• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF COG.KEŞİFLER RÖNESANS REFORM KONU TESTİ 1

7.SINIF COG.KEŞİFLER RÖNESANS REFORM KONU TESTİ 1

1) XVIII yüzyılda Avrupa’da makineye dayalı üretim sürecine geçildi. ingiltere’de başlayan ve Sanayi Devrimi olarak isimlendirilen bu süreç nedeniyle ham maddeye ihtiyaç arttı. Bol ham maddeyle yapılan üretim sonucunda pazar bulma arayışı yoğunlaştı. Fabrikaların kurulduğu şehirlere köylerden göçler yapıldı.
I.   Sömürgeciliğin hız kaybetmesi
II.   Köyden kente göçün artması
III.   Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sanayi Devrimi’nin sonuçları arasında bulunmaz?
 
A) Yalnız I                           B) Yalnız II
C) Yalnız III                        D) I ve II


2) I.    Kâğıt
    II.   Matbaa
    III.   Pusula
    IV.   Barutun ateşli silahlarda kullanılması
Yukarıdaki buluşlardan hangisi ya da hangileri Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yapısının değişmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I           C) II ve III
B) I ve II               D) III ve IV

3) I.    Sümerlerin yazıyı bulması
II.   Mısırlıların güneş yılı takvimini kullanması
III.   Lidyahların parayı bulması
Bu gelişmelerin temelinde yer alan ortak neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinsel inanışlar C) Sosyal ihtiyaçlar
B) Yazılı yasalar   D) Sanat hareketleri

4) XIX. yüzyılda Avrupa’da sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelere neden olan olaylar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A)   Sanayi Devrimi - Haçlı Seferleri
B)   Haçlı Seferleri - Fransız Devrimi
C)   ABD’nin bağımsızlığını kazanması - Sanayi Devrimi
D)   Sanayi Devrimi - Fransız Devrimi

5)  16. yüzyıl başlarında italya’da başlayan
ve tüm Avrupa’yı etkileyen, edebiyatta, bilimde ve sanatta meydana gelen yeniliklerdir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden  hangisi gelmelidir?
 
A) Reform
B) Rönesans
C) Sanayi Devrimi
D) Coğrafi Keşifler
 
6.   Laik eğitim kurumlarının ortaya çıkması, aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda görülmüştür?
A)   Fransız İhtilali’nin
B)   Rönesans Hareketleri’nin
C)   Sanayi İnkılâbı’nın
D)   Reform Hareketleri’nin

7.   Uluslararası ticaretin en kârlı maddeleri olan baharat, ipek, inci, fildişi, porselen ve kumaş Uzakdoğu’dan ipek ve Baharat Yolları ile Akdeniz limanlarına gelmekte idi. italyan şehir devletleri ve Mısır’a hakim olan devletler (Memlükler ve daha
sonra Osmanlılar) başka devletlerin bu ticarete doğrudan katılmalarını engellemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun doğrudan bir sonucudur?
A) Feodalitenin sona ermesi    B)  Coğrafi Keşifler
C) Rönesans                   D) Reform

8)  19. yüzyılda görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
*   Fransız ihtilali ile milliyetçilik akımlarının yayılması
*   Rusya’nın   Balkanlar’da  izlediği   Panislavist politika
*   Makine gücüne dayalı sanayinin gelişmesi
*   Osmanlı Devleti’nin, girdiği savaşların çoğundan yenik çıkması
Aşağıdakilerden hangisi bunlara bağlı olarak Osmanlı ülkesinde görülen gelişmelerden biri değildir?
A)   Denizlerdeki etkinliklerin artması
B)   Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
C)   Küçük el tezgâhlarının öneminin azalması
D)   Azınlıkların bağımsızlık amaçlı isyanlar çıkarması

9) Osmanlı Devleti, ülkesinde yaşayan azınlıkları Tanzimat Dönemi’ne kadar askere almamış ve ellerine silah vermemiştir.
Bu durum, azınlıkların daha çok hangi alanda gelişmelerine yol açmıştır?
A) Ticaret ve sanat         C) Tarım
B) Edebiyat ve şiir           D) Askeri

10) Aşağıdakilerden hangisinde verilen olay ile sonuç arasında doğru bir ilişki yoktur?
A)   Olay:      Haçlı Seferleri   Sonuç:   Hıristiyanlığın ilk kez ortaya çıkması
B)   Olay:   Coğrafi Keşifler Sonuç:   Sömürgeciliğin yayılması
C)   Olay:   Rönesans’ın ilan edilmesi Sonuç:   Skolastik düşüncenin yıkılması
D)   Olay:   Kavimler Göçü Sonuç:   Avrupa’da siyasi değişiklikler olması

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR

 

2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam780
Toplam Ziyaret4758442
8.sınıf teog din testi çöz