• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOS.BİL.EKO. VE SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 3

7.SINIF SOS.BİL.EKO. VE SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 3

1) Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılâbının sonuçları arasında gösterilemez?

A)   Ham madde ve pazar sorunlarının ortaya çıkması

B)   Küçük imalathanelerin yerini büyük fabri­kaların alması

C)  Avrupa'da Rönesans ve reform hareketleri­nin hızlanması

D)  İşçi sınıfının haklarını korumak için sendi­kaların kurulması

 

2) Günümüzde yeni  kurumsallaşan Rekabet Kurulu, Ticaret ve Sanayi Odaları Esnaf odaları aşağıdakilerden hangisinin günümüze yansımış şeklidir?

A)  Vakıfların

B)  Tımar sisteminin

C)  Ahilik teşkilatının

D)  Medrese ve Enderunların

 

3)... Geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür vakıflar; geçmişi geleceğe taşırken insanlar arasında dayanışmayı, sıkıntılı ve mutlu anları paylaşmayı sağlayan, insanı ben kavramından bize ulaştıran... Anadolu Selçuklularımdan Beylikler'e, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sıçra­yarak büyüyen vakıflar, kimi zaman han, ha­mam, çeşme, kervansaray olarak karşımıza çıkarken, kimi zaman da imarethane, cami, köprü vb olarak karşımıza çıkar

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

A)  İlk vakfı kimin kurduğuna

B)  Vakıfların kuruluş amacına

C)  Vakıfların genel olarak nelerden oluştuğuna

D)  Vakıfların geçmişten günümüze uzanan hi­kayesine

 

4)  Aşağıdakilerden hangisi Ahi Teşkilatının görevleri arasında gösterilemez?

A)   İhtiyaçtan fazla üretim yaptırtmak

B)   Malların kalitesi ve fiyatını belirlemek

C)  Sanatkarlara sanat ahlakını yerleştirmek

D)   Esnaflar arasındaki haksız rekabeti önlemek

 

5) Ahilik örgütü sık sık denetim yapıp, esnafın ka­liteli mal üretip, üretmediğini denetlermiş. De­ricilerin esnaf lideri Ahi Evran, yaptığı denetle­melerin sonunda kalitesiz iş yapan ayakkabı ustalarının mallarını keser ve  dükkanının damına atarmış. Dam­daki ayakkabıları görenler dükkandan alışveri­şi keserek esnafı ayıplarmış. Bu nedenle pa­buçları dama atılmasın diye esnaf her zaman standartlara uygun mal üretmeye çalışırmış.

Yukarıdaki parçada hangisine değinilmemiştir?

A) Ahilik örgütünün amacına

B) Vakıf haftasının hangi tarihler arasında gerçekleşeceğine

C) Pabuçların dama atılması, deyiminin nere­den ortaya çıktığına

D) Eski dönemlerde esnafın standartlara uy­gun mal üretmesinin kontrolüne

 

6) Osmanlılar gelirleri hastane, cami medrese gibi kurumların idaresi ve bakımında kullanılmak üzere “vakıf” adı verilen araziler ayırmışlardı.

Bu sistemde, aşağıdakilerden hangisi düşünülmüş olamaz?

A) Hizmet amacıyla açılan sosyal kurumların sürekliliğini sağlamak.

B) Hizmet veren kurumların devlete olan ekonomik yükünü hafifletmek.

C) Bayındırlık hizmetleri için gelir sağlamak

D) Devletin vergi gelirini artırmak

 

17) Miri Arazinin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi halka verilmişti. Bu araziler alınıp-satılamaz, boş bırakılamazdı. Bu toprakları ekmeyenlerden çiftbozan vergisi alınırdı. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Toprak yönetiminde devletin ağırlığını hissettirmek

B)Halkı toprağı sahiplenmeye zorlamak

C)Üretimin sürekliliğini sağlamak

D)Vergi gelirlerini artırmak

 

 

8) Osmanlılarda merkeze bağlı eyaletlerin toprakları ve gelirleri dirliklere ayrılır ve bunlar hizmet karşılığın-da ilgililere dağıtılırdı.

  Osmanlı’dan dirlik alan kişiler devlete karşı görevlerini nasıl yerine getirmişlerdir?

A)Devlete vergi vererek

B)Atlı asker yetiştirerek

C)Şehzadelerin yetişmesine yardımcı olarak

D)Divan harcamalarını karşılayarak

 

9)  Osmanlı Devleti, Tımar sistemi ile bir kısım asker ve devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi kaynaklarını tahsis etmiş ve buna karşılık onlardan devlet için hizmet beklemiştir.

Bu sistem içindeki dirlik sahipleri, dirliklerinin geliri oranında asker besliyor ve bu askerlerle savaşa katılıyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Tımar sisteminin sonuçlarından bir olduğu söylenemez?

A) Toprağa bağlı sürekli bir ordu oluşturulmuştur.

B) Tımar sistemi Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesini zayıflatmıştır.

C) Tımar sisteminin uygulandığı yerlerde asayiş sağlanmıştır.

D) Tüketici değil, üretici bir ordu oluşmuştur.

 

10) I. İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim, yerini makine gücüne bırakmıştır.

      II. Doğal kaynakların tüketimi azalmıştır.

      III. Fabrikaların çoğalması ile işçi sınıfı ortaya çıktı.

      IV. Tarımsal üretim yerini  hayvancılığa bırakmıştır.

        Yukarıda verilenlerden hangisi Sanayi İnkılâbı’nın sonuçlarındandır?

A)  I-II          

B)  I-III       

C)  II-III         

D)  III-IV

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam904
Toplam Ziyaret4758566
8.sınıf teog din testi çöz