• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOS.BİL. ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 3

7.SINIF SOS.BİL. ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 3

1. 'Tarihte ilk cam tesadüfen Fenikeliler tarafından bulunmuştur. Romalılar zamanında kralın eşyaları camdan yapılmıştır. Türklerde ise çeşm-i bülbül adıyla camcılık sanat haline gelmiştir. İslam alimi İbn-i Heysem ise camdan yapılan merceği kullanarak camın tıp alanında kullanılmasını sağlamıştır'' Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi cam ile ilgili ulaşılacak en doğru genel yargıdır?
A)    Cam degerli bir eşyadır.
B)    Camcılığı sanat olarak sadece Türkler kullanmıştır.
C)    Camın gelişiminde her uygarlığın katkısı vardır.
D)    Camı tıp alanında kullananlar sadece müslümanlardır.

2. Yazının tarihsel gelişmi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi dogru değildir?
A)    Yazı ilk defa Sümerler tarafından MÖ. 3500'de bulunmuştur.
B)    Yazının icadı ile tarihi çağlar başlamıştır.
C)    Yazı dünyaya Mezapotamya'dan yayılmıştır.
D)    Yazının şekli değişse de amacı değişmemiştir.

3. Tarihte farklı yazı türleri kullanılmıştır. Aşağıda bu yazı türleri ile ilgili olarak verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)    Çin--Simge
B)    Sümer--Çivi
C)    Mısır--Hiyeroğlif
D)    Feneki--Khipu

4. İlkçağda İonya şehirlerinde, Ortaçağda İslam dünyasında, Yeniçağda Avrupa'da bilimsel gelişmeler yaşanmıştır. Bu uygarlıklarda, farklı dönemlerde hızlı gelişim yaşamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)    Dönemin en zengin toplumları olmaları.
B)    Düşünceyi ifade etme özgürlüğünün yaygın olması.
C)    Bu uygarlıkların farklı dönemlerde beyin göçü almaları.
D)    Laik olmaları.

5. Coğrafi keşifler sonucunda Osmanlılar ekonomik olarak yıpranmış, Baharat Yolu eski önemini kaybetmiştir. 1869 tarihinde Osmanlılar bu yola tekrar işlerlik kazandırmak amacıyla aşağıdaki hangi projeyi uygulamıştır?
A)    İlk defa kapitülasyon vermek.
B)    Coğrafi Keşiiflere katılmak.
C)    Kızıl Denizi Akdenize bağlamak.
D)    Kervansarayların sayısını arttırmak.

6. ' Avrupa'nın aydınlanmasında etkisi olan Rönesasns ve Reformun Avrupa'ya en önemli katkısı zihinlerin aydınlanmasıdır.'' diyen bir araştırmacı aşağıdaki hangi cümleyi kullanırsa yukarıdaki cümleyi desteklemiş olur?
A)    Avrupa'da insanlar istediği mezhebe inanırlar.
B)    Avrupa'da herşey neden sonuç ilişkisine dayandırılır
C)    Avrupa'da bu gelişmeler sonucu papaya olan güven sarsılmıştır.
D)    Avrupa'da sanatsal faaliyetler hız kazanmıştır.

7. Sanayi inkılabının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Hammadde ve pazar ihtiyacını artması.
B)    Üretimin artması.
C)    Tüketimin artması.
D)    İsrafın artması.

8. Coğrafi keşifler sonucunda yeni yollar ve yeni kıtalar keşfedilmiştir. Aşağıda verilen bu keşif hareketleri ile kaşiflerin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)    Kristof Colomb--Amerika'nın keşfi
B)    Bertelemo Diyaz--Ümit Burnunun keşfi
C)    Macellan--Yeni Hindistan yolunun keşfi
D)    Dell Kano--Dünyanın etrafının dolaşılması

9. Rönesans eserlerinden Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı, Machiavelli''nin İl Prince adlı kitabı, William Shakespeare'nin oyunları hala güncelliğini korumakta ve ilgi duyulmaktadır. Eserlerin canlılığını koruyabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Avrupa'da hazırlanmaları.
B)    Bilimsel yöntemlerin kullanılması.
C)    Uzun sürede meydana getirmeleri.
D)    Hazırlayanlarını hayatlarını konu etmeleri.

10. Reformun en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Papaya olan güvenin sarsılması.
B)    Yeni mezheplerin ortaya çıkması.
C)    Avrupada mezhepler birliğinin parçalanması.
D)    Din ve vicdan hürriyetinin sağlanması.

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam847
Toplam Ziyaret4758509
8.sınıf teog din testi çöz