• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.sınıf türkçe teog deneme testi çöz 1

8.sınıf türkçe teog deneme testi çöz,testleri yap,ortak merkezi sınav,online,interaktif
 1.
A)
B)
C)
D)

1. "Doğru" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçeğe uygun bulma ve onaylama" anlamında kullanılmıştır?

A) İşin doğrusunu öğrenince ne yapacağını şaşırmış.
B) "Her gönülde bir aslan yatar." derler, doğrudur.
C) Sabaha doğru bir yağmur başladı ansızın.
D) Bilirsin, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

 2.
A)
B)
C)
D)

1. Tam ve doğru söyleyememek

2. Bir şeyi iyice ve eksiksiz olarak öğrenmek

3. Kendini tutup söyleyeceği sözü söylememek

4. Ağızda bulunan bir şeyi boğazdan geçirmek

2. "Yutmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamlarından biriyle kullanılmamıştır?

A) Kitabı, üç saatte okuyup yuttuğunu öğrendim.
B) Ona çok kızdım; ama susup söyleyeceklerimi yuttum.
C) Çocuk bazı heceleri yutarak konuşuyormuş.
D) Bu yalanlarını kimse yutmaz.

 3.
A)
B)
C)
D)

Şairin kimi şiirlerinde büyük şair Fuzûli'den esintiler görülür.

3. Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Eserlerinde gerçek bir sanatçı kimliği görmek mümkün.
B) Onun resimlerinde büyük ressamların izleri vardır.
C) Şiirlerinde doğayla ilgili sözcükler sıklıkla yer alır.
D) Sanatçı, olayları anlatış yönüyle gerçekçidir.

  4.
A)
B)
C)
D)

4. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak meselelerden dolayı arkadaşlarının kalbini kırmıştı.

Yukarıdaki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Kardeşine böyle kötü davranmamalısın, dedi.
B) Müdür, toplantıda çok ağır konuştu.
C) Basit sorularla zamanı boşa harcamayalım.
D) Küçük ve önemsiz şeyleri sorun etmemeliyiz.

  5.
A)
B)
C)
D)
 

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "tabiat olaylarıyla ilgili bir gerçeği" ifade etmemektedir?

A) Rüzgâr eken fırtına biçer.
B) Lodosun gözü yaşlı olur.
C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
D) Kavak, yaprağını tepeden dökerse kış çok olur.

  6. 
A)
B)
C)
D)

6. Roman ve hikâyenin ayrımında kahraman sayısı, ölçü olarak kabul edilmiştir; romanın kadrosu geniş, hikâyenin dardır, denmiştir. Oysa...........................

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilebilir?

A) roman daha geniş bir kitleye sahiptir.
B) hayatın tüm yönleri romana yansır.
C) tek kişilik romanlar bile vardır.
D) romandaki kahramanlar daha etkileyicidir.

  7.
A)
B)
C)
D)

7. "Yeniden büyük bir arzuyla yazmaya başladım. Çünkü

hâlâ yan yana gelmemiş sözcükler var. Bunu başarabilirsem Türkçeye bir katkım olduğunu görecek ve mesut olacağım." Böyle söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkçeye katkıda bulunmak istediği
B) Yeni söyleyişler üzerinde durduğu
C) Yazı hayatına büyük bir arzuyla devam ettiği
D) Eserlerinde dilin sorunlarına değindiği

  8. 
A)
B)
C)
D)
 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusu değildir?

A) Bugünkü arkadaşlıklar çocukluk döneminin saflığından çok uzak.
B) Şimdilerde okurlar, büyük yazarları bütün yönleriyle takip etmiyor.
C) Bu şairimizin şiiri daha sade ve sanatsız bir söyleyişe sahip.
D) Tiyatro, Batı'dan bir yenilik olarak edebiyatımıza girmiştir.

  9. 
A)
B)
C)
D)

9. "Kazanmak için sınava daha çok çalışmalıydım." diyen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sınavı kazanamadığı
B) Sınava çalışmadığı
C) Çalışmasını yeterli bulmadığı
D) Pişmanlık duygusu içerisinde olduğu

  10. 
A)
B)
C)
D)
 

10. Aşağıdakilerin hangisinde bir düşünceye yer verilmemiştir?

A) Edebiyat eserlerinde toplum problemleri istenmelidir.
B) Her yazarın başarılı olmasını beklemek doğru değildir.
C) Yazılarımda kendimden bahsetmem sıkça eleştirilmektedir.
D) Şiirin sevilmesinin sebebi duyguları daha iyi ifade etmesidir.
 11. 
A)
B)
C)
D)

1. Pişmanlık     2. Sitem     3. Yakınma     4. Özlem

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki duygulardan birine yer verilmemiştir?

