• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
KONU ÖZETLERİ

4.SINIF ŞABLON

1.
A)
B)
C)
D)
 
  2. 
A)
B)
C)
D)
 
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesi kuralına uygundur?
A) Bizimkiler balıktan geldiler.
B) Ahpapca bir tutum takındı.
C) Başını hafifce öne eğdi.
D) Beğenmediğini açıkca söyledi.
 4.
A)
B)
C)
D)
  5.
A)
B)
C)
D)
 
  6.
A)
B)
C)
D)
  6-Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Kalemlerimden birini sen al.
B) Tahtayı nöbetçi sildi.
C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.
  7.
A)
B)
C)
D)
  7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?
A) Elindeki gazeteyi sessizce okuyor.
B) Ailesinden uzak kalınca onların değerini anladı.
C) Sevinçten ne yapacağını bilmiyor.
D) Tatilde buz patenine gitmek istiyor.
  8.
A)
B)
C)
D)
  8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A) Masa örtüsünün rengini beğenmedi.
B) Kalemimin ucunu açıp yerime oturdum.
C) Bu mevsimde denizin dibini göremezsin.
D) Coğrafya sınavına büyük bir titizlikle hazırlandı.
  9.
A)
B)
C)
D)
  9- Aşağıdaki kelimelerin hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?
A)Kişilik
B)Simit
C) Gelmiş
D)Sütlaç
  10.
A)
B)
C)
D)
  10-‘’ soğuk ‘’ kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bana her zaman soğuk davranıyor.
B) Hava soğuk dışarı çıkmayın.
C) Soğuk soğuk meyveleri yersen karnın ağrır.
D) Bu duvarlar çok soğuk.
        KAYNAK: