• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ TEOG KONU ÖZETİ

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı,özeti,özetleri,teog,ortak,sınav konuları,

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.....


1. Ünite

* KADER kelimesinin sözlük anlamı, ölçmek ve belirlemek demektir. Kader, Allah’ın her şeyi sonsuz bilgisiyle bilmesi ve belirlemesidir. Kaza, hüküm vermek anlamındadır. Allah’ın zamanı gelince olacak şeyleri yaratmasına kaza denir.

*Evrendeki Yasalar: Toplumsal olaylar arasında varolan sebep sonuç ilişkisini gösteren yasalar koymuştur. Bunlara toplumsal yasalar denir. Kuraklık sonucu açlık ve susuzluk yaşayan insanların, yaşanabilir yerlere göç etmeleri ve tarımsal üretimin azalıp sanayileşmenin artmasıyla köyden kente göçün hızlanması toplumsal yasalara örnek verilebilir. Örnek: “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” Araf Sûresi, 34

Biyolojik yasalar; canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah; bitki, insan ve hayvanların oluşumunu biyolojik yasalara bağlı kılmıştır

Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir.

* İnsan İradesi ve Kader. Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. İnsan,bu özgür irade ve akıl sayesinde iyiyi kötüye, doğruyu da yanlışa tercih edebilir.

* İrade, bir şeyi yapabilmek veya yapabilmemek seçeneklerine sahip olmak demektir. Allah’ın iradesine “külli irade”; insanın iradesine ise “cüz’i irade” denir. İnsanın iradesi sınırlıdır, Allah’ın iradesi ise sonsuzdur.

* Tevekkül; Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak ve ona sığınmak demektir. Dinî bir terim olarak tevekkül, bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, sonucu ondan beklemek demektir. İnsan, tarlayı sürer, tohumunu eker, gerekli sulama ve bakımı yaptıktan sonra gerisini Allah’a bırakır.

 

2. Ünite

ZEKAT(Yardımlaşma):

TANIM: Zekât kelime olarak, “artma, çoğalma, arınma ve bereket” anlamlarına gelir. Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Zekât, mal ile yapılan farz bir ibadettir.

*Dinimize göre zengin sayılan müslümanların zekât vermesi zorunludur. Bir kimsenin dinen zengin sayılabilmesi için nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Nisap; yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dışında en az 85 gr altın (farklı yorumlarda 80,18 gr veya 96 gr altın) veya ona eş değer mal ya da paraya sahip olmaktır.

*Zekât verilecek malın veya paranın bir yıl süreyle sahibinin elinde bulunması gerekir. Ayrıca zekât verecek kişinin ödeyemeyeceği borcu da bulunmamalıdır. Bir maldan zekât verilebilmesi için o malın gelir getiren cinsten olması gerekir. Ayrıca bu malların ihtiyaç fazlası olması da şarttır. Oturulan ev, evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler ve binek olarak kullanılan araç için zekât verilmez.

* Zekât, malların iyisinden verilmelidir. Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanınmalıdır. Ancak zekât verecek kişi, bakmakla yükümlü olduğu eşine, çocuklarına, torunlarına, annesine, babasına, büyükanne ve

büyükbabasına zekât veremez. Çünkü insan bu kişilere bakmakla yükümlüdür. Bunların dışında kalan yakın akrabalara zekât verebilir.

* Zekat genel olarak 1/40 yani %2,5 oranındadır. Ancak hayvan ve toprak ürünlerinde durum değişir. Toprak ürünlerinden verilen zekata “ÖŞÜR” denir. Eğer toprak parayla sulanıyorsa oran 1/20; doğal yollarla sulanıyorsa 1/10’dir. Oran değişimi sadece suya bağlıdır.

ZEKÂTı Kim Nelerden Ne Kadar Kimlere Vermelidir?

Tevbe Suresinin 60. ayetine göre; Zengin olan her müslüman

* Yoksullar * Düşkünler * Borçlular * Yolda kalmış yolcular * Özgürlüğünü yitirmiş olanlar * Kalbi İslam’a ısındırılmak istenenler * Allah yolunda çalışanlar * Zekât memurları na zekat veebilir

* Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler * Ticaret malları * Koyun ve keçi 1/40 yani % 2,5

* Sığır ve manda 1/30

* Her beş deve için bir koyun veya keçi

 * Toprak ürünleri(öşür) 1/10 veya 1/20

*Zekâtın bir ibadet olduğu için verirken niyet edilmelidir. Zekâtın, Allah için verildiği kesinlikle bilinmelidir. Zekât verilecek malın veya paranın, fakirin hakkı olduğu bilinmeli ve onu minnet altında bırakacak, incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

*SADAKA: Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur.

