• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
KONU ÖZETLERİ

deneme sınavı

8.sınıf türkçe,anlatım biçimleri cümlede yapı, test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,merkezi ortak sınav,teog,cevaplı,
çözümlü süreli süresiz
1.
A)
B)
C)
D)
Mustafa Kutlu’nun sadece “Uzun Hikâye” adlı eserini okudum. Bu cümlede sözü edilen yazarın diğer kitaplarının okunmadığı anlamı örtülü bir şekilde verilmiştir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde örtülü anlam yoktur?
A) Kahramanmaraş’a ilk defa bu yaz gittim.
B) Köylüler kasabaya cuma günleri inerdi.
C) Yazarın kitabı altı yüz sayfadan oluşuyor.
D) Arkadaşlarını da pikniğe davet etmiş.
  2. 
A)
B)
C)
D)
(1) Harran evleri, diğer tarihi evlere göre daha farklı bir mimariye sahiptir.
(2) Harran evlerinin bindirme tekniğiyle yapılmış külah kubbeleri vardır.
(3) Harran evleri, kubbeli ev geleneğini günümüze kadar devam ettirmiş yapılardır.
(4) Bölgenin çöl olmasından dolayı bu evler kerpiçten yapılmıştır. Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır?
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
  3. 
A)
B)
C)
D)
Cevat Şakir Kabaağaçlı deniz tutkusuyla yanıp tutuşan bir yazardır. Denizi o kadar çok sever ki bu yüzden yazılarını “Halikarnas Balıkçısı“ ismiyle yayınlar.
Yapıtlarında denizi ve deniz adamlarını içten ve sözü uzatmadan anlatır.
Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır?
A) Kararsızlık
B) Değerlendirme
C) Öneri
D) Beklenti
 4.
A)
B)
C)
D)
Raflardaki yerini yeni alan romanında toplumsal olayları anlatmış. Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır?
A) Olasılık
B) Tahmin
C) Öneri
D) Değerlendirme
  5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”uğurlama,yolcu etme” anlamı taşıyan kalıplaşmış bir ifadeye yer verilmiştir?
A) Hakkımızda hayırlısı olsun, der geçiştirirdi.
B) İstanbul kazan biz kepçe her yerde aradık kaybolan kızı.
C) Dükkânı bulacağız diye ayaklarımıza kara sular indi.
D) Sağlıcakla git, diyerek gönderdi yaşlı kadın oğlunu.
  6.
A)
B)
C)
D)
Ali Efendi, komşularının yeni evini görmeye gitti. Güle güle oturun, dedi. Yukarıdaki cümlede altı çizili ifade kalıplaşmış cümle yapısını ifade etmektedir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A) Her işte bir hayır vardır, derdi ninem.
B) Sınıf, kitaptaki etkinlikleri çözmeye başladı.
C) Çevresindeki insanlar tarafından sevilirdi.
D) Masal kitapları çocukların hayal dünyasını zenginleştirir.
  7./b>
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri anlamı vardır?
A) Sabahları erken kalkmak insanı dinç tutar.
B) Yeni romanını yazmak için araştırma yapıyor.
C) Hayatınla ilgili kendine bir hedef çizmelisin.
D) Böyle olacağını bilseydim arabayı vermezdim.
  8./b>
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değerlendirme” söz konusudur?
A) Yazar, öykülerinde köy insanın saf, yalın hayatına yer vermiş.
B) Anlatacaklarımı dinlemeden kalkıp gitti.
C) Sinemaya gitmek için sözleştiler.
D) Uzun bir tatile çıkmak istiyorum.
  9./b>
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” anlamı vardır?
A) Telefon elinden hiç düşmüyordu.
B) Diyelim ki o davete gidemedin.
C) Yarın akşam size gelebilirim.
D) Korkudan ne yapacağını şaşırmıştı.
  10./b>
A)
B)
C)
D)
1) Şehrin trafiğine bir türlü çözüm bulama-dılar. a) Sitem
2) Bu kadar iyiliğin karşılığı bu mu olacaktı! b) Yakınma
3) Borçlarımı bu ay bite- ceğimi sanıyordum. c) Gerçekleşmemiş beklenti
Numaralanmış cümlelerle taşıdıkları duygular aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A) 1 → b, 2 → a, 3 → c
B) 1 → a, 2 → b, 3 → c
C) 1 → c, 2 → a, 3 → b
D) 1 → c, 2 → b, 3 → a 
 
        hazırlayan:/span>&n   by isko