A) Çocukken yaşadığı acı bir olayı hatırlamış.
B) Anlattıklarımı öğrenemedi gitti.
C) Bana karşı sesini bu kadar yükseltmemeliydin.
D) Aklıma gelenleri söylememem gerekirdi
 12.
A)
B)
C)
D)

12. Ülkemizin tarihçileri yarım yüzyıldır, bütün engellere rağmen bilim dünyasında saygınlık kazanan araştırmalar ortaya koyabilmişlerdir. Düşünme, yorumlama olanağının zaman zaman girdiği çıkmaza, arşivlerin ve kütüphanelerin perişanlığına ve çalışma kısıtlamalarına rağmen yapılan araştırmalar bilimsel tarihçilik anlayışını ve yöntemini temsil edecek düzeydedir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Tarihçilerimizin yaptığı araştırmalar evrensel düzeydedir.
B) Tarih araştırmacılarına yeterince değer verilmemektedir.
C) Tarih araştırmacıları engellerle karşılaşmıştır.
D) Tarihçilerimiz bilimsel tarihçilik anlayışından yoksundur
 13. 
A)
B)
C)
D)

Dağlara, denizlere, ovalara Uzansaydım yağarak iplik iplik Tohumları susamış tarlalara Bahar" gölge ve yağmur götürseydim

13. Yukarıdaki dörtlükte konuşturulan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgâr           B) Yağmur          C) Bulut       D) Güneş

  14. 
A)
B)
C)
D)

Hikâyede anlatılan dostluk, insanın çocukluğunda yaşayacağı türden, insanların kazanımlar elde etmeye başlamalarıyla, geçmişte yaşananların da saflığından, içtenliğinden bir şeyler yitirmesi kaçınılmazdır. Herkesin itiraf etmesi gereken bir şey vardır: En karşılıksız sevgi çocuklukta yaşanandır.

14. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yılların kazandırdığı tecrübelerle dostlukların yıprandığına
B) Çocukken kurulan dostlukların hiçbir zaman saflığını yitirmediğine
C) Çocukluk çağlarındaki sevgilerin karşılıksız ol-duğuna
D) Zamanın sevgi ve dostluk üzerinde olumsuz et-kiler bıraktığına

  15.
A)   
B)
C)
D)

Fransız şairi Beranger, kendisinden yaklaşık iki yüz elli yıl önce yaşamış Montaigne için: "Ne çok fikir çalmış benden." der. Özellikle şiir, tiyatro, roman ve denemelerde sıkça rastlanır bu duruma.

15. Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarların ortak konulardan, benzer duygular¬dan bahsetmeleri doğaldır.

B) Şair ve yazarlar birbirlerinden etkilenirler.

C) Bir yazarın daha önce işlenmemiş bir konuda eser vermesi mümkün değildir.

D) Yeni yazarlar büyük yazarların gölgesinde yetişir.

  16. 
A)
B)
C)
D)

Edebiyatçı, sokaktaki adamdan farklı düşünür. Olayları farklı değerlendirir, farklı yorumlarda bulunur ve her zaman bir seviye peşinde koşup, gelecek nesillere saygı duyacakları bir miras bırakmaya çalışır. İşte bu yönüyle o her zaman bir üstattır.

16. Edebiyatçı için aşağıdakilerden hangisini söylemek uygun olmaz?

A) İdealist           B) Özgün         C) Önder       D) Duygusal

  17. 
A)
B)
C)
D)

Ben yazmaya mizahla değil şiirle başladım. Mizah türüne daha sonra geçtim. Gazete yazarı iken yazdığım mizah yazıları okurlara çekici geldi. Benden mizah yazmamı istediler. Bu nedenle ben de mizah¬la daha çok ilgilendim.

17. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin cevabı vardır?

A) Şiiri mi mizahı mı daha çok seviyorsunuz?
B) Neden mizah türüne ağırlık verdiniz?
C) Mizahlarınızda şiire de yer veriyor musunuz?
D) Şiirin yazı hayatımızda yeri nedir?

  18. 
A)
B)
C)
D)

(1) Kitap okumak, alışkanlıktan çok bir yetenek işidir. (2) Bu yetenek ilkokulda ortaya çıkar, ortaokulda gelişir. (3) Okuma yeteneği olmayan birini oku-maya yönlendirmek için ne yaparsanız yapın bir yararı olmaz. (4) Lisede yapılacak iş bu yeteneğe yön vermektir.

18. Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın akışını bozmaktadır?
A) 1                  B) 2                 C) 3                    D) 4

  19.
A)
B)
C)
D)

Yazar, kolay okunurluğu ve anlaşılırlığı şiirin ilkesel değerlerinden sayıyor. Oysa Türk şiirinin bugün ulaştığı noktada gündelik dilinin kolay anlaşılır olması düzlemine bağlı kalınamaz. Bir süre, değeri kalmayacak eserler veriliyor olabilir; ama bu olgu Türk şiirinin kuşatıcılığına gölge düşürmez.

19. Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

A) Öyküleme B) Tartışma C) Açıklama D) Karşılaştırma

  20. 
A)
B)
C)
D)

Uzun ve çetin geçen kış aylarında donmuş ırmaklar,
kapanmış yollar oldukça alışılmış şeylerdir.
20. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur??
A) İsim-fiil                              B) Sıfat-fiil
C) Ek fiil                                D) Zarf-fiil

    
   
                          

 DEĞERLENDİR
    
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam86
Toplam Ziyaret5418159
8.sınıf teog din testi çöz