Fitre (Fıtır Sadakası): Ramazanda verilir. Vaciptir. Her aile bireyi verir. Bir kişinin bir günlük yemek parası (10 tl civarı)dır.

Fidye:Ramazanda oruç tutamayan yaşlı ve çok hastaların verdiği paradır.

* Sadaka-i Cariye: Fayda vermeye devam eden sadakaya denir. Mesela, insanların faydalandığı ağaç, çeşme, okul veya herhangi bir şey bu gruba girer. Peygamberimiz iyi yetiştirilmiş evladı ve fayda veren bilgiyi üretmeyi sadaka-i cariyeden saymıştır.

*Yardımlaşma Kurumları:

Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Millî Eğitim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Belediye Aşevleri ve bazı sivil toplum kuruluşları bunların başında gelir. Bu kurumlarımız devletin ve hayırsever insanların, gönüllü yardımlarıyla ayakta durmaktadır.

HAC

TANIM: Sözlükte “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak ise; “Mekke şehrindeki Beytullah (Allah’ın Evi)da denilen Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal sayılan özel yerleri belirli bir zamanda (Zilhicce 9,10,11,12,13) usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken ibadetleri yapmaktır.

*Hac Allah emrettiği için şartlarını taşıyan Müslümanlarca yapılması farzdır.

Haccın farz olmasının şartları

1.Müslüman olmak

2.Akıllı olmak

3.Ergenlik çağına girmiş olmak 4.Zengin olmak

5.Sağlıklı olmak

6.Hür olmak

7.Yol güvenliğinin olması

Haccın farzları üçtür:1.İhram (Mikat yerinde giyilir) ,2. Vakfe (Zilhicce 9 Arefe günü Arafatta yapılır)  3. Tavaf  (Ziyaret tavafı bayramda yapılır)

*Telbiye Duası ihramlıyken ve tavaf ederken okunur.

*Umre ve Hac Arasındaki Farklılıklar;

1.Umre hac zamanı(beş gün: Zilhicce ayının 9-10-11-12-13. günleri) dışında her zaman yapılabilir.

2.Bir yıl içinde ancak bir kez hac yapılabilir ancak birden fazla umre yapılabilir.

3.Ömürde bir kez hac yapmak farz iken umre yapmak sünnettir.

4.Umrede ihram, tavaf ve sa’y vardır; vakfe, şeytan taşlama, kurban kesme ve veda tavafı yoktur.

* Kâbe: Mekke’deki Mescid-i Haram denilen büyük caminin ortasında yer alan binadır. Diğer ismi “Beytullah”(Allah’ın Evi) dir. Kâbe, yeryüzünde Allah’a ibadet etmek amacıyla yapılan ilk mabettir. Kâbe Müslümanların kıblesidir; müslümanlar namazlarını Kâbe’ye yönelerek kılarlar. Kâbe’nin doğu köşesinde “Hacer’ül-esved” adı verilen siyah bir taş bulunur ve tavafa bu taşın bulunduğu yerden başlanır. Kâbe’nin çevresinde “zemzem” suyunun çıktığı kuyular vardır. Kâbe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafında Allah’ın emri ile temelleri üzerine yeniden inşa edilmiştir.

- Tavaf: Kabe etrafında 7 kez dönmek. Birkez dönmeye şaft denir

- Şeytan Taşlama: Mina ‘da yapılır. İnsanın günahlarını tespit edip onları taşlayıp bir daha yapmayacağım demesidir.

- Sa’y: Safa ile Merve tepeleri arasında 7 kez gidip gelmektir.  Hz. İbrahim’in Eşi olan Hz Hacer’in bebeği Hz İsmail’e yiyecek içecek bulmak için gayretini simgeler.Vaciptir.  İnsan elinden geleni her şartta yapmalıdır.

*İhram elbisesi insanların eşitliğini ve ölümü simgeler

Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)’in Medine’de yaptığı mescit Mescid-i Nebi dir.Kabri bu mescidin bir bölümü olan Ravza-ı Mutahhara adı verilen yerdedir.

