• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL TÜRK TARİHİNE YOLCULUK KONU TESTİ 1

7.SINIF SOSYAL TÜRK TARİHİNE YOLCULUK  KONU TESTİ 1

1. I. Istanbul’da kütüphaneler açılması

II. Yabancı eserlerin Türkçe’ye çevirilmesi

III. Çiçek hastalığı için aşı uygulanmasI

Lale Devri’ne ait yukarıdaki çalışmalardanhangilerinin kültürel hayatı canlandırmak amacıyla yapıldığı söylenebilir?

A) I ve II                     B) I ve III

C) II ve III                   D) I, II ve III

 

2. III. Selim Devri’nde;

– Topçu, humbaracı ve arabacı ocaklarının yenilenmesi

– Nizam-ı Cedit adında Avrupa tarzında giyinen ve silahlandırılmış olan yeni bir ordu kurulması

gibi yeniliklere bakarak bu dönemde hangi alanda yenilikler yapıldığı söylenebilir?

A) Eğitim                   B) Askeri

C) Kültürel                D) Ekonomi

 

3. Osmanlı Devleti’nde ilk kez batı örnek alınarak yeniliklerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Dönemi

B) Meşrutiyet Dönemi

C) Lale Devri

D) Yükselme Dönemi

 

4. Osmanlı Devleti’nde ilk olarak yenilik yapılan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim                   B) Ekonomi

C) Askeri                   D) Yönetim

 

5. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin yöneticileri bulundukları yöreleri bayındır hale getirdiler. Medrese, cami, ve çeşme gibi sosyal hizmet veren yapılar inşa ettiler.

Bu bilgilere bakarak ilk Türk beylikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bizans mimarisinin etkisinde kaldıkları

B) Moğol istilasına karşı Anadolu’yu korudukları

C) Anadolu’nun imar edilmesi için çalıştıkları

D) Balkanların fethinde rol oynadıkları

 

6. Türkiye Selçuklularının tüccarların konaklaması için çok sayıda han ve kervansaray

yapmaları hangi alandaki gelişmeyi sağlamak amacına yöneliktir?

A) Ticaret                  B) Eğitim

C) Denizcilik                        D) Bilim

 

7. Anadolu Türk beylikleri kuruldukları yerlerde cami, medrese, kümbet, türbe, kervansaray

gibi mimari eserler yaptılar.

Yukarıda Anadolu beyliklerinin hangi alandaki etkinliği vurgulanmıştır?

A) Yönetim               B) Bayındırlık

C) Eğitim                   D) Askerlik

 

8. Aşağıdaki Anadolu Türk beyliklerinden hangisi Yavuz Sultan Selim Dönemin’de Osmanlı yönetimine katılmıştır?

A) Karesioğulları Beyliği

B) Saruhanoğulları Beyliği

C) Menteşeoğulları Beyliği

D) Dulkadiroğulları Beyliği

 

9. Aşağıdaki beyliklerden hangisinin Haçlı Seferlerine karşı mücadele ettiği söylenemez?

A) Artuklular                         B) Saltuklular

C) Karesioğulları     D) Danışmentliler

 

10. Osmanlı Devleti’nin en önemli kurumlarından biri olan Divan-ı Hümayun’un

yaptığı işler bakımından günümüz Türkiye Büyük Millet Meclisinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun çıkarma yetkisinin olmaması

B) Devlet işlerinin görüşülmesi

C) Devlet işlerinin karara bağlanması

D) Savaş kararlarının alınması

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam776
Toplam Ziyaret4758438
8.sınıf teog din testi çöz