• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

7.sınıf 6.ünite testleri çöz yap interaktif 1

7.sınıf din kültürü ahlak bilgisi 6.ünite,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
7. SINIF 6. ÜNİTE TESTİ

1.   Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari üzerindeki etkisiyle ilgili değildir?

A) Şadırvan                 

  B) Cami       
C) Saray                      
  D) Medrese


2.   Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı.
      Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
      Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
      Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”

İstiklal Marşımıza ait yukarıdaki dörtlükte yer alan dini motifli sözcükler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) toprak-ata               
B) kefen-yatan                  
C) dünya-vatan            
D) şehit-cennet


3.   “Kültür; gelecek nesillere eğitim yoluyla bırakılan...” Bu cümleyi tamamlayan ifade hangisidir?
A) Sosyal bir mirastır             
B) İdeolojik bir düşüncedir.
C) Adli bir davadır                 
D) Bir düşünce birikimidir


4.   ‘Kültür, çevremizin insan tarafından oluşturulan kısmıdır.’ tanımında kültürün hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
        
A) İnsanlar tarafından meydana getirilmiş olma          
B) Toplumlar arsındaki ilişkilerden etkilenme             
C) Toplumdan topluma değişiklik gösterme  
D) Toplumsal birliği sağlayıcı olma


5.   Aşağıdakilerden hangisi dinimizin kültürümüz üzerindeki etkilerinden değildir?                                         A) Bayram günlerinde akrabaları ziyaret etmek          

B) Sünnet düğünü yapmak  
C) Hasta olan birisine ‘Allah şifa versin’ demek          
D) Yılbaşı kutlaması yapmak 

6.   Aşağıdakilerden hangisi Kültürün öğelerinden birisi değildir?
A) Din                  B) Dil                      
C) Tarih               D) Örf

7.   Kültür ve din ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?                                                             

A) Milliyetçilik dinin içinde olan bir olgudur               
B) Din ile kültür birbirinden ayrılmaz iki parçadır.
C) Dinsiz millet yaşayamaz.                           
D) Kültürel hayatta dinin büyük tesirleri görülmez.

8.   Aşağıdakilerden hangisi maddi kültüre örnek olarak gösterilemez?
a) Yollar                      
b) Barajlar  
c) Dini değerler                      
d) Fabrikalar

9.   Yasalarla belirlenmemiş olan halkın kendiliğinden uyduğu davranışlara ne denir?

a) Örf              b) Hukuk        
c)Kanun           d) Yönetmelik

10. Türk edebiyatında 12. Yüzyıldan sonra dinin etkisiyle ortaya çıkan; konusu Allah sevgisi olan edebi anlayışa ne denir?

a) Felsefi Anlayış                       
b) Tasavvuf Edebiyatı
c) Divan Edebiyatı                 
d) Halk Edebiyatı

11. “ Kültür bir milletin kimliğidir. Onu diğer toplumlardan ayırır. Kültürün varlığı bir milletin varlığını gösterir. Kendi kültüründen uzaklaşan bir millet köklerinden kopmuş ve kurumuş bir ağaca benzer.” 

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kültür bir milleti diğerlerinden ayıran en önemli unsurdur
B) Kültüründen uzaklaşan bir millet varlığını yitirmiş demektir
C) Kültür bir milleti millet yapan en önemli özelliktir
D) Kültürel değerlerine sahip çıkan milletlerin ömrü azdır.

12. Diline gerekli özeni göstermeyen milletler, kültür kaynaklarından yoksun kalır ve güçlerini kaybeder. Dil, kültürünün öğrenilmesinde ve aktarılmasında en önemli rolü üstlenen öğedir. Bu nedenle………

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam akışı bozulmaz?
A) Dil insanların birbirleriyle anlaşmalarını sağlayan en önemli araçtır.
B) Dinin dil üzerinde etkisi vardır.
C) Din ve dil arasında güçlü bir bağ vardır.
D) Dilimizi korumaya özen göstermeliyiz.


13. “Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl”  

Yukarıdaki beyit dinimizin kültürümüz üzerinde hangi alana etki ettiğini gösterir?
A) Edebiyatımızdaki dînî motifler       
B) Örf ve âdetlerimizdeki dînî motifler
C) Dilimizdeki dînî motifler                 
D) Mimarîmizdeki dînî motifler 

14. ……………. , bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları değerlerin bütününe denir. Çeşitli öğeleri vardır. Bunlardan biri de; toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan ………………… dir.


Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) Din- gelenek                      
B) Kültür- örf ve adetler 
C) Dil- tarih                            
D) Kültür- sanat

15. Din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına alan Atatürk ilkesi hangisidir?

a) Halkçılık      
b) Cumhuriyetçilik      
c) Milliyetçilik  

d) Laiklik

16. “Dini yanlış anlamamız neticesinde kültürümüz…” cümleyi tamamlayan ifade hangisidir? 

a) Daha iyi gelişir.                             
b) Yabancı kültürlerin etkisine girer.
c) Yok olur.                                        
d) Çağdaş hale gelir.

17. Bir işe karar verip olmasını istediğimiz zaman hangi kelimeyi kullanırız? 
a) İnşallah      
 b) Estağfirullah
c) Maşallah     
d) Mazallah

18. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültürünün temel özelliklerinden biri olarak gösterilemez? 

   a) Temeli Allah ve insan anlayışına dayanır.

   b) Akılcıdır, düşünmeyi ve bunun ürünü olan bilmeyi önde tutar.
   c) Dünyayı tanımayı ve onu insanın hayrına değiştirmeyi hedefler.
  d) Sadece güzel sanatlarla
ilgilenir.

19. Bir milletin kendine ait din,  
dil, ahlak, hukuk, ekonomi, bilim
ve düşünce birikimine ve hayatı- nın uyumlu bütününe ne denir? 
a) Kültür             b) Din
c) Gelenek          d) Örf

20. Aşağıdakilerden hangisi kültü- rün manevi öğelerinden değildir? 
a) Din                     
b) Edebiyat              
c) Araç-gereçler
d) Dil
 
KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN 
1. KÜLTÜRVE KÜLTÜRÜN ÖGELERİ 
2. DİNİN KÜLTÜRÜMÜZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler 
2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler 
2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler 
2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam267
Toplam Ziyaret5464432
8.sınıf teog din testi çöz