KURBAN:

Tanım: İslam Dini’nde yerine getirilmesi vacip ibadetlerden biri de kurbandır. Kurban, Allah’a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Ayrıca kesilen bu hayvana da “kurban” denir.

*Kurban kesen kişi, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail arasında geçen olayı yeniden hatırlar.

*Ayrıca kurban, insanın sevdiği şeyi Allah için feda etmesi demektir. Bu nedenle kurban kesen kişi, Allah’ın rızasını kazanmak için sevdiği şeyleri başkalarıyla paylaşarak bu amacı gerçekleştirmiş olur.

*Kurban Çeşitleri: Kurban Bayramı dışında kesilen adak kurbanıyla yardımlaşmanın az da olsa bütün bir seneye yayılması sağlanır. Adak kurbanı, bir işin ve isteğin olması hâlinde kesilmek üzere Allah’a adanan kurbandır. Adak kurbanı, tamamen fakirin hakkıdır. Kurban kesen kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler kesilen bu kurbanın etinden yiyemezler. Eğer yerlerse yediklerinin bedelini fakirlere vermeleri gerekir. İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber, yeni bir ev veya araba aldıklarında Allah’a şükür maksadıyla bazen kurban keserler. Buna “şükür kurbanı” denir. Ayrıca çocuk sahibi olan anne-baba da Allah’a şükür amacıyla kurban kesebilir. Bu kurbana ise “akîka kurbanı” denir. Şükür ve akîka kurbanının etinden kurbanı kesen ve onun yakınları da yiyebilirler. Hangi sebeple olursa olsun kurban sadece Allah rızası için kesilir.

*NOT: Kurban Tığlama (Alevi- Bektaşilikte kurban kesilmesi): Alevi-Bektaşiler, Kurban Bayramı başta olmak üzere, yılın belli mevsimlerinde çeşitli nedenlerle kurban keserler. Adak kurbanı; ziyaret yerlerine giderken kestikleri ziyaret kurbanı; muharrem ayında kesilen şükür kurbanı; Hakk’a yürüyen (ölen) kişinin affı için kestikleri dâr kurbanı; yol kardeşliği (musahiplik) sözü verilirken kesilen musahiplik kurbanı bunlardan bazılarıdır. Kurbanlarının etini, ihtiyaç sahiplerine, akraba ve komşulara dağıtırlar. Cemlerde kesilen kurbanların etleri dualandıktan sonra “rıza lokması” olarak dağıtılır.

3. ünite  HZ MUHAMMED’İN ÖRNEK DAVRANIŞLARI

*Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi.

* Örnek Olay: Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmaı

* Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı.

*Mekkeliler onu dürüst ve güvenilir anlamına gelen “Muhammedü’l-Emin” diye çağırıyorlardı.

*Kâbe’nin onarılmasında Hz. Muhammed güvenilir biri olduğu için Mekkeliler onu hakem seçmişlerdi.

* Hz. Muhammed tüm Mekkelilere İslam’ı anlatmak için onları Safa Tepesi’ne çağırıp, “Ey insanlar şu dağın arkasında size karşı hazırlanmış bir ordu vardır desem bana inanır mısınız?” diye sormuştu. Orada bulunanların hepsi birden, “Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman yalan söz duymadık.” diyerek cevap vermişlerdi.

* Mekkeliler, Hz. Muhammed’e güvendikleri için kıymetli eşyalarını ona emanet ederlerdi. O, Mekke’den Medine’ye hicret edeceği gün, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hz. Ali’yi görevlendirmiştir.

* Hz. Muhammed Bilgiye Önem verirdi.

Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak burada bir mescit yaptırmıştır. Bu mescidin bir bölümünü de eğitim faaliyetlerine ayırmıştır. Mescid-i Nebevi’nin yanındaki bu eğitim yerine “Suffe”, burada kalanlara “Ashab-ı Suffe” denir.

* Bedir Savaşı’nda esir düşen düşman askerlerinden okuma yazması olanların, Medineli on müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmalarını istemiştir.

*Bir hadisinde “İlim, müminin yitik (kaybettiği) malıdır. Onu nerede bulursa alsın.” buyurarak bilginin evrenselliğine dikkat çekmiştir.

* Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı.

* Danışmanın eşanlamlısı “İstişare” dir.

*Hendek Savaşı’na hazırlık aşamasındaki fikir alışverişinde Selman-ı Farisi’nin şehrin etrafına hendek kazma fikri kabul görmüştür.

