• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

7.SINIF ONLİNE TEST DENEME SINAVI ÇÖZ

 FEN TEKNOLJİ TESTİ ÇÖZ 
Canlılar cisim ve hücre testi çöz 1 Canlılarda Üreme gelişme testi çöz 1 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 1
Canlılarda Büyüme gelişme üreme testi çöz 1 Canlılarda Üreme Gelişme testi Çöz 2 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 1
Canlılarda Büyüme gelişme üreme testi çöz 2 Canlıların Çeşitliliği testi çöz 1 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 2
Canlılarda Büyüme gelişme üreme testi çöz 3 Canlıların Çeşitliliği Testi Çöz 2 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 3
Canlılarda Büyüme gelişme üreme testi çöz 4 Çiçeklerde Kök Gövde testi Çöz 1 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 4
Canlılarda Büyüme gelişme üreme testi çöz 5 Denetleyici Düzenleyici Sistemler testi Çöz 1 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 5
Canlılarda Büyüme gelişme üreme testi çöz 6 Denetleyici Düzenleyici sistemler Testi çöz 2 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 6
Canlılarda Büyüme gelişme üreme testi çöz 7 Duyu Organları Testi Çöz 1 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 7
Canlılarda Büyüme gelişme üreme testi çöz 8 Duyu Organları Testi Çöz 2 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 8
Canlılarda Büyüme gelişme üreme testi çöz 9 Duyu Organları testi Çöz 3 Vucudumuzdaki sistemler testi çöz 9
Elementler ve Vucudumuz testi Çöz 1 Duyu Organları testi Çöz 4 Basınç Ve özellikleri testi Çöz 1
Hareket ve Enerji Testi Çöz 1 Maddenin yapısı Ve Özellikleri Testi Çöz 1 Bitkilerde Üreme Ve Özellikleri testi Çöz 1
Hücre Fotosentez Canlılar testi çöz 1 Maddenin yapısı Ve Özellikleri Testi Çöz 2 Canlılar Dünyası Testi Çöz 1
Hücre Fotosentez canlılar Testi Çöz 2 Maddenin yapısı Ve Özellikleri Testi Çöz 3 Canlılar Dünyası testi Çöz 2
Hücre Fotosentez canlılar Testi Çöz 3 Maddenin yapısı Ve Özellikleri Testi Çöz 4 Canlılar Dünyası testi Çöz 3
Hücre ve Bileşikler Testi Çöz 1 Maddenin yapısı Ve Özellikleri Testi Çöz 5 Canlılar Dünyası testi Çöz 4
Işık ve Ses testi Çöz 1 Maddenin yapısı Ve Özellikleri Testi Çöz 6 Canlılarİçin Madde ve Enerji testi Çöz 1
Işık ve ses testi çöz 2 Tuzlar ve Çözeltler Testi Çöz 1 canlılar için Madde ve enerji testi çöz 2
Işık ve ses Testi Çöz 3 Vucudumuz ve özellikleri testi çöz  1
Işık ve ses Testi Çöz 4 Vucudumuz ve özellikleri testi çöz  2
Kimyasal Tepkimeler Testi Çöz 1 Vucudumuz ve özellikleri testi çöz  3
Kuvvet Ve Hareket Testi Çöz 1 Vucudumuz ve özellikleri testi çöz  4
Madde ve Enerji testi Çöz 1 Vucudumuz ve özellikleri testi çöz  5
Madde ve enerji testi Çöz 2 Vucudumuz ve özellikleri testi çöz  6
