• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
YAZILI TEST ÇÖZ
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler

7.SINIF AVRUPADA YENİLİKLER KONU TESTİ 1

7.SINIF AVRUPADA YENİLİKLER KONU TESTİ 1

Soru 1.   Çin’den başlayarak, Orta Asya’dan geçen, Hazar Denizi’nin kuzey ve güneyini takip ederek Trabzon ve kırım limanlarına gelen malların buralardan Avrupa’ya ulaştığı yol aşağıdakilerden hangisidir?
   A)  Baharat Yolu                            B)  Ümit Burnu
   C)  İpek Yolu                                  D)  Kral Yolu

Soru 2.   İstanbul’un fethinden sonra Türklerin, doğu tica-ret yollarına egemen olmaları Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmelerine neden oldu.
      Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden ol-muştur?
A)   Fransız İhtilâli’ne
B)   Haçlı seferlerine
C)   Rönesans hareketlerine
D)   Coğrafi keşiflere

Soru 3.  Hristiyanlığın Avrupa kıtası dışındaki kıtalarda yaygınlaşmaya başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A)   Coğrafi keşifler
B)   Rönasans
C)   Reform hareketleri
D)   Sanayi inkılabı
   
Soru 4.    I.  Rönasans hareketlerinin başlaması
       II.  Coğrafi keşifler
   III.  Avrupa’da zengin bir sınıfın oluşması   
   Yukarıdaki olayları oluş sırasına göre sıraladığı-mızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

   A)  I, II ve III      B)  II, III ve I
   C)  III, I ve II      D)  III, II ve I


Soru 5.   Matbaanın kullanımı ve yaygınlaşması ile okuma yazma bilenlerin sayısı artmış, yeni buluş ve düşünceler hızla yayılmıştır.
       Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisinin en az olması beklenir?
A)   Coğrafi keşifler
B)   Rönesans hareketleri
C)   Reform hareketleri
D)   Kralların derebeyler karşısında güç kazanması
   
Soru 6.   Avrupa ve Asya ticaretinde önemli bir yeri olan Akdeniz limanlarının, 16. yüzyıldan itibaren eski önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A)   Amerika’nın keşfi ve Ümit Burnu Yolu’nun bu-lunması
B)   Müslüman tüccârların güçlenmesi
C)   Köle ticaretinin artması
D)   Akdeniz’de korsanlık faaliyetlerinin artması
   
Soru 7.   Rönesans hareketlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)   Düşüncede serbest bir ortan doğdu.
B)   Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce orta-ya çıktı.
C)   Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.
D)   Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanın-da yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı.

Soru 8.   Baharat ve ipeğin Avrupa’ya taşınma yolunun değişmesi aşağıdaki hangi devletin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?
   A)  Hollanda         B)  Osmanlı
   C)  İspanya         D)  Portekiz

Soru 9.   Sanayi İnkılabı sonucunda;
        I.  Sanayileşen devletler arasında sömürge yarışının artması
       II.  Hammadde ve Pazar arayışının önem kazanması
      III.  Üretimin artması
       Yukarıda verilen olayların oluş sırası aşağıdaki-lerden hangisidir?

   A)  I, II ve III      B)  II, III ve I
   C)  III, II ve I      D)  II, I ve III

Soru 10.     I.  Katolik Mezhebi’nin sorgulanmaya başlan-ması
         II.  İncil’in milli dillere çevrilmesi
        III.  Hristiyanlığa ait esasların ortaya çıkması
         Yukarıda verilen durum aşağıdakilerden hangi-sine neden olmuştur?
A)   Coğrafi keşifler
B)   Rönesans hareketleri
C)   Fransız İhtilâli
D)   Reform hareketleri
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
YAZILI TEST ÇÖZ
SINAVLAR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam82
Toplam Ziyaret5418155
8.sınıf teog din testi çöz