• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF EKONOMİK SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 9

7.SINIF EKONOMİK SOSYAL HAYAT  KONU TESTİ 9

1-Yeni Çağ’da;

 Hint Deniz Yolu’nun bulunması

 Amerika kıtasının keşfedilmesi

 Dünyanın dolaşılması

Yukarıdaki gelişmelere zemin hazırlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pusulanın geliştirilmesi.

B) Barutun ateşli silahlarda kullanılması.

C) Büyük fabrikaların kurulması.

D) Akdeniz limanlarının önem kazanması.

 

2- Sanayi inkılâbı ile birlikte Avrupa’da buhar gücünden yararlanılmış, insan gücünün yerine makine gücü kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda devletler arasında sanayileşme rekabeti ortaya çıkmış ve çok sayıda fabrika kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin sonuçlarından biri olamaz?

A) Uluslar arası ekonomik rekabet artmıştır.

B) Sömürgecilik hareketleri yavaşlamıştır.

C) Büyük sanayi kentleri ortaya çıkmıştır.

D) Üretim miktarı artmıştır.

 

3- İşçi sınıfı ortaya çıktı.

Ham madde ve Pazar ihtiyacı arttı.

Yukarı verilenler aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

A) Rönesans

B) Coğrafi Keşifler

C) Sanayi inkılâbı

D) Fransız İhtilali

 

4- Coğrafi keşifler Akdeniz limanlarının öneminin kaybetmesine neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’in eski ticari canlılığına kavuşmasını sağlamıştır?

A) Portekiz’in Akdeniz’den çekilmesi.

B) Süveyş Kanalı’nın açılması.

C) Kıbrıs’ın İngilizler tarafından işgal edilmesi.

D) Baharat Yolu’nun önemini kaybetmesi.

 

5- Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sisteminde toprağın mülkiyeti devlete, kullanma hakkı köylüye, devlete verilmesi gereken vergi sipahiye aitti. Toprağın tasarruf hakkına sahip olan köylü bazı yükümlülükleri yerine getirmek zorundaydı.

Osmanlı Devleti bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Halka mesleki eğitim vermeyi.

B) Kapı kulu askerlerinin giderini karşılamayı.

C) Üretimde sürekliliği sağlamayı.

D) Ticaret faaliyetlerini geliştirmeyi.

 

6- Coğrafi keşifler sonucunda;

 Keşfedilen bölgelere Avrupa'dan göçlerin başlaması

 Avrupa’da ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşerek soylulara ait topraklarının bir kısmını satın alması

 Avrupa’da sanatla ilgilenen ve sanatçıları koruyan Mesen sınıfının ortaya çıkması.

 Yukarıdaki gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sanat faaliyetlerine verilen önem artmıştır.

B) Avrupa kültürü yeni bölgelere yayılmıştır.

C) Avrupa’daki feodalite sistemi sona ermiştir.

D) Avrupa’da sosyal yapı değişmeye başlamıştır.

 

7- Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa’da ticaretle uğraşan burjuva sınıfı soyluların topraklarını satın alacak güç kazandı. Soylular eski ayrıcalıklarını ve servetlerini kaybetti. Ayrıca keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler oldu.

Coğrafi keşiflerin sonuçları il ilgili verilen bu bilgiler hangi başlık altında toplanabilir?

A) Teknik sonuçlar.

B) Hukuki sonuçlar.

C) Dini sonuçlar.

D) Sosyal sonuçlar.

 

8- Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri Avrupa’da yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. İnsan, tabiat ve akıl kavramlarının yeniden ele alındığı bu döneme Aydınlanma Çağı denir.

Aşağıdaki düşünür ve bilim adamlarından hangisi Aydınlanma Çağı’nın öncülerinden biri değildir?

A) Galile

B) Descartes

C) Konfüçyüs

D) Newton

 

9-Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın başlarında meydana gelen sanayi inkılâbının sonuçları arasında gösterilemez?

A) Ham madde ve Pazar arayışının hızlanması.

B) Demir yolu ve deniz yolu ulaşımının gelişmesi.

C) Demokratik yönetimlerin kurulması.

D) Sömürgecilik yarışının hız kazanması

 

10- Osmanlı devleti mülkiyet hakkına sahip olduğu topraklarda tımar sistemini uygulamıştır. Sipahi sınıfının temelini de oluşturan bu sistemde köylü toprağını işler vergisini tımarlı sipahiye verirdi. XVII. yüzyılda bu sistemin bozulmasıyla köylüler toprağı bırakarak şehirlere gelmişler ve herhangi bir devlet hizmetine girmişler. Boş kalan araziler nüfuslu ve varlıklı kişilerin ellerinde toplanmaya başlamıştır.

Buna göre tımar sisteminin bozulmasından sonra aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı söylenemez?

A) Büyük toprak sahipleri ortaya çıkmıştır.

B) Kırsal alandan kente göç artmıştır.

C) Osmanlı ordusu olumsuz etkilenmiştir.

D) Üretim devlet denetiminde gerçekleşmiştir.

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam855
Toplam Ziyaret4758517
8.sınıf teog din testi çöz