• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOS.BİL. ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 4

7.SINIF SOS.BİL. ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 4

1. Reform hareketinin ortaya çıkmasında kilisenin yanlış uygulamaları önemli bir etkiye sahiptir. Örnegin cennetten yer satılmakta, kişiler veya ülkeler dinden atılamaktadır. Kilisenin cennetten yer satmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Afaroz
B)    Endüljans
C)    Enterdi
D)    Ortadoks

2. Aşağıda Coğrafi Keşiflerin sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlardan hangisi yanlıştır?
A)    Sömürgecilik başlamıştır.
B)    Yeni tarımsal ürünler Avrupa'ya getirilmiştir.
C)    Bazı uygarlıklar ortadan kalkmıştır.
D)    Papaya olan güven artmıştır.

3. Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden, Avrupa’daki toplumların İslam toplumlarından, İslam toplularının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A)    Teknolojik gelişmenin
B)    Toplumların yönetim şeklinin
C)    Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
D)    Kent kültürünün yaygın olmasının

4. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “İbni Sina”dır. (980–1037) Orta çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yanıtına ulaşılamaz?
A)    İbni Sina kimdir?
B)    Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C)    Hangi alanda eserler yazmıştır?
D)    Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

5. Fenikeliler eski ön Asya da kullanılmakta olma hece yazısın harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır
Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde unsurlarından hangisi etkilidir?
A)    Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
B)    Eğitimin gelişmişlik düzeyi
C)    Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
D)    farklı Uygarlıkların katkıları

6. (1) Rönesans hareketi 15. yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.
(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.
(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır
(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir.
A)    1
B)    2
C)    3
D)    4

7. Tarihte olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi vardır. Bir olayın sonucu, diğer olayın sebebini oluşturur.
Buna göre, Rönesans hareketinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi reform’a en çok ortam hazırlamıştır?
A)    Edebiyat, sanat, bilim alanında yeni eserlerin oluşturulması
B)    Sanattan anlayan bir sınıfın ortaya çıkması
C)    Pozitif bilimlerde ilerlemenin görülmesi
D)    Yeni müzisyenlerin ve ressamların yetişmesi

8. Rönesans döneminde, Latin öğrenilerek dini metinler üzerinde araştırmalar yapıldı. Bunun sonucunda kutsal olarak bilinen yazıların birçoğunun sonradan meydana getirilmiş uydurma yazılar olduğu anlaşıldı. Matbaanın kurulmasıyla birçok eserin çoğaltılması, bu dini eserlerin birçok alana yayılmasını sağladı. Halk dindeki saptırmaları anladı, kiliseye olan şüphe arttı, eleştiriler başladı.
Buna göre, Reformun başlamasında aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez?
A)    Özgürlükçü düşüncenin yaygınlaşmasının
B)    Dini metinlerde yapılan araştırmanın
C)    Kilisenin halkı bilinçlendirmesi
D)    Matbaanın kurulmasının

9. Anadolu, birçok medeniyetin kurulduğu ve diğer medeniyetlerin fetihlerine uğradığı yerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun bu özelliğiyle ilgili değildir?
A)    Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması
B)    Kıtalararası geçişe sahip olması
C)    Verimli topraklara sahip olması
D)    Dini inançların çok olması

10. Aşağıdakilerden hangisi, İyon uygarlığının Pisagor ve Hipokrates gibi Dünya çapında bilim adamları yetiştirilmesinde etkili olmamıştır?
A)    İyonların zenginliği
B)    Değişik uygarlıklarla bağlantılı olması
C)    Asiller tarafından yönetilmeleri
D)    Özgür düşünce ortamının bulunması

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam873
Toplam Ziyaret4758535
8.sınıf teog din testi çöz