkında olmayanlar tarih-ten silinir.
C) Toplumsal gelişme, milletlerin kültürüne sahip çıkmasıyla mümkündür.
D) Kültürel zenginlik ancak çalışmayla artırılır.

  20. 
A)
B)
C)
D)

Sanat, bir yaşam biçimidir. Kalıcı olma çabasıdır. Sanatçılar buna bütün güçleri ve yetenekleriyle katılırlar. Sanatta ilerleme daima büyük ve üstün atılımlarla değil, yüzlerce, binlerce sanatçının ortak katkılarının birikimiyle olur.
20.Bu parçada aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Sanatın, insanın kalıcı olmasını sağlamasına
B) Sanatın, insanın yaşam şekli haline gelmesine
C) Sanatçıların ortak çabalarıyla sanatın ilerleyeceğine
D) Sanatçıların bireysel çalışarak evrensele ulaşması gerektiğine

    
   
                          

 DEĞERLENDİR
www.sosyalsayfam.com İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TEST
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam84
Toplam Ziyaret5418612
8.sınıf teog din testi çöz