• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF EKONOMİK SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 5

7.SINIF EKONOMİK SOSYAL HAYAT  KONU TESTİ 5

1- Sanayi devrimi ile büyük fabrikalar kurulmuş, bu durum da ucuz ve seri üretimin başlamasına neden olmuştur.

Sanayi devriminin aşağıdaki sonuçlardan hangisi I. Dünya Savaşı’na ortam hazırlamıştır?

A) Sömürgecilik anlayışının yaygınlaşması.

B) Köyden kente göçün hızlanması.

C) Şehir nüfusunun artması.

D) İşçi sınıfının ortaya çıkması.

 

2- Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında Türklerden öğrendikleri pusulayı Avrupa’ya getirerek geliştirmişlerdir.

Pusulanın geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaşması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A) Fransız İhtilali

B) Rönesans

C) Sanayi devrimi

D) Coğrafi keşifler

 

3- Osmanlı Devleti’nde toprağı kullanma hakkına sahip olan köylü, toprağı üç yıl üst üste boş bırakırsa ceza olarak çift bozan vergisi alınırdı.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik yapıldığı söylenemez?

A) Üretimin denetim altında tutulmasına.

B) Sosyo-ekonomik düzenin korunmasına.

C) Ticari gelirlerin artmasına.

D) Üretimde sürekliliğin sağlanmasına.

 

4- Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin gerçekleşmesinde etkili olan sebeplerden biridir?

A) Hristiyanlığı yayma düşüncesi.

B) Kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaşması.

C) Pusula ve gemicilikte yeni gelişmelerin meydana gelmesi.

D) Rönesans hareketinin başlaması.

 

5- Coğrafi keşifler sonrasında Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmasıyla Akdeniz limanları önemini kaybetmiş, Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmıştır.

Yukarıda belirtilen bu durum Osmanlı Devleti’ni özellikle hangi alanda olumsuz etkilemiştir?

A) Ekonomik

B) İdari

C) Askeri

D) Hukuki

 

6-Tımar sisteminde, tımar sahipleri görevleri süresince toprağın sahibi değil kiracısıydı ve kanunlara aykırı hareket ederlerse devlet tarafından toprakları ellerinden alınabilirlerdi.

Buna göre tımar sistemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tımar topraklarının mülkiyeti devlete aitti.

B) Tımar sahiplerine verilen topraklar hiçbir şekilde geri alınamazdı.

C) Tımar sahipleri görevleri bitince toprağı yeni sahiplerine bırakırdı.

D) Tımar sahipleri kanunlara uymak zorundaydı.

 

7- I. Şehir nüfusunun artması.

   II. Ham madde ve pazar ihtiyacının artması

  III. İşçi sınıfının ortaya çıkması.

Sanayi Devriminin yukarıda verilen sonuçlardan hangisi veya hangileri I. Dünya Savaşı’na ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I

B) II ve III

C) I ve II

D) Yalnız II

8- Osmanlılarda en önemli eğitim kurumu olan medreselerde İslami bilimlerin yanında fen ve sosyal bilimler, matematik tıp, astronomi gibi dersler de okutulmuştur. Bu kurumlardan mezun olan kazasker, müderris, kadı olarak devletim önemli makamlarında görevlendirilmiştir.

Verilenlere göre medreselerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Medrese eğitimi alanlar devletin önemli kademelerinde görev yapabilirlerdi.

B) Medreselerde sosyal bilimlere gereken önem verilmemiştir.

C) Medreseler üst düzey eğitim kurumlarıydı.

D) Medreselerde fen bilimlerinin de öğretimi yapılmıştır.

 

9- Osmanlı iktisat anlayışına göre toprağın boş bırakılmasının engellemesi, uygun bir verilendirme yapılıp iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Çünkü Osmanlı Devleti’nde ekonominin büyük bir kısmı tarıma dayanıyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toprağın iyi değerlendirilmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Üretimi arttırıcı tedbirlerin alınması.

B) Toprağını ekmeyip boş bırakanlardan topağın geri alınması.

C) Toprağın mülkiyet hakkının devlette tutulması.

D) Yabancılara ticari imtiyazlar verilmesi.

 

10- Vakıflar bazı kişilerin yardımıyla ve devlet tarafından ayrılan gelirler vasıtasıyla, sosyal, mimari, eğitim, sağlık ulaşım gibi birçok alanlarda görevler üstlenerek toplumun ihtiyacını karşılamışlardır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Vakıflar toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlardır.

B) Osmanlı Devleti’nde sosyal yardımlaşma anlayışı gelişmiştir.

C) Vakıflar sayesinde toplumsal birlik ve beraberlik anlayışı güçlendirmiştir.

D) Vakıfların gelirleri için halktan özel bir vergi alınmıştır.

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi12
Bugün Toplam461
Toplam Ziyaret4758123
8.sınıf teog din testi çöz