• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF EKONOMİK SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 6

7.SINIF EKONOMİK SOSYAL HAYAT  KONU TESTİ 6

1- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde esnaflar için yapılanmış olan lonca teşkilatının görevlerinden biri değildir?

A) Kaliteli mal üretimini sağlamak.

B) Esnaflar arasında dayanışmayı. sağlamak.

C) Kanunların uygulanmasını sağlamak.

D) Ürünlerin satış fiyatlarını belirlemek.

 

2- Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde faaliyete geçen ilk medrese hangi padişah döneminde açılmıştır?

A) II. Mehmet

B) II. Murat

C) Orhan Gazi

D) Osman Gazi

 

3- Sanayi devrimi öncesinde insan ve hayvan gücüne dayalı üretim şekli varken sanayi devriminden sonra makineli üretime geçilmiştir.

Buna göre sanayi devrimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı savunulamaz?

A) Ham madde gereksinimi azalmıştır.

B) İşsizlik sorunu ortaya çıkmıştır.

C) Üretim faaliyetleri artmıştır.

D) İnsan gücüne olan gereksinim azalmıştır.

 

4- Osmanlı Devleti’nde mesleki eğitimi gerçekleştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Loncalar

B) Mahalle Mektepleri

C) Medreseler

D) Divan-ı Hümayun

 

5- Coğrafi keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz yönden etkilemiştir?

A) Denizciliğin Avrupa’da önem kazanması.

B) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.

C) Deniz ticaretinin gelişmesi.

D) Yeni ada ve kıtaların keşfedilmesi.

 

6- Sanayi Devriminin Osmanlı İmparatorluğu’nu olumsuz etkilemesinde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki hangi durumun etkili olduğu söylenebilir?

A) Yeniçeri ocağının bozulması.

B) Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olması.

C) Askeri harcamaların artması.

D) Kapitülasyonların genişletilerek birçok devlete tanınması.

 

7- Sanayi devrimi ve birçok Avrupa ülkesinin kapitülasyonlardan yararlanması ile Osmanlı Devleti açık Pazar haline gelmiştir.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A) Sınıf farklılıklarının ortaya çıkmasına.

B) Toprak kayıplarının artmasına.

C) İthal malların iç piyasaya egemen olmasına.

D) Bilimsel gelişmelerin yaşanmasına

 

8- Duraklama Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nde birçok alanda görülen bozulmalar ekonomik alanda da görülmüştür.

Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Tımar topraklarındaki üretimin artması.

B) Ticaret yollarının değişmesi.

C) Tımar sisteminin bozulması neticesinde üretimin tüketimi karşılayamaması.

D) Savaşlarda yenilgilerin artması

 

9- Osmanlı Devleti’nde, esnaflar ürünleri istedikleri fiyatta satamazlardı. Ürünlerin fiyatları esnaf teşkilatları tarafından belirlenirdi.

Bu uygulamayla doğrudan ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkede hukuk birliğini sağlamak.

B) Vergi adaletsizliğini önlemek.

C) Haksız rekabeti engellemek.

D) Üretimi arttırmak

 

10- Osmanlı Devleti’nde Lonca teşkilatları gerektiğinde üyelerine kredi sağlayıp, zararlarını karşılamaktaydı.

Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Esnafların iflas etmesini önlemek.

B) Esnafların dayanışma içinde olmasını sağlamak.

C) Toprak sisteminin bozulmasını engellemek.

D) Ürünlerin fiyatlarını belirlemek.

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam780
Toplam Ziyaret4758442
8.sınıf teog din testi çöz