• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

7.sınıf din kültürü test çöz 3.ünite online

7.sınıf din testi çöz yap süreli puanlı çözümlü cevap anahtarlı
1.
A)
B)
C)
D)
1- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insanî yönünü gösteren bir durum değildir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir anne babadan dünyaya gelmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşaması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlenmesi, çocuk sahibi olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vahiy alması
  2. 
A)
B)
C)
D)
2- "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım..." (Kehf suresi, 110. ayet)
    "(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer suresi, 30. ayet) 

Yukarıda verilen ayetler ışığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?

a) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara ölümden sonra ahiret hayatının varlığını haber vermiştir
b) Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyümüş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, ömrü sona erince vefat etmiştir
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) şüpheli şeylerden uzak durmuş, araştırmayı, okumayı teşvik etmiştir
d) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah tarafından bazı insanların ölüm tarihleri bildirilmiştir
  3. 
A)
B)
C)
D)
3- Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilince başlangıçta Mekkeliler çok şaşırdılar, hatta inanmadılar. Çünkü insanlar ................................................. 

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa ifade doğru olur?

a) Bir peygamberin olağanüstü özelliklere sahip, gelecekten haber veren veya meleklere benzeyen biri olması gerektiğine inanıyorlardı
b) Bir peygamberin geleceğine inanmıyorlardı
c) Bir peygamberin Araplardan değil de Türklerden veya Çinlilerden çıkacağına inanıyorlardı
d) Bir peygamberin kendileri gibi bir insan olması gerektiğine inanıyorlardı
 4.
A)
B)
C)
D)
4- "De ki: Ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı (geleceği) bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim." (A'raf suresi, 188. ayet) 

Yukarıda yer alan ayet-i kerime mealinde Peygamberimiz ile ilgili hangi bilgiye yer verilmemiştir?

a) Peygamberimiz insanlara ve hayvanlara asla zarar vermezdi
b) Peygamberimiz Allah'ın dilediğinden başka bir güce sahip değildi
c) Peygamberimiz geleceği bilmezdi
d) Peygamberimiz bir uyarıcı ve müjdeciydi
  5.
A)
B)
C)
D)
5- Hz. Muhammed'i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah'tan yardım alması                                            b) Devlet başkanı olması
c) Allah'tan vahiy alması                                              d) Arap ve Müslüman olması
  6.
A)
B)
C)
D)
6- Peygamberlerin Allah'tan aldıkları bilgileri insanlara hiç değiştirmeden, olduğu gibi aktarmalarına ne ad verilir?
a) Fetanet                          b) İsmet                             c) Sıdk                                 d) Tebliğ
  7.
A)
B)
C)
D)
7- Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) Araplara ve Türklere peygamber olarak gönderilmiştir
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği evrenseldir
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir
d) Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur
  8.
A)
B)
C)
D)
8- Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'i en iyi açıklayan ve yorumlayan insandır. O (s.a.v.), Kur'an'da yer alan ayetlerin içerdiği anlamları insanlara sözleriyle ve davranışlarıyla açıklamıştır. Bu durum O'nun (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) İnsanlığa bir rahmet olması                                      b) Kur'an'ı açıklayıcı olması
c) Son peygamber olması                                             d) Güzel ahlaklı olması
  9.
A)
B)
C)
D)
9- Kur'an ayetlerini ayrıntılarıyla açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Hadis                            b) Fıkıh                              c) Tefsir                               d) Tarih
  10.
A)
B)
C)
D)
10- Peygamber Efendimiz kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirtti, kız çocuklarının öldürülmesinin önüne geçti, yetimi yoksulu koruyup gözetti, insanlara sevgiyle yaklaştı, kaba ve kırıcı olmadı, kin gütmedi, herkese şefkatli ve merhametli davrandı. Bütün bunlar O'nun (s.a.v.) hangi özelliğini vurgular? a) Müjdeleyici olmasını b) Son peygamber olmasını c) İnsanlığa bir rahmet olmasını d) Kur'an'ı açıklayıcı olmasını   
        Khazırlayan:   by isko                               

Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam319
Toplam Ziyaret5482498
8.sınıf teog din testi çöz