• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF EKONOMİK SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 4

7.SINIF EKONOMİK SOSYAL HAYAT  KONU TESTİ 4

1- Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir düşme olduğunda, askeri, ekonomik, idari alanlarda olumsuz etkiler oluşturmaktaydı. Tarımsal üretimin düşmemesi için devlet bazı önlemler almak zorunda kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik alınan önlemlerden biridir?

A) Köylünün ürettiği üründen vergi alınması.

B) Toprağı işleme hakkının halka verilmesi.

C) Eyaletlere kadıların atanması.

D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi

 

2- Dirlik denilen toprakları işleme hakkına sahip kişiler tımarlı sipahi denilen askerleri beslemişlerdir. Bu askerler savaş zamanında ülke savunması için mücadele eder, barış zamanında ise toprağın işlenmesine yardımcı olurlardı.

Buna göre tımarlı sipahi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sadece savaş zamanı harekete geçer, diğer zamanlar çalışmazlardı.

B) Dirlik topraklarının sahibiydiler.

C) Barış zamanında tarımda iş gücü olarak işlev görürlerdi.

D) Tüm ihtiyaçları vakıflar tarafından karşılanırdı.

 

3- Sanayi devriminden sonra Avrupa’dan gelen bol ve ucuz mallar Osmanlı’yı Avrupa’nın pazarı haline getirmiş ve burada sanayinin kurulmasını engellemiştir. Bütün bunlar esnaf teşkilatı olan loncaları olumsuz etkilemiştir. Bu yüzden Osmanlı Devleti, Lonca teşkilatını ve dolayısıyla yerli üretimini güçlendirmek için bazı faaliyetlerde bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik bir faaliyet değildir?

A) Yerli malını kullanımın teşvik edilmesi.

B) Dokuma ve çini fabrikalarının açılması.

C) Sanayi şirketlerinin kurulması.

D) Bazı Avrupa devletlerine ticari imtiyazlar verilmesi.

 

4-  BD10264_ Fatih Sultan Mehmet döneminde İpek Yolu ele geçirilmiştir.

     BD10264_Yavuz Sultan Selim döneminde Baharat Yolu ele geçirilmiştir.

Tarihteki bu önemli ticaret yollarının ele geçirilmesi Osmanlı Devleti’ne aşağıdaki katkılardan hangisini sağlamıştır?

A) Ekonomik yönden güçlenmesi.

B) Osmanlı ordusunun güçlenmesini.

C) Osmanlı denizciliğinin gelişmesini.

D) Eğitim alanında önemli gelişmelerin yaşanması.

 

5- Coğrafi keşifler sonrasında bulunan yeni yerlere Avrupa’dan göçler olmuştur.

Bu gelişme Avrupa’yla ilgili nasıl bir durum oluşturmuştur?

A) Nüfus yoğunluğu azalmıştır.

B) Kültürel hayat canlanmıştır.

C) Siyasi birlik sağlanmıştır.

D) Etnik yapı değişmiştir.

 

6- Osmanlı Devleti’nde hastane, cami, medrese ve çeşitli yardım kuruluşlarının ihtiyaçları karşılanmak için tahsis edilen veya bazı kişilerce bağışlanmış arazilere vakıf arazileri denirdi. Bu arazilerin mülkiyeti kişilere ait değildi ve devlet vakıf arazilerinden vergi almazdı.

Verilen bilgilere göre vakıf arazileriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Vakıf arazilerinden çok az miktarda vergi alınmıştır.

B) Vakıf arazileri kişilere sayılabilirdi.

C) Vakıf arazileri devlete bir gelir getirmezdi.

D) Vakıf arazileri şahıslara aittir.

 

7- BD10264_ Hint deniz ticaretinin önem kazanması.

    BD10264_ Amerika’daki değerli madenlerin Avrupa’ya taşınması.

gibi gelişmeler aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

A) Coğrafi keşifler

B) Sanayi devrimi

C) Rönesans

D) Haçlı Seferleri

 

8-   I. Pusula ve gemicilikte yeni gelişmelerin olması.

     II. Ticaret yollarının yön değiştirmesi.

    III. Sömürge imparatorluklarının kurulması.

Yeni Çağ başlarında Avrupa’da görülen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-III ve II

B) III-II ve I

C) I-II ve III

D) II-I ve III

 

9- Sanayi devriminin;

                    I.      Köyden kente göçün hızlanması.

                  II.      Sömürgeciliğin hızlanması.

               III.      Üretimin artması.

sonuçlarından hangisi yada hangileri uluslar arası rekabete ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız II

 

10- Osmanlı Devleti’ndeki hayır kurumlarından olan vakıflar kendilerine verilen toprakların gelirleri sayesinde ihtiyaç sahiplerinin giderlerini karşıladı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıflarla ilgilidir?

A) Bilimsel gelişmeyi hızlandırmıştır.

B) Devlet gelirlerinin artmasını sağlamıştır.

C) Sosyal dayanışmanın kurulmasını sağlamıştır.

D) Kapitülasyonların etkisini azaltmaya çalışmıştır.

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam871
Toplam Ziyaret4758533
8.sınıf teog din testi çöz