• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF AVRUPADA YENİLİKLER KONU TESTİ 2

7.SINIF AVRUPADA YENİLİKLER KONU TESTİ 2

Soru 1.   Yeni Çağ’da “laik devlet” anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?

   A)  Reform                         B)  Rönesans
   C)  Coğrafi keşifler           D)  Haçlı seferleri


Soru 2.   Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri ve Coğrafi keşifler’ in ortak sebebidir?
A)   Kudüs’ ele geçirmek
B)   Doğu’nun zenginliğine sahip olmak
C)   Ticaret yollarının Türk’lerin eline geçmesi
D)   Hindistan’a ulaşmak   

Soru 3.   Yakın Çağ’da Avrupa’da;
        I.  Fabrikalaşma arttı.
       II.  İnsan gücüne olan ihtiyaç azaldı.
      III.  Hammadde ve Pazar ihtiyacı arttı.
        Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucudur?
A)   Coğrafi keşifler
B)   Sanayi inkılabı
C)   Rönesans
D)   reform

Soru 4.   Rönesans’ın oluşumu ve gelişmesinde aşağıda-kilerden hangisi daha çok teknik gelişme ile ilgilidir?
A)   Avrupa’da Endülüs Emevi Devleti aracılığıyla İs-lâm Medeniyeti’ni tanıması
B)   İstanbul’un fethinden sonra Bizanslı bilginlerin İtalya’ya göç ederek Yunancayı ve eski eserleri tanıtmaları
C)   Coğrafi keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa’da, sanattan ve edebiyattan zevk alan bir sınıfın orta-ya çıkması
D)   Matbaanın geniş kullanım alanına girmesi

Soru 5.   Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın nedenleri arasında yer almaz?
A)   Dinsel konuların tartışılmaya başlanması
B)   Esli Roma ve Yunan eserlerinin incelenmesi
C)   Matbaanın bulunması ve geliştirilmesi
D)   Yazar, şair ve sanatkârları destekleyen zengin bir sınıfın ortaya çıkması

Soru 6.   Katolik kilisesinde reform yapılması gerektiğini ileri süren ve savunan Alman düşünür kimdir?
   A)  Erasmus                      B)  Luter
   C)  Şekspir                        D)  Kopernik

Soru 7.   Sanayi İnkılabı ilk kez aşağıdaki ülkelerin han-gisinde başlamıştır?
   A)  Fransa                         B)  İtalya
   C)  İngiltere                       D)  Almanya

Soru 8.   Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın başlama-sının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A)   Matbaanın  icadı ve bu sayede kitapların çokça ve ucuz olarak basılması
B)   Kâğıdın bulunması ve bunun sonucunda okuma yazma bilenlerin sayısının çoğalması
C)   Coğrafi keşiflerle zenginleşen yeni sınıfın, sanat-çıları koruması
D)   Din adamlarının eski skolastik düşünceden kur-tulması

Soru 9.   Aşağıdakilerden hangisinin Reform’un sonuçla-rından biri olduğu savunulamaz?
A)   Avrupa’da mezhep birliği bozuldu.
B)   Skolastik düşünce önem kazandı.
C)   Katolik kilisesi kendini düzeltmeye çalıştı.
D)   Laik eğitim uygulaması başladı.

Soru 10.   Sanayi Devrimi 18. yüzyılda İngiltere’de başla-dı. Sanayi Devrimi’ne başlangıç olarak alınan olay aşağı-dakilerden hangisidir?
A)   İngiltere’de buhar gücü ile çalışan dokuma tezgâhlarının devreye girmesi
B)   İngiliz kömür madenlerinde çalışan işçilerin ilk kez grev hakkını kazanması
C)   Amerika Birleşik Devletleri’nin İngilizlere karşı başlattığı savaşı zaferle bitirmesi
D)   İngiltere’de ilk kez metro inşaatının bitirilip, yeraltından raylı sisteme geçilmesi

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam783
Toplam Ziyaret4758445
8.sınıf teog din testi çöz