 

* Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi.

.* Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi.

*Hz. Peygamber, “İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri sağlık diğeri boş vakittir.”

* Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi.

* Müşriklerin, peygamberlikten vazgeçirmek için, yaptığı birtakım cazip teklifleri geri çevirmiş; kararlılığını şu meşhur sözüyle ortaya koymuştur: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” O, cesaretiyle de insanlara örnek olmuştur.

* Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi.

* Hz. Muhammed daha peygamberlik görevi verilmeden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu (Hilfu’l-Fudul)’na katılmıştır.

*Peygamberimiz adalet için  “bir suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm.” Demiştir.

* Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi.

“Kıyamet kopuyor olsa bile elinizdeki fidanı dikiniz.” Hadis

 

4. Ünite     KUR’ANDA AKIL VE BİLGİ

*İslam’a göre akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına (buluğ) girmiş herkes dini emir ve yasaklardan sorumlu (mükellef) olurlar.

* Kur’an’da bilgi edinme yolları (Kur’an’da bilginin kaynakları); duyu organları, akıl ve vahiy (Alah’ın ayetleri) olarak belirtilir.

* Taassup; bir fikre veya inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumudur. Buna bağnazlık/yobazlık veya tutuculuk da denir.

*Dinimiz bizlere bağnazlıktan kaçınmamızı emretmiştir. Taassup sahibi olana mutaassıp/bağnaz/yobaz denir. *Kur’an’a göre taassuptan kurtulmanın yolu, aklı kullanmaktır. Ancak doğru bilgiler, insanı bağnazlıktan kurtarmaya önemli bir yardımcıdır.

* Taassup sahibi kişiler, körü körüne başkalarını taklit ederler. Taassup bilgisizce taklittir. • Taassup ön yargıdır.  • Taassup körü körüne bağlılıktır. • Taassup bencilliktir. • Taassup kendini üstün görmektir. • Taassup değişime ayak uyduramamaktır.

* Hz Yusuf Kıssası. Kur’an’da yer alan surelerden biri Yûsuf Sûresi’dir. Tamamı 111 ayet olan bu uzun surede Hz Yakup peygamberin oğlu Hz. Yusuf’un hayatı detaylı anlatılmıştır. Hz Yusuf’un hayat hikâyesi, Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelendirilmiştir.

* “Hz. Yusuf, kardeşlerinden kötülük (kuyuya atılma) ve düşmanlık gördüğü halde onlara karşı sevgi ve merhamet göstererek onları affetmiş ve onlara yardım etmiştir.”

* Hz Yusuf’un hayatının çoğu Mısır’da geçmiştir.     

5. Ünite   İSLAM DİNİ’NE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

* Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak. Alkollü içki ve uyuşturucu, insanın aklını ve iradesini tam olarak kullanmasını engellediği ve bağımlılığa neden olduğu için zararlıdır. Dinen azı da çoğu da haramdır.

* İslam, 1- Aklı; 2- Canı; 3- Nesli; 4- Malı; 5- Dini korumak için haramlar ve farzlar belirlemiştir. Aklı korumak için içki ve uyuşturucu haramdır.

* Peygamberimiz, “Her sarhoş edici haramdır. Çoğu içildiği zaman sarhoş eden şeyin azının içilmesi de haramdır.”  buyurmuştur. Ayrıca peygamberimiz “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.” Demiştir.

* Zararlı alışkanlıklardan biri de sigara içmektir. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan nedenler arasında sigara içmek ilk sırayı almaktadır. Sigarada karbonmonoksit vardır. Bu, arabaların egzoz gazının aynısıdır. Sigarada bulunan maddelerden nikotin, birçok uyuşturucu gibi bağımlılık yapar. Katran, akciğer kanseri ve kronik bronşite yol açar. Uyuşturucu kullanmak insanı çabucak yıkıma

sürüklerken sigara sağlığa sinsice ve ağır ağır zarar vermektedir.

* Dinimizin kesin olarak yasakladığı davranışlardan birisi de kumardır. Para, mal veya değerli bir eşya karşılığı oynanan şans oyunlarına kumar denir. Kumarda amaç başkasının parasını, malını alarak hiçbir emek harcamadan kazanç sağlamaktır. Bu da bir çeşit haksız kazançtır. Çünkü başkalarının mallarını meşru olmayan yollarla almak ve yemek haramdır. Bir ayette bu konu şöyle dile getirilir: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin...”Nisa 29

* “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”Mâide suresi, 90, 91. ayetler.

