• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

7.Sınıf din testleri çöz yap 4.ünite online deneme sınavı

7.sınıkf din kültürü 4.ünite testini çöz yap online deneme sınavı,din testi çöz 7.sınıf online deneme sınavı ünite degerlendirme soruları
1.
A)
B)
C)
D)
1- İslam dininde yer alan ibadetler, evlenme, boşanma, miras, ticaret konularının hükümlerini inceleyen ve delilleriyle birlikte ortaya koyan bilim dalına ne ad verilir?
a) Fıkıh                            
b) Kelam                            
c) İtikad                            
d) İctihad
  2. 
A)
B)
C)
D)
2- Aşağıdakilerden hangisi fıkıh biliminin ele aldığı konulardan değildir?
a) Evlilik                            b) Ticaret                             c) Miras                              d) İnanç
  3. 
A)
B)
C)
D)
3- Aşağıdakilerden hangisi fıkhî yorumların ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) Farklı milletlere ve kültürlere mensup insanların Müslüman olması
b) İslam inancı konusunda ortaya çıkan şüphe ve fitneleri giderme ihtiyacı
c) Sosyal hayatın gelişmesi sonucu toplumda sorunların ortaya çıkması
d) İslam coğrafyasının genişlemesi
 4.
A)
B)
C)
D)
4- İmam-ı Âzam Ebu Hanife'nin ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanefi                            b) Şafii                                 c) Maliki                             d) Hanbeli
  5.
A)
B)
C)
D)
5- İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii'nin ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanefi                            b) Şafii                                 c) Maliki                             d) Hanbeli
  6.
A)
B)
C)
D)
6- İmam Malik bin Enes'in ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanefi                            b) Şafii                                 c) Maliki                             d) Hanbeli
  7.
A)
B)
C)
D)
7- İmam Ahmed bin Hanbel'in ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanefi                            b) Şafii                                 c) Maliki                             d) Hanbeli
  8.
A)
B)
C)
D)
8- Tasavvufi yorumlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlamışlardır
b) Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir yaşam tarzını benimsemişlerdir
c) Müslümanların maddi refah seviyelerinin yükseltilmesini ilke edinmişlerdir
d) Sade ve gösterişten uzak bir hayatı yaşamayı ilke edinmişlerdir
  9.
A)
B)
C)
D)
9- Hoca Ahmed Yesevi, insanlara İslam'ın ilkelerini anlatmak için .................... adı verilen şiirlerini kullandı. Sade, akıcı ve anlaşılır bir Türkçe ile yazdığı bu şiirleri, halkın İslam dinini anlayıp öğrenmesinde çok etkili oldu. 

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

a) Hikmet                           b) Hatim                                c) Nakşibend                      d) Yesi
  10.
A)
B)
C)
D)
 10- Peygamberimizin soyundan gelmekte olup İran'ın Geylan kasabasında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsiline başladı. İlk eğitimini Geylan'da aldı. Ardından devrin önemli ilim  ve kültür merkezlerinden Bağdat'a giderek orada meşhur alimlerden ilim tahsil etti. Önce Kur'an'ı ezberledi. Sonra da tefsir, hadis, fıkıh, kelam, mantık, matematik ve tıp ilimlerinde eğitim aldı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra öğrencilerine dersler vermeye, halka İslam'ın ilkelerini anlatmaya başladı. Sohbetleriyle ve verdiği derslerle insanlar üzerinde derin etkiler bıraktı. Eserleri yüzlerce yıl beğeniyle okundu. 

Paragrafta sözü edilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şah-ı Nakşibend                                                          b) Abdülkadir Geylani
c) Mevlana Celaleddin Rumi                                             e) Ahmed Yesevi
        Khazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam92
Toplam Ziyaret5418620
8.sınıf teog din testi çöz