• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOS.BİL.EKO. VE SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 2

7.SINIF SOS.BİL.EKO. VE SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 2


1)  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki tarım­sal faaliyetler için söylenebilecek doğru bir bilgi değildir?

A)   Ziraat Bankası, tarıma destek yeren bir kuru­luştur,

B)   Ülkemizdeki birçok sanayi kuruluşunun ham maddesi tarımdan sağlanmaktadır.

C)   Sulamanın yaygınlaştırılması tarımsal verim­liliği artırmaktadır.

D)  Tarımda çalışan insan sayısı her geçen gün

artmaktadır.

 

2) Hindistan'dan başlayarak İran Körfezi ve Irak üzerinden Suriye limanlarına veya Kızıldeniz yoluyla İskenderiye'ye ulaşan yoldur.

  Bahsedilen yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baharat Yolu          B) Kral Yolu  

C) Macellan Boğazı    D) İpek Yolu

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Enderun Mektebinin özelliklerinden biri değildir? 

A)Sadrazamların yetiştirildiği kurumlardı.

B)Sadece Müslüman çocukları eğitiliyordu.

C)Teorik ve uygulamalı olarak iki türlü eğitim veriliyordu.

D)Saray Okulu da denilmekteydi.

 

4) ...Efendiler, vakıfların kuruluş espirisi göz önü­ne alınınca bunun, dini kurumlar ile beraber hizmet ve sosyal dayanışmayı hedeflediği or­taya çıkar.

  Yukarıdaki sözüyle Atatürk, vakıfların hangi özelliğini ortaya koymuştur?

A)  Toplumsal dayanışmayı sağlaması

B)  Zenginlerin vakıf kurması gerektiği

C)  Günlük hayatın içinde olması gerektiği

D)  Kültürel dayanışmaya katkı sağlaması ge­rektiği

 

5) -Eğitim ve öğretim faaliyetleri vakıflar aracı­lığıyla devam ettirilir.

    -Bu vakıflar öğrencile­rin yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçları­nı karşılar.

    -İslami ilimler, fizik, kimya, tarih, coğrafya gibi dersler okutulur.

    -Daha çok bilimsel çalışmalar yapılır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen kurum hangisidir?

A) Ahilik                           B) İmarethene

C) Enderun                      D) Medrese

 

6) Osmanlı Devletindeki Eğitim  kurumlarından olan Enderunlarla ilgili verilen aşağıda­ki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Fatih Sultan Mehmet tarafından açılmıştır.

B)   Mülki, idari ve diğer önemli memur kadro­sunun yetiştiği yerdir.

C)   Devşirme kanununa göre her yıl yapılan seçmelerle öğrenci alınır.

D)  Gayrimüslim halktan, yaşları 8-20 arasın­da, sağlıklı ve zeki çocuklar arasından se­çilir.

 

7) Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)  Ne istediğini bilerek seçmesi

B)  İnsanlarla iletişimi olmayan meslekleri seç­mesi

C)  Kişilik özelliklerine uygun olması

D)  İlgi ve isteklerine uygun olması

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde oluşan Ahilik teşkilatının amaçlarındandır?

A)   Devlet adamı yetiştirmek

B)   Halka okuma ve yazma öğretmek

C)  Usta çırak anlayışı içinde uygulamalı mes­lek elemanı yetiştirmek

D)  Devletin asker ihtiyacını karşılamak

 

9) Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda ilköğretimi bitiren öğrencilerin devam edebileceği 4 yıllık eğitim sonunda meslek kazandıran ülke ekonomisine katkı sağlayacak ara eleman yetiştiren ortaöğretim kurumları arasında hangisi gösterilemez?

A)  Ticaret liseleri

B)  Anadolu liseleri

C)  Endüstri meslek liseleri

D)  Otelcilik ve turizm meslek liseleri

 

10)  Aşağıdakilerden hangisi tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini göstermez?

A)  Tarım gelirleri ekonomide ilk sırada yer alır.

B)  Nüfusun önemli bir kısmı tarım sektöründe çalışır.

C)  İhraç ürünlerinin önemli bir bölümü tarım ürünleridir.

D)  Sanayi kuruluşlarının  birçoğu tarımdan ham madde sağlar.

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam889
Toplam Ziyaret4758551
8.sınıf teog din testi çöz