• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOS.BİL ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 5

7.SINIF SOS.BİL ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 5

1-Bizim yaşadığımız yerde herkes merak ettiği konuda araştırma yapabilir, elde ettiği bilgileri başkalarıyla paylaşabilir

Bu anlatılana göre o ülkede, aşağıdaki özgürlüklerden hangisinin var olduğu söylenebilir?

A) Seyahat özgürlüğü

B) Bilim özgürlüğü

C) Yerleşme özgürlüğü

D) Konut edinme özgürlüğü

 

2-Avrupa’da 15. ve 16 yüzyılarda gerçekleşen Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra Aydınlanma Çağı denilen dönemin yaşanmıştır

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma çağına etki ettiği söylenemez?

A) Kilise baskısın ortadan kalması

B) Özgür düşünce ortamının oluşması

C) Diğer dillere çevrilen İncil’in matbaa sayesinde

çoğaltılarak herkes tarafından okunması

D) Barutun Ateşli silahlarda kullanılması

 

3-Coğrafi Keşifler'İn aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlıların yapılan keşiflerden olumsuz yönde

etkilenmesine neden olmuştur?

A) Hristiyanlığın farklı bölgelerde yayılması

B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi

C) Avrupalıların yeni bitki türlerini öğrenmeleri

D) Avrupa'dan Amerika kıta sına göç yaşanması

 

4-Coğrafi Keşiflerle yeni kıtalar keşfedilerek İpek ve Baharat Yolları önemini kaybetmiş Atlas Okyanusu'nun

Ekonomik değeri artmıştır

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer alır?

A) Yeni ticaret yolları bulunmuştur.

B) Küçük atölyeler ve el tezgahları kapandı.

C) Köyden kente göç arttı.

D) Matbaanın öğrenilmesi ile okuma yazma oranı arttı

 

5) Aşağıda Coğrafi Keşiflerin bazı sonuçları verilmiştir.

Ticaret yollarının güzergahı değişti.

Yeni bitki ve hayvan türleri öğrenildi

Hristiyanlık yeni yayılma alanları buldu.

Bu sonuçlar aşağıdaki alt başlıklara yerleştirilmek istense hangi başlık dışarıda kalır?

A} Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçları,

B) Coğrafi Keşiflerin dini sonuçları,

C) Coğrafi Keşiflerin siyasi sonuçları

D) Coğrafi Keşiflerin kültürel sonuçları,

 

6-15 ve 16. yüzyıllarda önce Italya'da başlayıp daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat, sanat ve bilim alanındaki yenilik ve gelişmelere Rönesans denir

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketleri ile ilgili değildir?

A) Leonardo Davinci’nin Mona Lisa adlı tabloyu yapması

B) Cervantes’in Don Kişot adlı eseri yazması

C) Skolastik düşüncenin yıkılması

D) Martin Luther’in Kiliseye 95 maddelik bildiri asması

 

7) İtalya;

İslâm dünyasına yakınlığı nedeniyle bu kültürel et kileşim içindeydi.

Siyasal birliğin olmadığı bir bölgeydi.

Katolik Kilisesi'nin merkezi konumundaydı.

Akdeniz ticaretinden önemli pay alıyordu.

Rönesans Hareketleri'nin İtalya'da başlamasının da nedenleri olan bu özellikler aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilendirllemez?

A) Askeri                      B) Coğrafi

C) Dinsel                      D) Ekonomik

 

8-Rönesans hareketleri sonucunda skolastik düşünce ortadan kalkmış, yerini deney ve gözleme

dayanan pozitif düşünce almıştır.

Aşagıdakilerden hangisinin bu durumunun bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Coğrafi Keşiflerin başlamasının

B) Derebeylik rejiminin yıkılmasının

C) Avrupa'da bilimsel gelişmelerin hızlanmasının

D) Hristiyanlığın geniş alanlara yayılmasının

 

9) Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;

Matbaanın yaygınlaşması

Rönesans Hareketleri

İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi

gibi gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Coğrafya Keşifleri

B) Fransız İhtilali

C) Sanayi Devrimi

D) Reform Hareketleri

 

10)

- Rönesans'la birlikte Avrupa'da "skolastik" düşünceninyıkılması

- Reform'la birlikte Avrupa'da kilise otoritesinin ayıflaması

gelişmelerinin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa'da gelişmeyi önleyici faktörlerin ortadan kalkması

B) Feodalite'nin yıkılmasına sebep olması

C) Avrupa'da ulusal devletlerin ortaya çıkması

D) Kağıdın bollaşması ve matbaa'nın kullanılmaya başlanması

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam903
Toplam Ziyaret4758565
8.sınıf teog din testi çöz