• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOS.BİL. ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 2

7.SINIF SOS.BİL. ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 2

1. Aşağıdakilerden hangisi, Reform hareketler sonucunda Avrupa'da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?

A)    Ortodoksluk
B)    Anglikanizm
C)    Protestanlık
D)    Kalvenizm

2. Aşağıdakilerden hangisi, Reformun sonuçları arasında yer almaz?
A)    Katolik kilisesi saygınlığı kaybetti.
B)    Avrupa'da ilk kez lâik devlet fikri ortaya çıktı.
C)    Katolik kilisesi kendini düzeltmek zorunda kaldı.
D)    Rönesans hareketlerine zemin hazırladı.

3. Avrupa'da
*İlk kez lâik devlet fikrinin ortaya çıkması,
*Eğitim kurumlarının kilise denetiminden çıkartılması
Yukarıdaki gelişmelerle, aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulabilir?
A)    Reform
B)    Rönesans
C)    Aydınlanma hareketleri
D)    Sanayi İnkılabı

4. Protestan Mezhebi, Almanya'da aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle resmen kabul edildi?
A)    Nant Fermanı
B)    Paris Antlaşması
C)    Londra Protokolü
D)    Ogsburg Antlaşması

5. Yeni çağ'da laik devlet anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
A)    Büyük Coğrafi Keşifler
B)    Rönesans
C)    Reform
D)    Haçlı Seferleri

6. Ortaçağ Avrupası'nda;
I. Para karşılığı günah affetmek
II. Bilimsel doğruları savunmak
III. Dini kullanmak
IV. Geniş bir örgütlenme sahası
V. Tanrısal haklara sahip olduğuna inanılması
niteliklerinden hangisi Katolik Kilisesi ve papalığın sahip olduğu özellikler arasında gösterilemez?
A)    I
B)    II
C)    III
D)    IV

7. Papa, kilisenin dayatmalarına karşı çıkan bir ülkede dini faaliyetleri yasaklayabilirdi.
Ortaçağ Avrupası'nda papanın bu yetkisine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Afaroz
B)    Enterdi
C)    Endüljans
D)    Vassal

8. Reform Hareketleri'ne neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)    Kilise ve papalığın baskılı yönetimi
B)    Soyluların yönetimi elinde bulundurmaları
C)    Kralın halktan ağır vergiler alması
D)    Toplumdaki sınıfsal dengesizlik

9. Teknoloji nasıl doğdu? sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi en kapsamlıdır?
A)    İnsanoğlunun yaşam gereksinimlerini rahat karşılayabilme çabası sonunda
B)    İnsanoğlunun alet yeteneğinin gelişmesi sonucunda
C)    İnsanoğlunu zihinsel gelişimini tamamlaması sonucunda
D)    İnsanoğlunun doğaya hâkim olma arzusu sonucunda

10. Mısırlılar
— Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır
— Nil nehrinin taşma zamanları hesaplamışlardır bilim ve teknoloji alanında ileri gitmişlerdir
— Tıp eczacılık alanında gelişmişlerdir
Bu bilgilerden mısırlılar ilgili olarak hangisine ulaşılamaz?
A)    Bilim ve teknoloji alanında ileri gittiklerine
B)    Yazıyı ilk kullanan uygarlık olduğuna
C)    Bilimsel faaliyetlerde etkili olduklarını
D)    İnsanlık tarihin önemli katkılarının olduğuna

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi14
Bugün Toplam813
Toplam Ziyaret4758475
8.sınıf teog din testi çöz