• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
 • https://twitter.com/dombiktosba
KONU ÖZETLERİ

tüm deneme şablon

Bir Kahraman Doğuyor Test

 1. Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?
  A) Selanik Askerî Rüştiyesi
  B) Manastır Askerî Rüştiyesi
  C) Manastır Askerî İdadisi
  D) İstanbul Harp Akademisi
  SEÇ
 2. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?
  A) Şam-5. Ordu Komutanı
  B) Trablusgarp- Derne Komutanı
  C) Sofya-Askerî Ataşe
  D) Çanakkale-19. Tümen Komutanı
  SEÇ
 3. Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır. Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi
  B) İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları
  C) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması
  D) Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
  SEÇ
 4. Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
  A) Kanal Cephesi
  B) Suriye Cephesi
  C) Çanakkale Cephesi
  D) Kafkas Cephesi
  SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?
  A) İstanbul
  B) Selanik
  C) Manastır
  D) Sofya
  SEÇ
 6. Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık
  B) Akılcılık-bilim- savaşçılık
  C) Akılcılık-askerlik-kültür
  D) Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim
  SEÇ
 7. Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?
  A) Çanakkale
  B) Kafkas
  C) Trablusgarp
  D) Makedonya
  SEÇ
 8. Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?
  A) Albay
  B) Kurmay yüzbaşı
  C) Binbaşı
  D) General
  SEÇ
 9. Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.
  B) Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.
  C) Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.
  D) Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.
  SEÇ
 10. Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?
  A) Sofya Askerî Ataşeliğine
  B) 19. Tümen Komutanlığına
  C) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
  D) VII. Ordu Komutanlığına
  SEÇ
 11. I. Manastır Askerî İdadisine girişi II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi IV. Harp Okuluna girişi Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) I-II-III-IV
  B) II-III-IV-I
  C) III- I- IV-II
  D) IV-III-I-II
  SEÇ
 12. Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terŞ etmiştir?
  A) Trablusgarp Savaşı
  B) I. Balkan Savaşı
  C) Çanakkale Savaşı
  D) Sakarya Savaşı
  SEÇ
 13. Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?
  A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
  B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
  C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  D) Jön Türkler Cemiyeti
  SEÇ
 14. Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
  A) Yeniçeri Ordusu
  B) Yıldırım Ordusu
  C) Hareket Ordusu
  D) Kuvayı milliye
  SEÇ
 15. Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?
  A) Muş-Bingöl
  B) Bitlis-Van
  C) Muş-Van
  D) Bitlis- Muş
  SEÇ
 16. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?
  A) Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
  B) Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
  C) Almanların yanında yer almalıyız.
  D) Savaşın dışında kalmalıyız.
  SEÇ
 17. 20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu
  B) Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı
  C) Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu
  D) Kültürel yönden geri kaldığı
  SEÇ