Maddenin İç yapısı Ve Özellkleri Testi Çöz 1 Vucudumuz ve özellikleri testi çöz  7
Maddenin İç Yapısı Ve Özellikleri testi çöz 2 Atom İş Ve Hareket Testi çöz 1
TÜRKÇE TESTİ ÇÖZ
Ses bilgisi testi çöz 1 Sözcükte Anlam Testi Çöz 1 Genel Tarama Testi Çöz 1
Ses bilgisi test çöz 2 Sözcükte Anlam Testi Çöz 2 Genel Tarama Testi Çöz 2
Ses bilgisi test çöz 3 Sözcükte Anlam Testi Çöz 3 Genel Tarama Testi Çöz 3
Sesbilgisi test çöz 4 Sözcükte Anlam Testi Çöz 4 Genel Tarama Testi Çöz 4
Sesbilgisi Test çöz 5 Sözcükte Anlam Testi Çöz 5 Genel Tarama Testi Çöz 5
Sesbilgisi Genel Tekrar Testi çöz 2 Sözcükte Anlam Testi Çöz 6 Genel Tarama Testi Çöz 6
Sesbilgisi Genel Tekrar Testi çöz 3 Sözcükte anlam Genel Tekrar Testi Çöz 1 Genel Tarama Testi Çöz 7
Sesbilgisi genel Tekrar Testi Çöz 4 Sözcükte anlam Genel Tekrar Testi Çöz 2 Genel Tarama Testi Çöz 8
Sesbilgisi genel Tekrar Testi Çöz 5 Sözcükte anlam Genel Tekrar Testi Çöz 3 Genel Tarama Testi Çöz 9
Sesbilgisi genel Tekrar Testi Çöz 6 Sözcükte anlam Genel Tekrar Testi Çöz 4 Genel Tarama Testi Çöz 10
Cümlede Anlam Testi Çöz 1 Sözcükte anlam Genel Tekrar Testi Çöz 5 Genel Tarama Testi Çöz 11
Cümlede Anlam Testi Çöz 2 Sözcükte anlam Genel Tekrar Testi Çöz 6 Genel Tarama Testi Çöz 12
Cümlede Anlam Testi Çöz 3 Eylem Testi Çöz 1 Genel Tarama Testi Çöz 13
Cümlede Anlam Testi Çöz 4 Eylem Testi Çöz 2 Genel Tarama Testi Çöz 14
Cümlede Anlam Testi Çöz 5 Eylem Testi Çöz 3 Zarf Testi Çöz 1
Cümlede Anlam Testi Çöz 6 Eylem Testi Çöz 4 Zarf Testi Çöz 2
Cümlede Anlam Testi Çöz 7 Eylem Testi Çöz 5 Zarf Testi Çöz 3
Cümlede Anlam Testi Çöz 8 İsim Ad testi Çöz 1 Zarf Testi Çöz 4
Paragrafta Anlam Testi Çöz 1 İsim Ad testi Çöz 2 Zarf Testi Çöz 5
Paragrafta Anlam Testi Çöz 2 İsimler ekler Tamlamalar  testi Çöz 1 Zarf Testi Çöz 6
Paragrafta Anlam Testi Çöz 3 İsimler ekler Tamlamalar testi Çöz 2 Yazım Kuralları Testi Çöz 1
Paragrafta Anlam Testi Çöz 4 İsimde Yapı testi Çöz 1 Yazım Kuralları Testi Çöz 2
Paragrafta Anlam Testi Çöz 5 İsimde Yapı Testi  Çöz 2 Yazım Kuralları Testi Çöz 3
Paragrafta Anlam Testi Çöz 6 İsim Ad Genel Tarama Testi Çöz 1 Yazım Kuralları Testi Çöz 4
Paragraf Tarama Testi Çöz 1 İsim Ad Genel Tarama Testi Çöz 2 Yazım Kuralları Testi Çöz 5
Sözcükte Yapı Testi Çöz 1 İsim Ad Genel Tarama Testi Çöz 3 Yazım Kuralları Testi Çöz 6
Sözcükte Yapı Testi Çöz 2 İsim Ad Genel Tarama Testi Çöz 4 Yazım Kuralları Testi Çöz 7
Sözcükte Yapı Testi Çöz 3 İsim Ad Genel Tarama Testi Çöz 5 Yazım Kuralları Testi Çöz 8
Sözcükte Yapı Testi Çöz 4 Sıfat Testi Çöz 1 Noktalama İşaretleri Testi Çöz 1
Sözcükte Yapı Testi Çöz 5 Sıfat Testi Çöz 2 Noktalama İşaretleri Testi Çöz 2
Sözcükte Yapı Testi Çöz 6 Sıfat Testi Çöz 3 Noktalama İşaretleri Testi Çöz 3
