• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL OSMANLI DEV. KURULUŞ DÖNEMİ KONU TESTİ 1

7.SINIF SOSYAL OSMANLI DEV. KURULUŞ DÖNEMİ KONU TESTİ 1

1-“Bizans’taki taht kavgaları ve Balkan devletlerinin birbirleriyle olan mücadelesi,Türklerin balkanlardaki ilerleyişini kolaylaştırmıştır.Ayrıca Osmanlı Padişah ve yöneticilerinin kabiliyetli olması ve Âhi teşkilatının da desteğinin alınması Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlamıştır.”

Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerdenhangisidir?

A-Kısa sürede büyümesinde iç ve dış etkenler etkili olmuştur.

B-Yapılan savaşların kazanılması ile sınırları genişlemiştir.

C-Anadolu beyliklerinin desteği ile kısa sürede büyümüştür

D-Bizans İmparatorluğundaki taht kavgalarından yararlanmıştır.

 

2-“Osmanlıların İznik’te yaptıkları ilk faaliyetlerden biri de …I….(okul) açmaktır.Açılan bu okula müderris olarak …II…. getirilmiştir?”

Verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilirse doğru olur?

 

I

II

A

Cami

Yunus Emre

B

Medrese

Davud-i Kayseri

C

İmaret

Akşemseddin

D

kervansaray

Hacı Bektaş Veli

 

3- Bursa’yı fethettim.Dönemimde ilk defa Rumeli’ye geçildi.İznik’te ilk Osmanlı Medresesini açtım.Divan-ı Hümayun’u kurdum.

Bu bilgilere göre Orhan Bey döneminde hangi alanda çalışma yapıldığı söylenemez?

A-) Denizcilik   B-)  Eğitim        C-) Yönetim      D-) Hukuk

 

4- Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde eğitim görmek için Mısır ve Suriye’ye öğrenciler gönderilmiş ve bu ülkelerdeki bazı bilim adamları da medreselerde ders vermek üzere Anadolu’ya getirilmiştir.”

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A-Bu dönemde medrese eğitiminde Mısır ve Suriye’nin ileri bir düzeyde olmasıyla,

B-Öğrencilerin iyi bir eğitim almalarının sağlanmak istenmesiyle,

C-Osmanlıların eğitime önem vermesiyle,

D-Mısır ve Suriye’den başka ülkelerde medrese eğitiminin olmamasıyla,

 

5-

I-             Bizans’ın iç karışıklıklar içinde olması,

II-           Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması,

III-         Fethedilen yerlerde iskân politikasının uygulanması,

IV-         Merkezi otoritenin güçlü olması,

V-          Padişahların kabiliyetli ve ileri görüşlü olması,

Yukarıda verilenlerden hangilerinin,Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde etkili olan faktörlerden olduğu söylenebilir?

A-) I, II, III         B-) II, III, IV                   C-) III, IV, V                   D-) I, III,V

 

 

6-     I-“Bizans imparatorunun yardım isteği üzerine Rumeli’ye geçtim ve yardımlarım karşılığı verilen Çimpe kalesini Rumeli Fetihlerinde üs olarak kullandım.”

II-“ Avrupalıların oluşturduğu haçlı ordusunu Sırpsındığı savaşında mağlup ettim.”

III- “Divan-ı Hümayun başkanlığını sadrazama bıraktım.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda I-II ve III te yapılan kunuşmaları yapan padişah değildir?

A-) I.Murat   B-) Orhan Bey    C-) Osman Bey  D-)Fatih Sultan Mehmed

 

7-

-Ankara Savaşı’ndan sonra meydana gelen Fetret Devrinde;

Anadolu’daki Türk beylikleri yeniden kurulmuş,

Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları yaşanmış,

Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması gecikmiş,

Osmanlılar bazı topraklarını kaybetmiştir.

Bu bilgilere göre Ankara Savaşı’nın aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)    Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına,

B)    İstanbul’un fethinin gecikmesine,

C)    Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesine,

Anadolu’daki Osmanlı egemenliğinin zayıflamasına

 

8            I- Kadı ve müderrisleri atar,

II-Mali işlere bakar,gelir ve giderleri denetler,

III- Padişahtan sonra en yetkili kişidir.

Yukarıda görevleri verilen Osmanlı devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

            ….I…..             …..II…..            …III…..

A)        Nişancı             Defterdar          Vezir

B)        Defterdar          Kazasker          Nişancı

C)        Kazasker          Defterdar          Sadrazam

D)        Vezir                Nişancı             Defterdar

 

9-Aşağıda Divan-ı Hümayunda yer alan bazı üyelerin günümüzde hangi bakanlıklarla benzerlik gösterdiği eşleştirilmiştir.Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

           Divan Üyesi      Günümüzde Benzediği Bakanlık

A)       Sadrazam         Başbakan

B)       Vezirler             Devlet Bakanı

C)       Kazasker          Dışişleri Bakanı

D)       Defterdar          Maliye Bakanı

 

10-      Padişahın yazılarına tuğra çekerim.Ayrıca arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerini tutarım.

Ben Padişah vekiliyim.Devlet idaresinde büyük yetki sahibiyim.

Ben de Mali işlerden sorumluyum.

Yukarıda bazı Divan üyeleri kendilerini tanıtmışlar.

Verdikleri bilgilere bakıldığında,aşağıdaki hangi divan üyesi ile ilgili açıklama yapıldığı söylenemez?

A-) Sadrazam    B-)Kazasker      C-)Defterdar    D-)Nişancı

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam777
Toplam Ziyaret4758439
8.sınıf teog din testi çöz