• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOS.BİL. OSM DEV.YÜKSELİŞ DÖN. KONU TESTİ 2

7.SINIF SOS.BİL. OSM DEV.YÜKSELİŞ DÖN. KONU TESTİ 2

1. Aşağıdakiierden hangisi Kırım'ın alınmasının sonuçlanndan biri değildir?
A) İpek Yolu'nun kesin olarak Osmanlıların eline geçmesi
B) Karadeniz'in Osmanlı egemenliğine geçmesi
C) Osmanlı vergi alanının genişlemesi
D) Kırım Hanlığının müslümanlığı kabul etmesi

2. Safeviler Devleti, aşağıdakilerden hangi devletin yıkılması üzerine kurulmuştur?
A) Karakoyunlular
B) Memlûklar
C) Akkoyunlular
D) Abbasiler

3. Yükselme Dönemi'nde Anadolu'nun siyasal anlamda tam olarak Türkleşmesi, aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla gerçekleşmiştir?
A) Bizans İmparatorluğu
B) Trabzon Rum imparatorluğu
C) Akkoyunlu Devleti
D) Karamanoğuİları Beyliği

4. Aşağıdakiterden hangisi, Yükselme Dönemi'nde Osmanlı Imparatoriuğu'na kısa bir duraklama yaşatan Cem Sultan olayının, bu duruma neden olan özelliğidir?
A) Cem Sultan'ın İran tarafından desteklenmesi
B) Karamanoğuları Beyliğini yeniden diriltmesi
C) Devlet yönetiminde Türk - devşirme çatışmasını yaratması
D) Devletlerarası soruna dönüşmesi

5. Rodos Şövalyeleri ve Memluklar aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Osmanlıların taht kavgalarına karışmışlardır?
A) II. Beyazıt B) II. Mehmet
C) l. Selim D) l. Süleyman

6. Aşağıdaki olaylardan hangisinin Bizans üzerindeki Türk baskısını azalttığı söylenemez?
A) Fetret Devri
B) Cem Sultan Ayaklanması
C) Haçlı Seferleri
D) Ankara Savaşı

7. Osmanlı ülkesinde II. Beyazıt döneminde meydana gelen Şahkulu İsyanı devleti uzun bir süre uğraştırmıştır.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı devleti içindeki bu tür isyanların asıl kaynağını oluşturmuştur?
A) İran B) Bizans
C) Venedik D) Ceneviz

8. Osmanlı ülkesinde II. Beyazıt yönetiminin güçsüzlüğünün anlaşılmasında ve oğullarının taht kavgasına girişmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Boğdan'ın fethinin tamamlanması
B) Venedik'le savaşların yeniden başlaması
C) Şahkulu isyanının bastırılmaması
D) Cem Sultan'ın Avrupa'ya sığınması

9. Osmanlı Devleti II. Beyazıt devrinde Çukurova çevresinde aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?
A) Ramazanoğulları
B) Dulkadiroğulları
C) Memlükler
D) Akkoyunlular

10. Yeniçeriler ilk kez hangi padişah döneminde siyasal güçlerini kullanarak iktidarı belirlemişlerdir?
A) II. Beyazıt B) I. Selim
C) I. Süleyman D) II. Selim

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam836
Toplam Ziyaret4758498
8.sınıf teog din testi çöz