• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
KONU ÖZETLERİ

7.SINIF ŞABLON 1

7.sınıf din kültürü ahlak bilgisi 1.ünite,test,testini,testleri çöz yap online deneme sınavı,cevaplı,çözümlü süreli süresiz
DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1

1-Aşağıdakilerden hangisi, dünya ve ahiret arasındaki ilişkiyi İslam dinine göre açıklamaz?
a) Dünya ve ahiret birbirini tamamlar.    
b) Yaşam yalnızca bu dünyadadır; ölümle herşey biter. 
c) Ahireti kazanmak, dünyadaki hazırlığımıza bağlıdır.   
d) Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç noktasıdır.

2- Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Kötülük yapmadan alıkoyması
b) İyilik yapmayı teşvik etmesi 
c) Bencil duyguları kırması 
d) Yalan söylemeyi özendirmesi

3- Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır?
a) Şeytan
b) İnsan
c) Bitki
d) Hayvan

4- Nurdan yaratılmış olan ve gözle görülmeyen varlıklara ne denir?
a) İnsan
b) Şeytan
c) Melek
d) Cin

5- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
a) Ateşten yaratılmışlardır. 
b) Cinsiyetleri yoktur.
c) Günah işlemezler
d) Yeme içmeleri yoktur.

6- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen dört büyük melekten biri değildir?
a) Azrâîl 
b) Cebrâîl 
c) Rıdvân
d) Mikâîl

7- İnsanların dünya yaşamında iyilik (sevap) ve kötülüklerini (günah) yazmakla görevli meleklerin adı nedir?
a) Münker ve Nekir
b) Kirâmen Kâtibîn
c) Hafaza melekleri
d) Cebrâîl

8- Aşağıda meleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdürler.
b) Melekler, Allah’ın emrettiği şeyleri yerine getirirler.
c) Melekler insanı sürekli iyiye, güzele, doğru olana yönlendirirler.
d)  Melekler iradesi olan varlıklardır. Bu nedenle günah işleyebilirler

9- Aşağıdakilerden hangisi insanların batıl inançlara yönelme sebeplerinden biri değildir?
a) Gelecek hakkında bilgi edinme merakı
b) Gizemli olan şeylere duyulan ilgi
c) Dini öğrenme isteği
d) Dini eğitimin yetersiz olması

10- Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan batıl inançlardan biri değildir?
a) Tuvalete sol ayakla girmek
b) Ruh çağırma
c) Falcılık
d) Sihir ve Büyü

11- Aşağıda şeytan (İblis) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a)  Her insanı kontrolü altına alır. 
b) Melek iken Allah’a karşı geldiği için Şeytan olmuştur.
c) İnsanları iyi olana yönlendirir. 
d) Ateşten yaratılmıştır.

12- Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden biri değildir?
a) İnsanları doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışır.
b) İnatçı ve nankördür.
c)İnsanda boş kuruntular uyandırır.
d) Meleklere kötülük yaptırmaya çalışır.

13-Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı yararlardan biri değildir?
a)  Kötülük yapmadan alıkoyması
b) İyilik yapmaya özendirmesi
c) Bencil duygularını kırması
d) İnsanı boş yere korkutması

14- İslam’ın ahret inancıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)  Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olaya kıyamet denir.
b) Mizan, amellerin ölçülmesiyle ilgili bir terimdir.
c) Ölümden sonra tekrar dirilmeye ba’s denir. 
d) İnsana hayat veren ruh öldükten sonra başka bir varlığa geçer.

15- İslam dinine göre, dünya ve ahiret hayatı arasındaki bağlantı, aşağıdaki atasözlerinden hangisinde açıklanmıştır?
a) Damlaya damlaya göl olur.
b) Bugünün işini yarına bırakma.
c) Gülme komşuna gelir başına.
d) Ne ekersen, onu biçersin.

16- “Kim en küçük bir hayır yapmış ise onun karşılığını görür, Kim de en küçük bir kötülük işlemiş ise onun karşılığını görür.” ayeti, Allah’ın hangi özelliğiyle doğrudan ilişkilidir?
a) Bilgisinin sonsuz olması  
b) Adaletli olması
c) Merhametli olması
d) Yaratıcı olması

17- İslam inancına göre ölümle başlayıp tekrar dirilme anına kadar geçen devreye ne denir.
a) Kabir Hayatı
b) Ecel 
c) Mahşer
d) Ahiret

18- İslam inancına göre dünya hayatını sona erdirecek olan, tüm canlıların öldüğü ve evrenin düzeninin bozulacağı büyük olaya ne denir?
a)  Kıyamet
b) Mahşer
c) Sırat
d) Mizan

19- “Sizi sürekli gözetleyen ve Allah katında çok değerli olan yazıcılar vardır; yaptığınız her şeyi onlar bilir. ” ayetinde söz konusu edilen melekler gurubu aşağıdakilerden hangisidir.
a) Azrail
b) Mikail
c) Münker Nekir
d) Kiramen Kâtibin

20- “ Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler; ne emredilirse onu hemen yaparlar.” ayetinde sözü edilenler aşağıdakilerden hangisidir.
a) Cinler
b) Melekler
c) İnsanlar
d) Geçmişte yaşamış toplumlar


MELEK VE AHİRET İNANCI
1. VARLIKLAR ÂLEMİ 
2. MELEKLERE İMAN 
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri 
2. 2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı 
3. KUR’AN’A GÖRE CİNVE ŞEYTAN
4. ŞEYTANIN KÖTÜLÜĞÜNDEN KORUNMA KONUSUNDA KUR’AN’IN ÖĞÜTLERİ 
5. TOpLUMDA YAYGIN OLAN BAZI BATIL İNANÇLAR 
6. ÂhİRETE İMAN
7. KIYAMETVE YENİDEN DİRİLME 
8. DÜNYAhAYATINDA YApILANLARIN KARŞILIĞI: AhİRET 
9. NÂS SURESİVE ANLAMI
Test Çöz,Ortaokul 7.Sınıf, 7.Sınıf Din Kültürü etkinlikleri, 7.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 7.Sınıf Din Kültürü testleri, 7.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 7.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 7.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 7.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?,
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR