• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SÖZ UÇAR YAZI KALIR KONU TESTİ 1

7.SINIF SÖZ UÇAR YAZI KALIR KONU TESTİ 1

1- Günümüzden yaklaşık yirmi bin yıl önce mağara duvarlarına resimler çizerek, başımızdan

geçenleri ve bildiklerimizi, kendimizden sonra gelenlere aktarmak istedik

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Tarımsal üretimin arttığının

B) Yerleşik hayata geçildiğinin

C) Tekerleğin kullanıldığının

D) Resim sanatının ortaya çıktığının

 

2- Tapınaklara depolanmak üzere getirilen ürünlerin kime ait olduğunu kaydetmek için yapılan

semboller zamanla yazı haline gelerek Çivi yazısı adını almıştır

Buna göre yazının bulunmasında aşağıdakîlerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Ekonomik faaliyetler

B) Askerî mücadeleler

C) Dinî inançlar

D) Astronomi çalışmaları

 

3) "Söz uçar yazı kalır." Bu atasözü ile anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözün yazı kadar önemli olmadığı

B) Bilgi ve düşüncelerin yazılması durumunda kalıcı olacağı

C) Söz söylemenin yazmaktan daha zor olduğu

D) Söylenen her şeyin yazılması gerektiği

 

4 ) Yazının bulunmasıyla birlikte tarih kayıt altına alınmaya başlamıştır. Böylece insanlar var olan bilgilerini unutmamanın ve bunu sonraki nesillerle paylaşmaya başlamıştır

Buna göre yazının bulunmasının aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?

A) Yeni bilgiler elde edilmesini

B) Geçmişin detaylı incelenebilmesini

C) Bilgi birikiminin zamanla unutulmasını

D) Günümüz medeniyetinin oluşmasını

 

5) Yazı MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından bulunmuş ve buradan göçler savaşlar ve ticaret aracılığı ile çeşitli toplumlara yayılmıştır

Yazının bulunmasının ve kullanılmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A) Bilgi aktarımının kolaylaşması

B) Tarihin kayıt altına alınması

C) Geçmişe ait daha güvenilir bilgilere ulaşılması

D) Savaşların ve göçlerin daha fazla olması

 

6) Belki yazı yazmak için kullanılan araçlar değişti ama yazının amacı aynı kaldı

Buna göre yazının kullanılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Bilgi ve tecrübelerin aktarılması

B) Düşüncelerin ortaya çıkmasını engelleme

C) Hesapları kayıt altına alma

D) Duyguların paylaşılması

 

7- Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa Haline getirdim ve

günde 300 sayfa basabilecek duruma geldik

Bu durumun,

I. Basılan kitap sayısında artış yaşanması

II. Kitapların daha ucuza mal edilmesi

III.Bilgi seviyesinin yükselmesi

sonuçlarından hangisi ya da hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

 

8) İnsanlık tarihi yazının icadıyla başlar. Bu icatla bilgi toplanabilir, iletilebilir, saklanabilir hale gelmiştir

Yazının icadından yaklaşık 5000 yıl sonra modern matbanın temelleri atılmış böylece bilginin yayılması kolaylaşmıştır.

Buna göre; aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tüm toplumlar yazılı hayata aynı anda geçmiştir

B) Yazının icadıyla yeni bir dönem başlamıştır.

C) Yazıyla mevcut bilgiler kalıcı hale gelmiştir.

B) Matbaanın icadıyla bilgiler geniş kitlelere ulaştırılmıştır

 

9) Günümüzde basım tekniği vb matbaanın gelişmiş olmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A) Kitapların fiyatının yüksek olması

B) Daha çok kitabın basılması

C) Okuma-yazma oranının artması

D) Kültürel gelişimin daha hızlı olması

 

10) Matbaanın Avrupa'da kullanılmaya başlaması, kullanıldığı bölgelerde, ilk önce hangi yönde bir değişim yaşanmasına sebep olmuştur?

A) Stratejik

B) Dini

C) Kültürel

D) Siyasi

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam776
Toplam Ziyaret4758438
8.sınıf teog din testi çöz