• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOS.BİL.EKO. VE SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 1

7.SINIF SOS.BİL.EKO. VE SOSYAL HAYAT KONU TESTİ 1

1. Osmanlı toprak yönetiminde, geliri doğrudan doğruya hazineye kalan araziye ne denirdi?(1986-FL)

A)    Vakıf arazi
B)    Yurtluk arazi
C)    Ocaklık arazi
D)    Mukataa arazi

2. Osmanlılarda vergi gelirlerinin devlet memurlarına ve askerlere hizmet karşılığı olarak verildiği toprak bölümü hangisidir?(1992-FL)
A)    Mukataa
B)    Vakıf
C)    Dirlik
D)    Ocaklık

3. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi devlet memurları ve askerlerinin ücretleri için ayrılan arazilerden biri değildir?(1995-ATML)
A)    Has
B)    Tımar
C)    Vakıf
D)    Zeamet

4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde hazinenin gelir kaynaklarından biri değildir?(1995-FL/AÖL)
A)    Vakıflardan elde edilen gelirler
B)    Halktan alınan vergiler
C)    Gümrük, ticaret, tuzla, orman ve madenlerin gelirleri
D)    Savaşlardan elde edilen ganimetin beşte biri.

5. Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan halktan askerlik karşılığı olarak alınan vergiye ne ad verilirdi?
A)    Cizye
B)    Haraç
C)    Öşür
D)    Gümrük

6. Osmanlı Devleti'nde sınır boylarını bekleyen askerlerden akıncılara verilen topraklara ne ad verilirdi?
A)    Ocaklık
B)    Has
C)    Yurtluk
D)    Mukataa

7. Osmanlı Devleti'nde, vergisini toplama işi mültezimlere verilen ve geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklara ne ad verilir?
A)    Zeamet
B)    Mukataa
C)    Vakıf
D)    Dirlik

8. Gelirleriyle cami, medrese, aşevi gibi din ve hayır kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığı mülklere ne ad verilir?
A)    Vakıf
B)    Mukataa
C)    Ocaklık
D)    Yurtluk

9. Osmanlı Devleti'nde toprakla uğraşan Müslüman halktan ürün karşılığı olarak alınan vergiye ne ad verilir?

A)    Cizye
B)    Haraç
C)    Öşür
D)    Ikta

10. I. Halktan alman vergiler
II. Gümrük, Maden, Orman, ve tuzla gelirleri
III. Savaşlardan elde edilen ganimetlerin beşte biri
IV. Lonca Teşkilâtlarından elde edilen gelirler.
Yukarıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin gelir kaynakları arasında yer almaz?

A)    l
B)    III
C)    II
D)    IV

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi14
Bugün Toplam800
Toplam Ziyaret4758462
8.sınıf teog din testi çöz