• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOS.BİL. ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 1

7.SINIF SOS.BİL. ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONU TESTİ 1

1. Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A)    Teknolojik gelişmenin
B)    Toplumların yönetim şeklinin
C)    Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
D)    Kent kültürünün yaygın olmasının

2. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Sina'dır.(980–1037) Orta Çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A)    İbni Sina kimdir?
B)    Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C)    Hangi alanda eserler yazmıştır?
D)    Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

3. 15 yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)    Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
B)    Bilim alanında ilerleme görülmüştür
C)    Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
D)    Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır

4. Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski Ön Asya'da kullanılmakta olan hece yazısını ve harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.
Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde
I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi
III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
IV. Farklı Uygarlıkların katkıları
unsurlarından hangisi etkilidir?
A)    l
B)    II
C)    III
D)    IV

5. (1) Rönesans hareketi 15 yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.
(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.
(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır.
(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir?
A)    1
B)    2
C)    3
D)    4

6. Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kişinin günahları ancak Tanrı tarafından bağışlanır.
Martin Luther, yukarıda verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir?
A)    Hıristiyanlıkta ortaya çıkan yeni mezheplere
B)    Katolik kilisesinin baskılarına
C)    Almanya’da görülen krallık sistemine
D)    Toplumda görülen sınıf farklılığına

7. Rönesans döneminde, Latin ve İbranice dilleri öğrenilerek dini metinler üzerinde araştırmalar yapıldı. Bunun sonucunda kutsal olarak bilinen yazıların birçoğunun sonradan meydana getirilmiş uydurma yazılar olduğu anlaşıldı. Matbaanın kurulmasıyla birçok eserin çoğaltılması, bu dini eserlerin birçok alana yayılmasını sağladı. Halk dindeki saptırmaları anladı, kiliseye olan şüphe arttı, eleştiriler başladı.
Buna göre, Reformun başlamasında aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez?
A)    Özgürlükçü düşüncenin yaygınlaşmasının
B)    Dini metinlerde yapılan araştırmanın
C)    Kilisenin halkı saptırmasının
D)    Matbaanın kurulmasının

8. 'Yazı Sümerler tarafından tarımsal verileri kaydetmek, para Lidyalılar tarafından ticareti kolaylaştırmak, tekerlek Mezapotamya'da yük taşımak amacıyla icat edilmiştir.'' Bu parçaya göre uygarlıkların gelişimleriyle ilgili olarak varılacak en doğru yarğı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    İhtiyaçlar gelişimin temel nedenidir.
B)    Yazıyı bulan uygarlık digerlerine göre daha gelişmiştir.
C)    Lidyalılar en zengin uygarlıktır.
D)    Uygarlıklar birbirinden etkilenmiştir.

9. Rönesans'a yol açan buluşlar ve önemli bilimsel gelişmeler İlkçağa dayanmaktadır. Oysa daha daha karanlık bir çağ olan Ortaçağ İlkçağa göre günümüze daha yakındır. İlkçağda yaşanan bu hızlı gelişmenin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilirse daha doğru bir sonuca ulaşılmış olur?
A)    İlkçağ uygarlıkları daha zekidir.
B)    Yazı ilkçağda bulunduğu için daha gelişmiş bir dönemdir.
C)    İlkçağda çalışmalar akla, deney ve gözleme dayandırılmıştır.
D)    İlkçağda bilim adamları daha çok desteklenmiştir.

10. Buluşların tarihi insanlık tarihi ile aynı süreyi kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde yapılan en önemli buluşun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)    Mürekkep
B)    Tekerlek
C)    Barut
D)    Yazı

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam45
Toplam Ziyaret4758803
8.sınıf teog din testi çöz