Sözcükte Yapı Testi Çöz 7 Sıfat Testi Çöz 4 Noktalama İşaretleri Testi Çöz 4
Sözcükte Yapı Testi Çöz 8 Sıfat Testi Çöz 5 Noktalama İşaretleri Testi Çöz 5
Sözcükte Yapı Testi Çöz 9 Sıfat Testi Çöz 6 Noktalama İşaretleri Testi Çöz 6
Zamir Testi Çöz 1 Sıfat Testi Çöz 7 Yapılarına Göre Cümleler testi Çöz 1
Zamir Testi Çöz 2 Sıfat Testi Çöz 8 Yapılarına Göre Cümleler testi Çöz 2
Zamir Testi Çöz 3 Sıfat Testi Çöz 9 Eylemde Çatı Testi Çöz 1
Zamir Testi Çöz 4 Sıfat Testi Çöz 10 Eylemde Çatı Testi Çöz 2
Zamir Testi Çöz 5 Sıfat testi Çöz 11 Cümlenin Ögeleri Testi Çöz 4
Zamir Testi Çöz 6 Sıfat Testi Çöz 12 Cümlenin Ögeleri Testi Çöz 5
  Cümlenin Ögeleri Testi Çöz 1 Cümlenin Ögeleri Testi Çöz 6
Cümlenin Ögeleri Testi Çöz 2 Cümlenin Ögeleri Testi Çöz 7
  Cümlenin Ögeleri Testi Çöz 3
SOSYAL BİLGİLER TESTLERİ
1.ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLŞKİLERİ2.ÜNİTE ÜLKEMİZDE NÜFUS        3.ÜNİTE TÜRK TARİHİNE YOLCULUK
İletişim insan ilşkileri test çöz 1Ülkemizde Nüfus testi Çöz 1Anadolu Anayurt Testi Çöz 1
İletişim insan İlişkileri test çöz 2Ülkemizde Nüfus Testi Çöz 2Anadolu Anayurt Testi Çöz 2
İletişim insan İlişkileri test çöz 3Ülkemizde Nüfus Testi Çöz 3Anadolu Sel.dev Beylikler testi çöz
İletişim İnsan İlişkileri test çöz 4Ülkemizde Nüfus Testi Çöz 4Etkiledik Etkilendik Testi Çöz 1
Kitle İletişim Araçları Testi çöz 1Ülkemizde Nüfus Testi Çöz 5Farklı Kül.Bir arada Yasadı Test çöz 1
4.ÜNİTE ZAMAN İÇİNDE BİLİMÜlkemizde Nüfus Testi Çöz 6Osmanlı Kuruluş Testi Çöz 1
Zaman İçinde Bilim Test çöz 1Nerelerde YaşıyoruzTesti Çöz 1Osmanlı Kuruluş Testi Çöz 2
Zaman İçinde bilim test çöz 2Niçin sayılıyoruz Testi Çöz 1 Osmanlı Kül.Uygar. Testi Çöz 1
Zaman İçinde Bilim Test çöz 3Niçin sayılıyoruz Testi Çöz 2Türk Tarihine yol. Testi Çöz 1
Zaman İçinde Bilim Test çöz 4Niçin sayılıyoruz Testi Çöz 3Yenilikler ve Osmanlı devleti 1
Zaman İçinde Bilim Test çöz 5Ülkemizde Nüfus Testi Çöz 1Osmanlı Kül.Uygar. Test Çöz 2
Avrupada Yenilikler Test Çöz 1Yerleşme ve sey. Özgür. testi çöz 1Osmanlı Yükseliş Dön.Testi Çöz 1
Avrupada yenilikler Test Çöz 25.ÜNİTE EKONOMİK SOS.HAYATOsmanlı Yükseliş Dön.Testi Çöz 2
Buluşların serüveni Testi Çöz 1Ekonomik sos.Hayat test Çöz 1Sınırlar Genişliyor testi Çöz 1
Cografi Keşifler  rönesans reform 1Ekonomik sos.Hayat test Çöz 2
Söz uçar yazı Kalır Test Çöz 1Ekonomik sos.Hayat test Çöz 3
 Ekonomik sos.Hayat test Çöz 4
 Ekonomik sos.Hayat test Çöz 5
 Ekonomik sos.Hayat test Çöz 6
 Ekonomik sos.Hayat test Çöz 7
 Ekonomik sos.Hayat test Çöz 8
Ekonomik sos.Hayat test Çöz 9
 Meslegimi Nasıl Secmeliyim 1
 Osmanlıda Vakıflar Testi Çöz 1
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam86
Toplam Ziyaret5418159
8.sınıf teog din testi çöz