* Kötü alışkanlıklar merak özenti ve arkadaş ortamının baskısıyla başlıyor.

* Başkalarına zarar vermek: Kul Hakkı. Kul hakkı insan hakkı olarak da nitelendirilir. Başkalarına zarar vererek insan haklarını ihlal etmek çeşitli şekillerde olmaktadır. Hırsızlık ve hile yapmak, eksik ölçüp tartmak, yalan söylemek, iftira atmak, alay etmek, dedikodu, başkalarının özel hayatlarını araştırmak, kötü lakap takmak gibi tavır ve davranışlar kul hakkı kapsamındadır.

*İçki, uyuşturucu, sigara ve kumar gibi kötü alışkanlıklar kişinin hem kendisinin hem de başkalarının sağlıklı yaşam hakkını olumsuz etkilediği için kul hakkı ihlalidir.

6. Ünite           DİN EVRENSEL BİR GERÇEKTİR 

*(Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren)

* Dinin tarihin insanlık tarihiyle başlar

*Dinlerin hepsinin amacının iyiliği, güzelliği yaymak, kötülükleri engellemek ve insanı yücelterek mükemmel hâle getirmek olduğu görülmektedir.

 *Dinleri ilahî ve ilahî olmayan dinler olarak ikiye ayırmak mümkündür.

*Allah’ın, peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahye dayalı dinlere ilahî dinler (semavi) denir. Bunlar Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’dır.

*İnsanlar tarafından kurulmuş, vahye dayanmayan dinlere de ilahî olmayan dinler (batıl) denir. Hinduizm ve Budizm bunların en belirgin örnekleridir.

HİNDUİZM

*Hindistan’da. MÖ 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır. Kurucusu yok.

* Hinduizmin en belirgin yönü toplumu kastlara ayırmasıdır. Kast, “aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan insanların meydana getirdiği birlik” anlamına gelir. Kast sistemi

1- Rahipler ve Bilginler (Brahmanlar) 2- Prensler ve Askerler (Kşatriyalar) 3- Esnaf ve Çiftçiler (Vaisyalar) 4- İşçiler ve Köleler (Sudralar) Ayrıca kast sis temine dâhil edilmeyen, kast dışı kabul edilen paryalar (toplum dışı sayılanlar) vardır. Sınıflar arası geçiş yoktur.

* Hinduizmde Brahma yaratıcı, Şiva yok edici, Vişnu koruyucu tanrıdır.

*Hinduizmin kutsal kitapları Vedalar’dır.

* Hinduizmde en temel ibadet kutsal sayılan Ganj Nehri’nde yıkanmaktır.

* Hinduizmde “karma” denilen neden-sonuç yasası vardır. Buna göre insan geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir bedende tekrar dünyaya gelerek görecektir. Hindu inancına göre ruh ölümsüz olup onun bir bedenden bir başka bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır. Bu inanca reenkarnasyon veya tenasüh (ruh göçü) adı verilir.

* Hinduizmde ineklerin önemli bir yeri vardır. Dokunulmaz ve kutsal kabul edilirler. Etlerinin yenilmesi de yasaktır.

BUDİZM

* Budizm MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da Buda tarafından kurulmuş ve daha sonra yaygınlaşmış olan bir dindir.

Asıl adı Sidharta olan Buda, aydınlanmış anlamına gelir.

* Budizm’de inancın temelini, “Buda’ya sığınırım, Dhamma’ya sığınırım ve Sangha’ya sığınırım.” cümlesi oluşturur.

* Budizm’in kutsal metinlerine, “üç sepet” anlamına gelen “Tripitaka” adı verilmiştir.

* Budizm’de belirli bir ibadet ve dua şekli yoktur. Budistler tapınaklara giderek Buda’nın heykeline saygı gösterirler.

* Budizm’de, Hinduizm’de olduğu gibi ruhun bir başka bedende yeniden dünyaya gelmesi anlayışı vardır. Ölüler reenkarnasyon inancı gereği genelde yakılmaktadır.

*Budizm’de en önemli inanışlardan biri nirvana anlayışıdır. Nirvana, insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstırapların bittiği, saf, temiz bir duruma kavuşmaktır.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam90
Toplam Ziyaret5418163
8.sınıf teog din testi çöz